html improvements

رفع خطای page در html improvements

رفع خطای page در html improvements برای محتوای تکراری یا عناوینی که گوگل به عنوان یک عنوان تکراری حساب می کند خیلی مهم است و اشتباهات گوگل می تواند به سایت شما آسیب وارد کند و سایت شما در نتایج گوگل ظاهر نشود.
همین اتفاق کافی است که گوگل سایتتان را پنالتی کند و مشتریان زیادی را از دست دهید و در نتیجه درآمد خود را به صفر بند کنید.

خطای page در html improvements

در قسمت های قبلی به صورت تخصصی تر در مورد وبمستر یا همان سرچ کنسول گوگل صحبت کردیم و به خطاهای موجود که امکان دارد گوگل از شما بگیرد پرداختیم و دانستیم که هر خطایی که گوگل از شما گرفت مهم است و باید نسبت به رفع آن اقدام کنید. اما خطای این بار ما مربوط به خطای شمارش برگه ها است. به عنوان مثال در یک دسته ۴ برگه وجود دارد و از آنچه یک این دسته ۱ اسم دارد، ۴ بار این یک اسم تکرار می شود و ۴ خطای html improvements با نام محتوا یا عنوان تکراری محاسبه می شود که در این جلسه قصد داریم اینگونه خطاها را از وبمستر سایت خود حذف کنیم و از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری نماییم.

رفع خطای html improvements

در ادامه یک فیلم آموزشی از نحوه رفع خطای page در html improvements به اشتراک می گذاریم که با دیدن آن و رعایت مسائل مربوط به آن ۲ اتفاق بر روی سایت شما رخ می دهد:

  1. جلوگیری از گرفتن خطای شمارش صفحات تکراری
  2. ایندکس نشدن شمارشگر برگه

حالت اول و دوم هر دو به سود سایت شما است که دیگر شمارشگر صفحات در نتایج گوگل ظاهر نشود و خطایی گرفته نشود. توجه داشته باشید که منظور از مورد دوم این نیست که نوشته های موجود در آن صفحه یا برگه ایندکس نشود، بلکه منظور آن است که خود همان برگه ایندکس نگردد.

کد مورد نیاز برای تحقق این امر را می توانید از انتهای همین مقاله آموزشی وبمستر دریافت کنید.