به جهت مشارکت و انگیزه بیشتر آرادی ها در آموزش ها و سرعت برندسازی آنها، دفتر مرکزی جوایزی را در بخش های مختلف به شرح زیر به آرادی های عزیز ارائه می دهد.


1️⃣ جایزه مشارکت در برنامه ها:

به تمام کسانی که مشارکت فعال برای حضور در کلاس های مجازی و پاسخ دادن به سوالات بخش پرسش و پاسخ سایت و نیز پاسخگویی به سوالات گروه تلگرام آرادی ها دارند به صورت ماهیانه ۱۰ محتوای رایگان جایزه داده می شود.

آرادی هایی که حضور فعال در این زمینه دارند و خواهان دریافت جایزه خود هستند نام و خانوادگی خود را به شماره ۰۹۱۲۰۴۶۵۳۱۸ از طریق واتساپ ارسال نمایند.


2️⃣ جایزه بهترین پاسخ به سوال اساتید:

در تمام کلاس های مجازی، سوالی در انتهای کلاس توسط استاد از مباحثی که در همان جلسه مطرح شد پرسیده می شود و صورت سوال در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار می گیرد.

آرادی ها به بخش پرسش و پاسخ رفته و به این سوال پاسخ می دهند.

به بهترین پاسخ داده شده بنا بر نظر دفتر مرکزی ۶ محتوای رایگان داده خواهد شد.


3️⃣ جایزه سوالات بخش پرسش و پاسخ:

در بخش پرسش و پاسخ هر روز افرادی سوالات تجاری خود را می پرسند.

در بین سوالاتی که هر روز پرسیده می شود به بهترین سوال به انتخاب دفتر مرکزی ۱۰ محتوای رایگان جایزه داده می شود.

برای هر سوال نیز آرادی ها پاسخ هایی می گذارند.

به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای رایگان جداگانه جایزه داده خواهد شد.


4️⃣ جایزه گروه تلگرام آرادی ها:

آرادی ها یک گروه تلگرام دارند که هر روز ساعت ۱۹ یک سوال در آن قرار می گیرد و آرادی ها مجازند تا ساعت ۲۳ به آن سوال پاسخ دهند.

به بهترین پاسخ در هر روز ۱۰ محتوای رایگان داده خواهد شد.


5️⃣ جایزه فیلم و متن:

از آرادی هایی که باتجربه ترند می خواهیم تا برای ما فیلم هایی از خودشان تهیه نمایند تا آموزش هایی برای سایر آرادی ها باشد و یا متن هایی را برای تهییج و انگیزه بخشی به سایر همکاران آماده نمایند.

به هر اثری متناسب با میزان اثرگذاری ۳ تا ۲۰ محتوای رایگان جایزه داده خواهد شد.

فیلم و متن خود را به شماره ۰۹۱۲۰۴۶۵۳۱۸ از طریق واتساپ ارسال نمایید.


📣 در ادامه همین صفحه برندگان جوایز هر روز به اطلاع شما می رسد.

در صورتی که شما برنده جایزه ای بودید اما برایتان منظور نگردید و یا در این صفحه اطلاع رسانی نشد می توانید از طریق شماره ۰۹۱۲۰۴۶۵۳۱۸ با ارسال پیام در واتساپ پیگیری نمایید.


💰 ارزش هر محتوای فارسی در مقطع کنونی ۳۰ هزار تومان می باشد که در این طرح ها به صورت رایگان برای برندگان اجرا می شود و می تواند سرعت و قدرت برندسازی و نیز افزایش تعداد مشتریان و سودهایشان را به همراه داشته باشد.

برندگان کلاس های مجازی

۲ آبان: زهرا محدث، طاهره چهرقانی

۱ آبان: سیمین سیری، ثمینه یازرلو، هادی زارع، محمد گنجی

۳۰ مهر: آرام مرادی، هادی زارع

۲۹ مهر: امین ویسی زاده

۲۸ مهر: فائزه قرنفلی

۲۷ مهر: زهرا عابدینی، محمد نجارباشی

برندگان پرسش و پاسخ

۴ آبان: فاطمه لاچینانی، اسماعیل وحدتی زاده، محمد دلگری، مینا صدیقی، عطا رحمانی

۳ آبان: امید لطفی پور، فهیمه قاسمی، فرشته حبیب الله پور، هادی زارع، نیره آشوری

۲ آبان: رضا بنی اسدی، ثریا شریفی زاده، فاطمه ناصری، سید محسن روحانی، سعید کشتکار معینی

۱ آبان: رضا بهارستانی، فاطمه لاچینانی، محمدرضا احمدی، زهره شعاعی، مینا صدیقی، سعیده محمودی

۳۰ مهر: فاطمه لاچینانی، فرشته حبیب الله پور، طاهره چهرقانی، علی تابش، سعیده محمودی، نیره آشوری، حسین صالحی، سید محسن روحانی

برندگان گروه تلگرام

۳ آبان: مریم هاشمی

۱ آبان: نجمه مهرنیا

۳۰ مهر: ابوالفضل حسنی

۲۹ مهر: حسین آهنگران

۲۸ مهر: هادی افتخار پور

۲۷ مهر: جاوید سرچمی

برندگان فیلم و متن

۴ آبان: محسن موحد نسب

۳ آبان: هدی میرغفوری

۲ آبان: هاله طایفه

۱ آبان: معصومه خانی

۳۰ مهر: مرضیه صیفی