چه زمانی پاسخگوی مشتریان خود باشیم؟ + صوتی

🔻 امروز می خواهم در رابطه با زمان پاسخگویی صحبت کنم خیلی از ش…