معرفی مهمترین هزینه ها برای صادرات + فیلم

🔸 مطابق با سه بحث پادکست 26 و 27 و 28 که ما در آن به تشریح اینکوترمز پرداختیم و شرایط آن را تعریف کردیم امروز تصمیم گرفتم در آخرین پادکستی که قرار است خدمتتان ارائه  کنم قواعد یازده گانه اینکوترمز را با جزئیات بیشتر در اختیار شما بگذارم به دلیل این که ممکن است طولانی بشود خیلی حاشیه نمی روم و مستقیم به موضوع آموزش برسیم. قبل از این که سر موضوع تشریح  قواعد یازده گانه اینکوترمز باید یک مطلبی را خدمتتان عرض کنم که اینکوترمز در مورد چگونگی تقسیم تعهدات و هزینه ها و خطرات فرآیند بین فروشنده و خریدار گفتگو می کند. در واقع قواعد اینکوترمز بیان کننده این است که در رابطه با این هزینه ها کدام یک از طرفین معامله مسئولیت بیشتری دارند.

🔸 یک جدولی را ما تهیه کردیم در بالای همین پادکست برایتان می گذارم دوستان این جدول دوازده گانه را که ترتیب هزینه های است که روی یک محصول محاسبه می شود برایتان گذاشتم و در ارتباط با آن می رسیم به تشریح قواعد یازده گانه اینکوترمز. قاعده اول XW است که در جدول اینکوترمز 2020 به معنای تحویل در محل تعیین شده است از جمله انبار و کارخانه و دفتر و هر محل دیگری که در قرارداد مشخص کرده است. قابل ذکر است که این محل نباید الزاماً محل خود فروشنده باشد و طبق قرارداد می توان محل دیگری هم باشد در این قاعده فروشنده موظف است کالا را در زمان تعیین شده طبق قرارداد خریدار نماینده یا شخص معرفی شده از طرف خریدار یا حمل کننده تحویل بدهد.

🔸 در این قاعده فروشنده تعهدی بابت انجام تشریفات گمرکی و صادرات و حتی مجوزهای صدور ندارد اما در صورت درخواست خریدار فروشنده موظف به ریسک و هزینه خریدار در اخذ مجوزهای صدور و انجام تشریفات گمرکی صدور به آن کمک کند. قاعده دوم قاعده FCA است که در جدول اینکوترمز 2020 این قاعده تشریح شده به تحویل کالا به تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده به این معنا که فروشنده تحویل کالا را در هنگامی به انجام می رساند که بعد از ترخیص در محل مقرر در اختیار حمل کننده می گذارد و از سوی خریدار این اجازه به او داده می شود. در این قاعده باید دقت کرد که محل انتقال خطر باید به صورت دقیق مشخص شود چرا که خطر از آن نقطه به بعد با خریدار است محل جغرافیای این قاعده می تواند درون محل فروشنده و یا محل دیگری از جمله فرودگاه و بندر یا ترمینال و خروجی درون کشور فروشنده و یا در مرز آن کشور باشد.

🔸 در صورتی که محل تعیین شده محل فروشنده باشد کالا باید روی وسیله تحویل گیرنده وسیله ای که از طرف خریدار معرفی شده بارگیری بشود اما در صورتی که محل دیگری مورد توافق باشد به عنوان مثال اگر قرار باشد آن را در فرودگاه تحویل بدهند فروشنده کالا را روی وسیله حمل به محل مورد نظر می رساند و تخلیه ترانشیب می کنید  در اختیار خریدار و حمل کننده قرار می دهد. تخلیه و بارگیری روی وسیله بین المللی به عهده خریدار است و در هر صورت ترخیص صادراتی در این قاعده به عهده فروشنده است.

در این قاعده بهتر است خریدار نوع حمل و مقصد و مسیر حمل را به فروشنده اطلاع بدهد تا فروشنده بتواند بسته بندی مناسب را تدارک ببیند باید دقت کند و تجربه های حمل آزاد یا حمل مجانی صحیح نیست. عبارت فعلی در تمام قواعد جدول اینکوترمز به معنای تحویل است نه به معنای رایگان و به عبارت این چنینی نیست همچنین منظور از کریر در این قاعده این است که هر شخصی که توسط خریدار معرفی می شود.

🔸 قاعده سوم  در جدول اینکوترمز 2020 پرداخت کرایه حمل تا محل مورد توافق تشریح شده است به این معنا که فروشنده کالا و حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل می دهد اما باید هزینه های لازم جهت حمل کالا تا مقصد مقرر را هم بپردازد بنابراین فروشنده هزینه های متعارف تا مقصد تعیین شده را پرداخت می کند اما ریسک و خطرات مربوط را از محل حمل کالا در مقصد مقرر را هم بپردازد بنابراین فروشنده هزینه متعارف تا مقصد تعیین شده را پرداخت می کند اما ریسک و خطرات مربوط را از محل تحویل کالا در مبدا حمل به خریدار منتقل می کند.

🔸 در این قاعده دو نکته دو نکته بحرانی وجود دارد یکی نقطه انتقال خطر و دوم نقطه انتقال هزینه از فروشنده به خریدار است. نکته مهم این است که اگر از حمل کنندگان متعددی از حمل کالا استفاده می شود مسئولیت خطرها متوجه اولین حمل کننده می شود. البته در صورتی که طرفین در قرارداد توافق کنند محل انتقال خطر و به محل بعد از تحویل به اولین متصدی هم تحویل داد. قاعده چهارم CIP تشریح شده به پرداخت کرایه حمل و البته بیمه تا مقصد تعیین شده. بدین معنا که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خودش تعیین کرده است تحویل می دهد.

🔸 اما باید هزینه لازم جهت حمل و بیمه کالا تا مقصد مقرر را هم بپردازد. باید دقت کرد که خریدار مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کالا و هر گونه هزینه های اضافی را بعد از تحویل را تقبل می کند. البته در قاعده CIP فروشنده باید خطر از بین رفتن یا آسیب دیدن کالا را در جریان حمل و نقل تحت پوشش بیمه قرار بدهد اما در صورت بروز خسارت مسئولیت پیگیری موضوع با خریدار است. یکی از تغییرات جدول اینکوترمز در نسخه 2020 این است که خریدار در این قاعده موظف به بیمه نامه است کلوز A که بهترین نوع بیمه است هست در صورتی که در نسخه اینکوترمز 2010 ارائه بیمه نامه با کلوز C کفایت می کرد. اما پنجمین قاعده DPU برای همه روش های حمل قابل کاربرد است که تحویل در محل مقرر بعد از تخیله، به معنی این است که فروشنده کالا را از وسیله حمل به محل مورد توافق در نقطه معین در مقصد تخلیه می کند و در محل مورد نظر در اختیار خریدار قرار می دهد.

🔸 فروشنده در واقع تمام هزینه های کالا برای رسیدن به مقصد در نقطه معین را به عهده دارد. در قاعده DPU فروشنده کالا را از گمرک کشور مبدا ترخیص صادراتی می کند و تمام ریسک و  هزینه های صادراتی را هم متقبل می شود. اما هیچ گونه تعهدی برای پرداخت امور مالی و دیگر هزینه های گمرکی کشور خریدار یا کشور مقصد ندارد. فروشنده باید تمام هزینه ها و امور مروبوطه تا رساندن کالا به مقصد نهایی را پرداخت کند و البته ریسک کلیه مسائل چه پیش بینی شده چه نشده با فروشنده است.

🔸 DAP قاعده ششم جدول اینکوترمز است تحویل در محلل مقرر. برای همه روش های حمل هم قابل استفاده است زمانی که فروشنده کالا را به مقصد توافق شده آماده تخلیه و در اختیار خریدار قرار می دهد تا تحویل را به انجام برساند. فروشنده تمام خطرات مربوط به کالا تا رساندن آن به محل توافق خبر تحویل کالا به عهده دارد و محل مورد توافق را تا حد امکان در یک نقطه مورد نظر مشخص کنید چرا که ریسک ها و خطرات آن تا محل با فروشنده است.

🔸 قاعده بعدی ما قاعده DDP است. در جدول اینکوترمز این قاعده تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت امور و عوارض ورودی تشکیل شده است به این معنا که فروشنده کالا را بعد از ترخیص برای ورود وسیله نقلیه حمل کننده کالا تخلیه نشده است محل مقرر در مقصد به خریدار تحویل می دهد از این قاعده می توان برای هر روش حمل و نقل از جمله حمل و نقل مرکب استفاده کرد و محل مورد توافق و مورد نظر در آن را با دقت کامل تعیین کنند چرا که هزینه های و ریسک های آن تا محل به عهده فروشنده است. از این به بعد قواعدی که تعریف می کنم قواعدی است که مربوط به حمل دریایی است و اینکوترمز 2020 در بر گیرنده چهار قاعده است که در هر کدام شرایطی مشخص شده که به اختصار خدمتتان عرض می کنم.

🔸 قاعده اول FAS است در این جدول اینکوترمز تحویل کالا در کنار کشتی یا شناور روی اسکله یا بارانداز تعریف شده است. بدین معنا که فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که کالا در بندر بارگیری تعیین شده در کنار کشتی یا شناور قرار بگیرد. این قاعده مخصوص حمل دریایی است و از ابتدا یعنی از نسخه سال 1936 در اینکوترمز مطرح شده است توصیه می شود که نقطه بارگیری را تا حد امکان به صورت  دقیق مشخص کنید تا در بنادری که چند پایانه دارد بهتر است در پایانه مربوط هم مشخص بشود.

🔸 البته وقتی حمل کانتینری هست عموما فروشنده کانتینر را تحویل شرکت حمل یا فروشنده می دهد نه در کنار کشتی. نهمین قاعده ما و معروف ترین قاعده تجارت و صادرات است که به آن FOB است که در جدول اینکوترمز تحویل کالا روی کشتی یا شناور تشریح شده است که به این معنا که فروشنده  تحویل کالا را هنگامی که به انجام می رساند که این کالا در بندر بارگیری و بندر مبدأ تعیین شده و بر کشتی بارگیری می شود. به عبارتی خریدار از این لحظه به بعد باید مسولیت کلیه مخارج کالا و خطرهای از بین رفتن یا آسیب دیدن کالا را تقبل کند.

🔸 در این قاعده فروشنده کالا را تا بندر مرزی کشور خود حمل می کند و ترخیص صادراتی آن را انجام می دهد و کالا را بارگیری و بعد تحویل می دهد. این قاعده مخصوص حمل دریایی است و از سال 1936 در اینکوترمز مطرح شده است و باید دقت کرد که این قاعده با تحویل روی عرشه کشتی اشتباه نگیرید چرا که در نسخه 2000 بعد از عبور کالا از ریل یا نرده کشتی تعهدات فروشنده پایان پیدا کرده و ریسک به خریدار منتقل می شود. اما در نسخه 2010 و 2020 این قاعده حذف شده است.

🔸 قاعده دهم قاعده CFR  است که در این جدول به معنی هزینه و کرایه تا بندر مقصد تشریح شده است به این معنا که فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که کالا در بندر مبدأ در شناور بارگیری شده است و هزینه های متعارف برای رساندن کالا به مقصد را تعریف کرده است این قاعده مخصوص حمل دریایی است و مطابق قواعد قبلی تحت عنوان CNF در اینکوترمز مطرح بوده که در سال 2000 به CFA  تغییر نام داده است همچنان تجار از واژه قبلی آن هم استفاده می کنند که بهتر است استفاده نشود.

🔸 گاهی اوقات تجار از جمله کشورهای غربی CMF برای اشاره به این قاعده استفاده می کنند. و آخرین قاعده اینکوترمز که فصل الختام این دوره آموزشی است قاعده CAF است که در این جدول به معنی بیمه و کرایه تا بندر مقصد تشریح شده است و پرداخت هزینه بیمه و کرایه. به این معنی است که فروشنده کالا را بعد از بارگیری در کشتی شناور به شرکت حمل تحویل می دهد البته فروشنده موظف است که کرایه حمل کننده و حق بیمه و دیگر هزینه های متعارف تا بندر مقصد را هم پرداخت کند.

🔸 باید دقت کرد که فروشنده صرفا موظف به پرداخت هزینه های مذکور است و تعهدی بابت ریسک و خطرات اجرایی این مراحل بعد از بارگیری در بندر مبدأ ندارد. این قاعده از جدول اینکوترمز هم ویژه حمل دریایی است و از همان سالی که عرض کردم در اینکوترمز مطرح بوده است بنابراین تعهدات فروشنده در این قاعده همانند CFR است با این تفاوت که انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه و پرداخت حق البیمه هم به عهده فروشنده است.

🔸 چند نکته از این قاعده را برای شما تشریح می کنم و بحث را به انتها می رسانم. نکته اول این که فروشنده موظف به تهیه کمترین پوشش بیمه ای کلوز C است و خریدار در صورت تمایل و با توجه به نوع کالا و حمل و نقل باید بیمه های تکمیلی را خریداری کند و یا به صورت سریع با فروشنده توافق کند که بهتر است کلوز A و B را تهیه کند. نکته دوم این است که هر چند فروشنده بیمه نامه را تهیه و قرارداد آن را منعقد می کند و مسئولیت بیمه نمودن کالا به عهده او است و تعهدی در قبال آسیب دیدن کالا ندارد و در صورت آسیب دیدن کالا خریدار خودش باید شخصاً از شرکت بیمه طلب خسارت کند.

🔸 نکته سوم هم این است که بیمه باید با یک شرکت دارای شرکت خوب منعقد شده باشد و ذی نفع بیمه نامه مذکور باید خریدار و یا فرد دیگر دارای منافع بیمه باشد تا بتواند در صورت بروز خسارت از شرکت بیمه بابت جبران خسارت پیگیری انجام بدهد. نکته چهارم هم این است که بیمه نامه باید دست کم صد و ده درصد ارزش کالا را پوشش داده باشد و ارزشی همانند ارزش قرارداد صادر شده اتفاق بیافتد. نکته پنجم این است که دامنه قرارداد تا پوشش بیمه باید دست کم از لحاظ انتقال خطر و بارگیری کالا در کشتی یا شناور در بندر مبدأ تا زمان رسیدن کالا به مقصد مورد توافق قرار بگیرد.

از این که وقت گذاشتید و این دوره آموزشی را به انتها رساندید در 4 پادکست دوره اینکوترمزها را گذاشتیم اما تمام این آموزش ها باز هم تشریحات جزء به جزئی دارد دوستان صرفا به این آموزشی که برایشان گذاشتیم اکتفا نکنند و جزئیات آن را در خلال تجربه و مطالعات بیشتر باید بدست بیاورند از این که وقت گذاشتید سپاس گزارم روز و روزگار بر شما خوش.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ