اتصال به اینترنت شما ضعیف یا قطع است.

گوجه فرنگی گلخانه ای | فروشندگان قیمت مناسب گوجه فرنگی گلخانه ای

پخش زنده
راهی به سوی ثروت
آموزش پولسازی
پیوستن به تاجران

حفظ تولید گوجه فرنگی گلخانه ای برای یک مدت طولانی نیاز به داشتن مهارت هایی مدیریتی قابل ملاحظه دارد.

اهم این مهارت ها عبارتند از هدایت رشد بوته ها از طریقه بستن آنها،حذف سریع پاجوش های جانبی برقی و ساقه‌هایی رویشی از شاخه های بارده و موارد دیگر که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

تولید گوجه فرنگی گلخانه ای

هرس برگ‌هایی پایینی گرد افشانی گل ها کاهش تعداد و تنک کردن بی بها روی شاخه ها با رده،پایین کشی بوته انجام تمام این فعالیت ها به صورت مرتب و منظم برای تولید موفقیت‌آمیز ضروری است.

هدف از انجام آن حفظ گیاه در شرایطی است که میزان عملکرد بالا باشد، میزان و زمان تنگ کردن میوه ها حذف میوه های کوچک و دارای رشد کند و حذف برگهای پایین تر از شاخه های بارده در کل وجود برگهای پایین تر از شاخه ها بارده موجب می شود رشد میوه های بالایی کمتر باشد.

بسته به رغم ویژگی های گیاه متغیر است، بریدن نوک بوته بعد از تشکیل چهارمین خوشه میوه روی گیاه باعث میشود که رشد میوه به تاخیر بیافتد ولی میوه های بزرگتری تولید شوند.

اگر اجازه بهارات هر بوته بیش از ۴ دسته میوه تولید نمایند، بوته ها بسیار نزدیک در به هم قرار گرفته به میزان عملکرد میوه در واحد سطح گلخانه به طور معنی دارای افزایش می یابد.

تراکم بوته گوجه فرنگی در هکتار

الگوی ایده آل خاصی در مورد تراکم بوته ها برای هیچ یک از سیستم هایی تولید گوجه فرنگی وجود ندارد، هدف استفاده از تمام فضایی تولید به منظور افزایش جذب نور را فراهم نمودن غذای کافی بین ردیف های به منظور رسیدگی به گیاهان است.

باید در نظر داشت که تراکم بوته ها بسته به شرایط نور هم داشته تابش و هم دوره روشنایی اثرات معنی دارد و عملکرد و اندازه میوه ها دارد.

به طور کلی افزایش تعداد بوته ها در واحد سطح،میزان عملکرد را کاهش می دهد، افزون بر آن تراکم بوته ها عوامل دیگری از قبیل شکل و اندازه گلخانه جهت ردیف ها و نیز فاصله درون و بین ردیف ها وابسته است.

ذکر شده که تراکم 46000 بوته در هکتار حدود ۱ /۸ میلی متر مربع به ازای هر بوته در کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی نتیجه مطلوبی داشته است تراکم نرمال گوجه فرهنگی در بستر های خاکی در گلخانه حدود ۳ متر مربع به ازای هر بوته 30000 بوته در هکتار است.

ردیف ها باید ۴۰ الی ۵۰ سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند و بوته هایی در ردیف نیسی الی ۳۶ سانتی متر با هم فاصله داشته باشند.

گیاهان را می توان در ردیف های مجاور به صورت یک در میان و تولید آرایش داد که میزان قرار گرفتن برگ ها در محض نور خورشید حداکثر بوده و از طرفی تماس فیزیکی برگ ها دو بوته مجاور حداقل باشد.

در حالتی که طحال در ردیف های دوطرفه به فاصله ۸۰ سانتی متر از یکدیگر کشور شده اند و فاصله بین دو ردیف نیز 1/2 متر است، فضای بهینه برای هر بوته ۳۵ تا ۴۰ مترمربع ذکر گردیده است.

در یک مطالعه دیگر،۴ متر مربع ازای هر بوته برای دستیابی به تراکم ۲۵۰۰۰ بوته در هکتار پیشنهاد شده است در این حالت آرایش بوته ها روی ردیف های دو طرفه به گونه ای است که فاصله بین دو ردیف 1/2 متر فاصله بین دو بوته روی ردیف چشم ۳۵ تا ۴۱ سانتی‌متر است.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵ تعداد رأی: ۳

بیژن علویه