آموزش برندسازی اینترنتی

روز – ساعت 14 تا 1616 تا 1818 تا 2020 تا 22
شنبهآشنایی با تجارتاصول تجارت
یکشنبهارتباط با تامین کنندهارتباط با مشتریاناستاد نظام پرورآرادی های موفق
دوشنبهاستاد شعبانیمحصولات تجاری
سه شنبهقوانین حمل و نقلقراردادها
چهارشنبهاهمیت برندسازیپشتیبانی آراداستاد زیارکلاییمسابقه هفته

برنامه های ضبط شده گذشته