عقل و ادب در تجارت به چه کار می آید؟

زمانی که هر انسانی می خواهد در جاده ای قدم بگذارد باید بداند که…

کدام کارها را در زندگی انجام داده اید؟

ما به دلیل آنکه با تعداد زیادی از مردم در طول سال های زیاد در ارتباط…

اولین قدم، پذیرش اشتباهات گذشته

خداوند به هر یک از ما انسان ها توان هایی داده و انسان ها را نس…

پیدا کردن مسیر درست ثروت

در زمانه ای به سر می بریم که هر کسی می تواند دانسته های خود ر…

مردم شناسی از ما تاجر قوی تری می سازد.

در هر کسب و کاری چه تجارت های بین المللی و چه تجارت های داخلی و حتی خری…

اگر این خصلت ها در شما هست اصلاحش کنید.

زمانی که کسی وارد آراد می شود دلش می خواهد به ثروت بالاتری برسد …

کجا سرمایه گذاری کنیم؟

این روزها که کرونا، اقتصاد بسیاری از مردم را به مرز نابودی کش…

در تردید مانده ام که به آراد اعتماد کنم یا نه.

این موضوعیست که بسیاری از افرادی که مخصوصا تازه با آراد آشنا می …

امیر باشید نه خمیر

این متن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که ابتدای آن مقدمه است برای …