تغییرات سریع مسیر ارتباطی با آراد + صوتی

🔸 یک اتفاق خیلی خوبی که افتاده و احتمالاً از آن باخبر هستید، تغییراتی است که…