امتیاز وضعیت هوش اقتصادی
0 - 25 ضعیف
26 - 50 متوسط
51 - 75 خوب
76 - 100 عالی

Arad Robot

آزمون هوش اقتصادی

🎯 به آزمون هوش اقتصادی ۱۰ سوال صد امتیاز خوش آمدید. پس از پاسخ به سوالات، امتیاز و رتبه شما اعلام می شود. زمان پاسخ به هر سوال سی ثانیه می باشد. اگر آماده اید دکمه شروع را بزنید.
  • 0 تومان