همایش های آراد برندینگ در شهرهای مختلف کشور برگزار شده است. همایش های اخیر در تهران اصفهان شیراز و کرمان از جمله این همایش ها بوده اند. از محورهای همایش های برگزار شده می توان به مدیریت کسب و کار برندسازی و نقش سایت های برندینگ در برندسازی تجاری اشاره کرد.

اقتصاد انسان موفق

انواع ثروت و افزایش رونق کسب و کار

/
متن سخنرانی ریاست محترم آراد در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ در قم به همرا…

بررسی اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی

/
عکس های جلسه سخنرانی ریاست محترم آراد پنجشنبه ۲ اسفند…

بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی

/
عکس های جلسه سخنرانی شب ریاست محترم آراد پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه…