آموزش برندسازی اینترنتی

📅 آموزش های ۹ فروردین

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – استفاده از کشتی های فله بر در تجارت || فیلیپین و فرصت های تجاری
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – برندسازی و انواع روش های آن

برنامه های ضبط شده گذشته