رشد و توسعه اقتصادی + فیلم

/
🔷 اقتصاد و رشد اقتصادی ایران وابسته مستقیم به افزایش در آمد های ار…