اعضای دفتر مرکزی آراد برندینگ

دانیال براری

دانیال براری

مؤسس شرکت های آراد برندینگ

مؤسس شرکت های آراد

 • موسس شرکت های آراد

  موسس شرکت های آراد در سال ۱۳۸۵

  تدوین استراتژی٫ طراحی ساختار و الگوی تمامی آراد برندینگ بزرگ

  مدیریت راهبردی و ساختاری و عملیاتی کل آراد

  صاحب امتیاز سهام و اعتبار برند آراد برندینگ

  تعریف و تدوین سند چشم انداز شرکت های اراد

امیرعلی قربانی

امیرعلی قربانی

مدیرعامل شرکت های آرادبرندینگ

مدیر و مسول اجرایی و عملیاتی

 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره

  متخصص در طراحی و سیستم سازی

  متخصص در مدیریت منابع انسانی و طراحی الگو های بهینه مدیریتی

  مجری و ناظر بر تمامی فرایند های داخلی و خارجی شرکت

علیرضا شعبانی

علیرضا شعبانی

قائم مقام شرکت های آراد
 • قائم مقام شرکت های آراد

  بالاترین سمت بعد از مدیر عامل

  ناظر بر تمامی فعالیت های پرسنل شرکت های آراد

  متخصص در زمینه طراحی استراتژی های گسترده بازاریابی

  اعم از ساختار سازی در زمینه نمایندگی با روش های نوین تجاری

  متخصص در زمینه ساختار شکنی و طراحی مدل های خاص برای فروش داخلی و خارجی

تالیا زیارکلایی

تالیا زیارکلایی

مدیر توسعه و زیر ساخت شرکت های آراد
مصطفی نظام پرور

مصطفی نظام پرور

مدیر و مشاور صادراتی شرکت های آراد
ابراهیم آقاجانی

ابراهیم آقاجانی

مدیر مالی و حسابداری شرکت های آراد
 • مدیرمالی و حسابداری شرکت های آراد

  مسئول تمامی امور مالی

  ناظر بر تمامی فرآیند های دریافتی و پرداختی در شرکت های آراد

  کنترل کننده فرایند های مالی اعم از پرداخت و دریافت ها

سجاد اولادی

سجاد اولادی

مدیر بخش فنی و عملیاتی شرکت های آراد
 • مدیر فنی و سئو شرکت های آراد

  متخصص در زمینه امور فنی و طراحی سایت

  متخصص در زمینه بهینه سازی موتور های جستجو

  مسئول و ناظر بر تمامی فعالیت های تیم فنی و عملیاتی سایت های شرکت