آموزش برندسازی اینترنتی

📅 آموزش های شنبه ۱۸ مرداد

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – چه کسانی در کسب و کار خود موفق می شوند؟ – استاد زیارکلایی
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – روش های اعتماد سازی در تجارت خارجی – استاد نظام پرور

📅 آموزش های دوشنبه ۲۰ مرداد

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – آخرین روش های کشتی رانی و حمل و نقل دریایی – استاد نظام پرور
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – بازار داخل – استاد شعبانی

📅 آموزش های چهارشنبه ۲۲ مرداد

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – مقایسه محصولات بسته بندی و فله برای انتخاب + بهترین مشاور آراد کیست؟ – استاد شعبانی
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – المان های اعتماد سازی مشتریان در وب سایت – استاد زیارکلایی

برنامه های ضبط شده گذشته