درآمد طبقه ی متوسط در ایران چگونه است؟

در ایران و تمام دنیا مردم از نظر درآمد ، به طبقات مختلفی تقسیم بندی میشوند که یکی از آن ها طبقه متوسط جامعه هستند.

تعریف طبقه متوسط جامعه

تعریفی که در اقتصاد وجود دارد و امروزه در بحث سهمیه بندی های بنزین ممکن است اسم آن را شنیده باشیم دهک های بالا هستند ؛ اقتصاد مردم را به ده گروه تقسیم بندی میکند که دهک ۱۰ ثروتمند ترین مردم جامعه و یا به اصطلاح افراد مرفه جامعه هستند و در این میان دهک های بین ۴ تا ۷ را دهک های متوسط جامعه تشکیل میدهند .

آمار دهک متوسط جامعه

در کشور ما دهک متوسط کم کم رو به محو شدن هستند و این اتفاق باعث خواهد شد که بسیاری از افراد قادر به بروز توانمندی های خود نباشند و به درآمد های خوب برسند

تحقیقات انجام شده در ۴۰ کشور دنیا نشان میدهد در ۳۰ سال اخیر درصد قشر متوسط تمام این کشور ها کم شده است و کاهش بسیار چشم گیری در این قشر وجود داشته است .

تبدیل قشر متوسط به ضعیف

متاسفانه این میزان آماری که از قشر متوسط کم شده اند به قشر ثروتمند و دهک های بالاتر نرفته اند بلکه تبدیل به قشر ضعیف جامعه شده اند .

شغل گروه های متوسط

این گروه معمولا شغل های کارمندی و خدماتی دارند . به عنوان مغازه دار های خشکشویی ، آرایشگری یا سوپر مارکتی هستند و شغل آن ها ، هایپر های بزرگ را شامل نمیشود ؛ یا کارمندانی با حقوق حدود ۵ یا ۶ میلیون تومان هستند .

وضعیت زندگی گروه متوسط

گروه متوسط در جامعه برای مخارج زندگی مشکل زیادی ندارند و از طرفی افراد ثروتمندی هم نیستند برای مثال اگر در سال ۳ بار لباس میخریده اند حالا با گرانی های جدید سالی ۲ بار لباس نو خریداری میکنند . این گروه روز به روز درحال کوچک تر شدن هستند .

دلیل کوچک تر شدن گروه متوسط

شغل افراد ثروتمند به نحوی است که از اتفاقات جامعه سود میبرند به عنوان مثال گران شدن بنزین ؛ اگر یک نفر در قشر ثروتمند هر ماه ۴۰۰ هزار تومان صرف هزینه بنزین میکرده ؛ حالا با گران شدن بنزین هر ماه یک ملیون تومان هزینه میکند اما از طرفی این شخص هرماه ۱۰۰ میلیون تومان در آمد داشته و حالا با افزایش قیمت ۱۰ درصدی هرماه ۱۱۰ میلیون در آمد و ۹ میلیون سود بیشتر دارد . اما در این میان قشر متوسط ضرر کرده و ضعیف تر میشوند .

  شرایط حال جامعه

جامعه نباید به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم شود و فقیران برای ثروتمند ها کار کنند ؛ اما متاسفانه شرایط جهان در حال رسیدن به این وضعیت است . پس بهتر است قشر متوسط جامعه هرچه سریع تر به قشر ثروتمند و مرفه تبدیل شود در غیر این صورت در قشر فقیر ها قرار خواهند گرفت .