قوانین تجارت و دانستن آن چه در ایران و چه در سطح جهانی برای تاجران الزامی ست. امروزه با شکل گیری تجارت الکترونیک، علم به قوانین تجارت الکترونیک هم در اروپا و هم ایران، به یک ضرورت تبدیل شده است. قوانین تجارت بین الملل قوانین تجارت آزاد و قوانین تجارت کشور ها از دیگر قوانین موجود است.

دانستن قوانین تجارت ضروری است + فیلم

وقتی قوانین تجارت را بدانید متوجه می شوید که در بسیاری مواقع …

تجارت در بازار داخل کشور + فیلم

تجارت در بازار داخل کشور اگر به شیوه مدرن و طبق ساختار های درست و…

مشکلات لجستیک در ایران + فیلم

مشکلات بسیاری برای لجستیک در ایران وجود دارد، در این مقاله سعی …

هدف لجستیک و زنجیره تامین + فیلم

/
هدف لجستیک و زنجیره تامین در این مقاله به صورت واضح و شفاف برای شما ع…

نحوه صدور فاکتور رسمی صادرات + فیلم

در صادرات به فاکتور رسمی نیاز است که به اعتبار بخشیدن شما و …

بهترین راه کسب ثروت + فیلم

/
بهترین راه کسب ثروت راهی است که خداوند و ائمه در قرآن و احادیث بار ها…

جایگاه زمان در کسب ثروت + فیلم

هر اتفاقی در عالم یک زمان مشخص دارد، به همین شکل جایگاه زمان در ک…

آشنایی با قوانین صادراتی کشور

کشورها عموما برای جلوگیری از تخلفات تجار و بازرگانان در زمینه ی ص…

چگونگی و نحوه برندسازی در ایران + فیلم

چگونگی و نحوه برندسازی در ایران به دو صورت امکان پذیر است، ساد…