نکاتی درباره اطلاعات تماس با ما

▪️ یکی از نکاتی که پیشتر به آن اشاره کردیم این بود که بیش از یک کا…

گام های حرکت در تجارت

آراد با توجه به اصول و قوانین اقتصادی، ۱۲ گام حرکتی برای تجارت را طرا…

نقش دوستان تاجر و تولیدکننده در رشد ما

در این فایل نویسنده به تاثیر دوستان تاجر و کارخانه دار در افزایش…

جلوگیری از عوامل شکست در تجارت

/
طمع در عددهای بالا و شکست در تجارت. اگر ماجرای ورشکست شده های عرصه تجا…