آموزش برندسازی اینترنتی

📅 آموزش های شنبه ۱۱ مرداد

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – نحوه جذب و حفظ مشتری – استاد زیارکلایی
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – روش های اعتماد سازی در تجارت خارجی – استاد نظام پرور

📅 آموزش های دوشنبه ۱۳ مرداد

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – آخرین روش های کشتی رانی و حمل و نقل دریایی – استاد نظام پرور
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – بازار داخل – استاد شعبانی

📅 آموزش های چهارشنبه ۱۵ مرداد

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – مقایسه محصولات بسته بندی و فله برای انتخاب + بهترین مشاور آراد کیست؟ – استاد شعبانی
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – برندینگ در شبکه های اجتماعی – استاد زیارکلایی

برنامه های ضبط شده گذشته