اهمیت قرارداد در صادرات کالا + صوتی

🔸 امروز می خواهم راجع به انواع قراردادهای بین المللی تجاری بایکدیگر صحبت کنیم…