مهم ترین مهارت های ارتباطی در کسب وکار

صحبت جلسه قبل ما در باب ثروت، در باب ارتباط بود و گفتیم که انسانی که می­ خواهد جایگاه بالایی را در عرصه اقتصادی داشته باشد باید از نظر ارتباط فرد قوی باشد. هر شغلی با عضوی از انسان سروکار دارد و شما به عنوان تاجر مهم­ترین اعضای فعالتان در کار، زبانتان است، یعنی بیشترین عضوی که شما در طول شبانه روز در تجارت به کار می برید، استفاده از زبان است. اگر یک بنایی بد دهن باشد، شاید خیلی ایرادی نباشد چون یک بنا باید دستش خوب کار کند. یک نجار اگر بد دهن باشد ایرادی نیست چون باید دستش خوب کار کند. یک فوتبالیست می­ تواند بد دهن باشد چون با پا می­ خواهد شوت بزند. اما برای یک تاجر آنچه در اهم اعضاء قرار می­ گیرد زبان است

خصوصیات یک تاجر موفق