پاسخ شما با موفقیت در سیستم ثبت شد و در صورت ارسال پاسخ صحیح، اسم شما فردا برای قرعه کشی ثبت می گردد که از طریق همین صفحه در انتها می توانید اسامی شرکت کنندگان روز را مشاهده نمایید.

هدیه ای برای شما در نظر گرفته ایم. دریافت رایگان آموزش های تجارت و صادرات