نظرات مشتریان درباره آراد برندینگ

⏱️ مدت زمان این دو فیلم: ۲۱ دقیقه

مصاحبه حضوری با تاجران آرادی ها

در این ویدئوها حرکت آرادی ها از نقطه ابتدایی تا نقاط بالای تجارت در سطح داخلی و صادراتی توسط خودشان توصیف و تشریح شده است.

مصاحبه تلفنی با تاجران آرادی ها

در این ویدئوها با عزیزانی که امکان حضور نداشتند به صورت تلفنی مصاحبه به عمل آمده است.

بازگشت به صفحه اصلی