چگونه هزینه و درآمد خود را مدیریت کنیم؟ + صوتی

🔻 آخرین باری هم که صحبت کردم آقای همتی را دو ساعت بعدش از کار…