آموزش برندسازی اینترنتی

معرفی اساتید

مدیر گروه آموزشی

دکتر مصطفی نظام پرور

دکتر نظام پرور

سوابق

▪️ مدیر ارشد و مدیر صادرات گروه شرکت های آراد برندینگ
▪️با بیش از ۲هزار شرکت زیر مجموعه
▪️ دکتری متالورژی خوردگی فلزات
▪️ فعال در زمینه صادرات
▪️ استراتژیست و طراح پلن های تجاری خاص در زمینه صادرات
▪️ نویسنده کتاب ها و مقالات تجاری در زمینه صادرات خارجی و داخلی
▪️ سابقه ده ساله در زمینه صادرات انواع کالاهای ایرانی با رقم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار
▪️ متخصص در زمینه تجارت بین الملل و تجارت خارجی
▪️ متخصص در زمینه امور مالی بین الملل و امور حقوقی بین الملل اعم از قوانین آنسیترال (سازمان بین الملل) اتاق بازرگانی بین الملل
▪️ صادرات و واردات در زمینه های نفت .گاز و پتروشیمی
▪️ تجارت بین الملل با کشور های اروپا و آسیا
▪️ ۱۶ سال سابقه تجارت داخلی
▪️ مدیر بخش تحقیق و توسعه
▪️ مدیر گروه آموزشی گروه شرکت های آراد
▪️ تدریس در بیش از ۵۰ همایش بزرگ صادراتی
▪️ ۷ سال تدریس در گروه شرکت های آراد
▪️ نویسنده کتاب توسعه و صادرات
▪️ نویسنده کتاب زیر ساخت های صادراتی

رزومه دکتر نظام پرور

توانمندی ها

▫️ طراح استراتژیست
▫️ بازاریابی بین المللی
▫️ گشایش اعتبارات اسنادی یا  LC در خارج ایران
▫️ بازرگانی بین الملل
▫️ صادرات
▫️ تجارت بین الملل
▫️ قوانین تجارت بین الملل
▫️ امور بانکی بین الملل
▫️ اینکوترزم ۲۰۱۰
▫️ حمل و نقل بین الملل
▫️ تجارت و قانون تجارت ایران
▫️ طراحی استراتژی
▫️ طراحی ساختار های نوین تجاری در فروش
▫️ آشنا به زبان آلمانی و انگلیسی
▫️ متخصص در روش های انتقال ارز
▫️ طراح روش های نوین بازاریابی بین الملل

اهمیت برندسازی

دکتر ابوالفضل خسروی

دکتر ابوالفضل خسروی

سوابق

▪️ دكتري مدیریت منابع انسانی علامه طباطبایی
▪️ كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
▪️ کارشناسی مدیریت دولتی
▪️ استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
▪️ استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی
▪️ تالیف کتاب های
-فرایند مدیریت استراتژیک
-مباحث ویژه در بازاریابی پیشرفته
-معماری مدیریت منابع انسانی چابک
-آشنایی با اصول قراردادهای بیمه
▪️ ترجمه کتاب
-مدیریت بازارهای بین المللی سرمایه انسانی در اروپا
-مدیریت بازارهای بین المللی سرمایه انسانی در خاورمیانه
-بازاریابی مد

توانمندی ها

▫️ مدیریت برند

▫️ مدیریت استراتژیک بازار

▫️ الگوهای ارزیابی بازار

▫️ بازرگانی بین الملل

انواع مشاغل

دکتر هادی ترشیزی فاروجی

دکتر هادی ترشیزی فاروجی

سوابق

▪️ دكتري مدیریت آموزشی

▪️ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

▪️ کارشناسی مدیریت بیمه

▪️ مدیر گروه مرکز علمی کاربردی اداره تعاون استان

▪️ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس در دانشگاه های:

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه بين المللی امام رضا (ع)

دانشگاه جامع علمی كاربردی مديريت صنعتی شرق

دانشگاه جامع علمی كاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

مركز آموزش اتاق بازرگانی صنايع و معادن ايران

مركز آموزش عالی غير انتفاعی فردوس مشهد

دانشگاه جامع علمی كاربردی انجمن مديريت ايران

مركز آموزش بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی

مركز آموزش عالی غير انتفاعی كاويان

پژوهشکده بيمه – وابسته به بيمه مركزی

استاد برتر و نمونه در دانشگاه علمی كاربردی تعاون خراسان رضوی

استاد برتر و نمونه در دانشگاه غير انتفاعی فردوس خراسان

تعداد 19 مقاله علمی – پژوهشی ، علمی ترويجی ، علمی-تخصصی، مروری ،كاربردی و…به شرح ذيل :

1- عوامل رفتاری موثر در بازاريابی ومشتری مداری

2- ارائه خدمات به بيمه گذاران زيانديده در بيمه نامه« مسئوليت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان»

3-بازاريابیالکترونيکی E–Marketing 4- بيمـه شخص ثـالث ( فرصتها ، تهديدات ، راهکارها )

5- بيمه های اعتباری و توسعه اقتصادی

6- بيمه و اقتصاد

7- جايگاه مديريت ريسك در بيمه های عدم النفع

8- رقابت با شركتهای خصوصی ، چگونه ؟

9- نقش كسب و كار الکترونيکی و كنکاش داده ها در صنعت بيمه

10- مشتری مداری اهرم استراتژيك رقابتی در بازاريابی خدمات

11- موانع طلسم شـده در بازاريابی بيـمه های عمر

12- نقش واسطه های فروش در صنعت بيمه

13- نقش كاركنان در ارزيابـی عملکرد و بهره وری شركـت های بيمه

14- بررسی و تحليل چالش های ايجاد جو سازمانی نو آورانه و ارتباط آن با توانمند سازی روانشناختی كاركنان.

15- تأثير استراتژی های بازاريابی اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش ميانجی اعتماد به برند

16- بررسی تاثير تجربيات برند بر وفاداری به برند

17- طراحی و تبيين مدل رهبری توزيعی در نظام آموزش عالی

18- طراحی مدل رهبری توزيعی در نظام آموزش عالی با رويکرد اخلاقی و كيفی داده بنياد

19- بررسی تأثير سرمايه اجتماعی درون سازمانی بر عملکرد كاركنان؛ با نقش تعديل كننده نيرومندی

عضو كميته علمی اولين كنگره ملی فناوری توليد

عضو كميته علمی همايش توليد و فرآوری

استاد سمينار و كارگاه آموزشی اولين دوره دانش پژوهان صنعت بيمه

استاد سمينار و كارگاه آموزشی چهارمين دوره دانش پژوهان صنعت بیمه

استاد سمينار و كارگاه آموزشی ششمين دوره دانش پژوهان صنعت بيمه

استاد سمينار و كارگاه آموزشی بازاريابی، مشتری مداری دانش پژوهان صنعت بيمه

كارشناس عالي بيمه با 25 سال سابقه كار در بيمه مركزي ايران

كارشناس رسمي دادگستري در امور بيمه هاي بازرگاني

* مشاور آموزشي ، فني حقوقي و بازاريابي شركتهاي بيمه خصوصي.

* مشاور آموزشي مجمع امور صنفي مشهد.

* مشاور آموزشي و بازاريابي اتحاديه فرش دستباف و قالي شويان مشهد .

* مشاور حقوقي و فني در امور بيمه بخش خصوصي شركت اتوبوسراني مشهد.

* عضو انجمن علمي مديريت آموزشي استان خراسان.

* عضو انجمن علمي بازاريابي ايران واحد استان خراسان

توانمندی ها

▫️ اصول مديريت

▫️ مبانی سازمان و مديريت

▫️ مديريت منابع انسانی

▫️ مديريت رفتارسازمانی

▫️ سياست بازرگانی «مديريت استراتژيك»

▫️ اصول بازرگانی

▫️ بازرگانی بين الملل

▫️ سازمانهای پولی و مالی

اهمیت تجارت

دکتر رضا ایزدی

دکتر رضا ایزدی

سوابق

▪️ دكتري علوم اقتصاد مالی

▪️ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

▪️ کارشناسی علوم اقتصاد نظری

▪️ مسئول دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه علامه محدث نوری

▪️ مدير گروه رشته علوم اقتصادی دانشگاه علامه

تدوین مقالات علمی:

 ارزيابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ

ارزيابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ايران

استخراج شفافیت بهینه بانک مرکزی جهت کاهش در تلاطم بازارهای مالی

تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید

بررسی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی در کشورهای گروه D8

بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام: مطالعه موردی در کشورهای گروه دی-هشت

ارزيابی اثر ماههای سال در بازده سهام: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

اثر گردش ماه در بازده سهام: شواهدی از شاخص تپیکس

نابرابری های جنسیتی در اشتغال و اثر آن بر توسعه اقتصادی

اثر کسری بودجه بر نرخ بهره در ايران

تاثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در ايران: رويکرد رگرسیون آستانه ای

بررسی اثر تلاطم بازده قیمت فلزات گران بها بر تلاطم بازده بازار سهام ايران با استفاده از روش خودتوضیح برداری

بررسی تاثیر کارايی بازار ارز و امکان سودآوری قواعد تجاری در اقتصاد ايران

توانمندی ها

▫️ اقتصاد خرد و کلان

▫️ بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی

▫️ الگوهای بهره وری

▫️ پول و ارزو بانکداری

▫️ برنامه ریزی اقتصادی

▫️ اقتصاد ریاضی

▫️ اقتصاد کشاورزی

▫️ سازمانهای پولی و مالی

مکاتبات تجاری بین الملل

دکتر مهرداد اصغری

سوابق

▪️ دكتري مدیریت بازاریابی دانشگاه هندوستان

▪️ كارشناسي ارشد مدیریت بازاریابی هندوستان

▪️ زبان تخصصي انگلیسی از دانشگاه پونا بنگلور

▪️ تدریس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

توانمندی ها

▫️ مدیریت بازاریابی

▫️ بازاریابی بین المللی

▫️ اصول پژوهش بازار

▫️ بازرگانی بین الملل

▫️ تحلیل آماری

▫️ اصول بیمه

▫️ روش تحقیق

▫️ اصول بازاریابی

▫️ زبان عمومی و تخصصی

انتقال ارز و صرافی

دکتر طه شیشه گری

سوابق
▪️ هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
▪️ دکترای اقتصاد علوم تحقیقات
▪️ کارشناسی ارشد اقتصاد
▪️ کارشناسی مهندس برق کنترل
▪️ مدیرفروش فروشگاه های زنجیره ای هرا

توانمندی ها
▫️ ارز و انتقال ارز
▫️ تبدیل واحد پولی و ریسک سرمایه
▫️ توسعه تجاری
▫️ بازاریابی بین الملل

تحلیل فرصت های تجاری

دکتر خسرو وفائی سعدی

سوابق
▪️ دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل
▪️ مدرس ” اقتصاد بین الملل ” در دکتری
▪️ مدرس ” اقتصاد سیاسی بین الملل” در دکتری
▪️ مدرس” توسعه و توسعه نیافتگی ” در ارشد
▪️ مدرس” کشورهای شمال و جنوب” در ارشد
▪️ مدرس” جهان سوم ” در کارشناسی
▪️ تدوین و چاپ دهها مقاله علمی مانند :
▪️ انفکاک ساختار اجتماعی
▪️ نقش و جایگاه قدرتهای نوظهور اقتصادی بریکس
▪️ تدریس در دانشگاههای واحد الکترونیکی تهران
▪️ تدریس در دانشگاه واحد رفسنجان

توانمندی ها

▫️ اقتصاد بین الملل

▫️ اقتصاد سیاسی بین الملل

▫️ توسعه تجاری

▫️ بازاریابی بین الملل

مذاکرات تجاری

دکتر محمد یاسر مظهری

سوابق

▪️ دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

▪️ کارشناسی ارشد مدیریت مالی

▪️ کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

▪️ کارشناسی مدیریت

▪️ تدریس در دانشگاه یو تی ام مالزیUTM

▪️ تدریس در دانشگاه پیام نور

▪️ تدریس در دانشگاه کردستان

▪️ تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای

▪️ تدریس علمی کاربردی بازرگانی صنعت و معدن

▪️ تدریس علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی

▪️ تدرس علمی کاربردی فرهنگ وهنر سروش

▪️ تدرس علمی کاربردی امام حسین (ع)

▪️ تدریس در دانشگاه جامع امام حسین

▪️ مدرس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

▪️ تدریس دوره های سازمان مدیریت صنعتی

▪️ نویسنده کتاب های

▪️ The Relationship between Advertising Tools and Consumer Behavior

▪️ مدیریت بازاریابی

▪️ نویسنده بیش از ۱۲ مقاله تجاری

▪️ ارائه ۲ کنفرانس بین المللی

▪️ کارگاه های آموزشی تدریس در مالزی Writing for ISI journals

▪️ کارگاه آموزشی تحقیقات بازاریابی

▪️ کارگاه آموزشی دانش مدیریت در حوزه منابع انسانی دردانشگاه صنعت معدن تجارت

▪️ MBA و DBA در سازمان مدیریت صنعتی

▪️ عضو کمیته علمی همایش منطقه ای تجاری سازی فناوری و تحقیقات دانشگاهی

توانمندی ها

▫️ Human resource management
▫️ Marketing
▫️ Consumer behavior
▫️ Advertising and media
▫️  مدیریت بازاریابی
▫️  بازاریابی بین الملل
▫️ مدیریت منابع انسانی
▫️ مدیریت رفتار سازمانی
▫️ مبانی سازمان ومدیریت
▫️ اصول حسابداری -مدیریت مالی
▫️ روش تحقیق در مدیریت
▫️ مدیریت رفتار مصرف کننده
▫️ روابط صنعتی سازمان
▫️ رهبری در سازمان
▫️ نگرش سیستمی

تحلیل کالای صادراتی

دکتر صابر فلاح

دکتر اصغر فلاح

سوابق

▪️ دکترای مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

▪️ کارشناسی ارشد مهندس صنایع

▪️ کارشناسی مدیریت صنعتی

▪️ مدیر عامل شرکت راهبردی شمال

▪️ پژوهشگر سازمان جهاد دانشگاهی

▪️ مشاور مدیریتی مرکز کارآفرینی

▪️ مدرس دانشگاه آزاد

▪️ عضو انجمن مدیریت ایران

▪️ عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی مديريت صنعتی

▪️ داور دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

▪️ داور اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری

توانمندی ها

▫️ بازاریابی بین الملل

▫️ مشاوره مدیریتی و راهبردی

▫️ مدیریت تولید

▫️ مدیریت عملیات خدمات

▫️ تجزیه و تحلیل بازار

حمل و نقل دریایی

کاپیتان سید عباس علوی

سوابق

▪️ تخصص ها و دوره ها

▪️ Insurance Claims’ Handling, Introductory Course
▪️ قانون Salvage دریایی
▪️ چارت ترک Chart Track Course
▪️ اجاره کشتی- چارترینگ
▪️ حمل و نقل دریایی
▪️ ممیزی داخلی مدیریت کیفیت و ایمنی
▪️ ارتقا به عنوان MNI موسسه دریایی انگلیس
▪️ فرماندهی STCW95
▪️ عملیات کشتی های کانتینریTEU 3300 ارائه شده توسط شرکت لویدز آلمان و اینتر-اورینت
▪️ لیسانس مهندسی تکنولوژی دریایی از چابهار
▪️ فرمانده کشتی های کانتینری
▪️ متخصص در موارد بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی ها در بخش بیمه
▪️ فرمانده بر روی کشتی های ناوگان ایران
▪️ شامل کشتی های فله بر، کالای عمومی، کانتینری
▪️ مسئول بخش ISM
▪️ مدیریت کیفیت ایمنی و تدارکات کشتی ها در شرکت خصوصی IOEC
▪️ مدرس ارشد دوره های دریایی در کشتیرانی ایران
▪️ مدرس و با حفظ سمت مدیر روابط بین الملل موسسه آموزشی کشتیرانی
▪️ فرماندهی با سمت افسر اول بر روی کشتیهای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
▪️ هدایت ناوگان به بنادر امارات، کویت، بحرین، قطر، عربستان، هند، پاکستان، بنگلادش، سنگاپور، چین، تایوان، اندونزی، مالزی، هنگ کنگ، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، استرالیا، کانادا، فیلیپین، برزیل، آرژانتین، آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، روسیه، هلند، رومانی، بلغارستان، بلژیک، ترکیه، یونان، اوکراین و ……

توانمندی ها

▫️ متخصص امور حمل و نقل ترکیبی

▫️ حمل و نقل بین المللی

▫️ فورواردی و حمل کانتینری به تمام نقاط دنیا

▫️ متخصص تمامی امور حمل و نقل کشتی رانی

▫️ کانتینری و فله بر

حمل و نقل دریایی

مهندس عطا اترکی

سوابق

▪️ فارغ التحصيل از دانشكده علوم و فنون دريايي
▪️ داراي پايان نامه FIATA
▪️ داراي گواهي بين المللي از انجمن كشتيراني و دريانوردي كشور در دوره هاي تخصصي

  • بارفرابري
  •  چارترينگ كشتي فله بر
  •  حقوق دريايي
  •  عمليات بندري
  •  صادرات و واردات و صادرات مجدد
  •  اسناد حمل و نقل

▪️ ٢٤سال سابقه فعالیت در امور حمل  و نقل دریایی و کشتی رانی بین الملل
▪️ داراي سابقه در شركتهاي نمايندگي خطوط بين المللي در ايران و شركتهاي فورواردي و كريري
▪️ داراي سابقه در كليه امور عملياتي و اسنادي در امر صادرات و واردات

توانمندی ها

▫️ متخصص امور حمل و نقل ترکیبی

▫️ حمل و نقل بین المللی

▫️ فورواردی و حمل کانتینری به تمام نقاط دنیا

حمل و نقل زمینی و ریلی

مهندس علی صحرایی

سوابق

▪️ دیپلم زبان روسی کشور اوکراین ۲۰۰۶

▪️ لیسانس صنایع چوب و کاغذ

▪️ مدیر تولید کارخانه صنایع چوب و مبلمان دقت

▪️ مدیر ترانزیت حمل و نقل بین المللی امین تارا

▪️ مدیر ترانزیت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

▪️ مدیر ترانزیت حمل و نقل بین المللی سروش ترابر

▪️ مدیر ترانزیت حمل و نقل بین المللی شایانکار

▪️ مدیر ترانزیت حمل و نقل بین المللی نگار ترابر

▪️ مدیر ترانزیت شرکت حمل و نقل بین المللی خادم

▪️ امور عملياتي و اسنادي در امر صادرات و واردات

توانمندی ها

▫️ متخصص امور حمل و نقل ترکیبی

▫️ فورواردی و حمل ریلی و زمینی به تمام نقاط دنیا

▫️  زبان روسی در زمینه نگارش و محاوره

▫️ مکاتبات حمل و نقل بین المللی، بازرگانی

▫️  حمل و نقل بین المللی جاده ای و ریلی

▫️  شوروی سابق از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی

▫️  آشنایی کامل با شرکتهای فعال در زمینه حمل و نقل بین المللی و بازرگانی شوروی سابق