🔹 ما برای شما کسب درآمدی بالاتر را به صورت واقعی ضمانت می دهیم.
🔸 با کلیک بر دکمه زیر، نام شهرتان را در واتساپ به ۰۹۱۲۰۵۰۴۳۵۲ ارسال نمایید.
📅 برنامه پخش زنده سه شنبه ۶ اسفند 
ساعت ۱۵ آرادی های موفق – آقای روحانی و خانم یزدان پناه
ساعت ۱۶ انواع کشتی های مناسب در صادرات – آقای یوسف پور
ساعت ۱۷ چگونه پتانسیل های صادراتی یک کشور را بررسی کنیم؟ – خانم بازرگانی
ساعت ۱۸ ارتباط با تامین کننده چگونه و چه زمانی باید انجام شود؟ – آقای روحانی
📅 برنامه پخش زنده چهارشنبه ۷ اسفند 
ساعت ۱۵ سیکل قراردادهای صادراتی چیست؟ – آقای قرایی
ساعت ۱۶ صادرات چرم چگونه امکان پذیر است؟ – خانم حسنی
ساعت ۱۷ در مورد اینکوترمز ۲۰۲۰ بیشتر بدانید – آقای زارع

برنامه های ضبط شده گذشته