ارتباط قراردادهای تجاری و قواعد اینکوترمز + صوتی

🔻 با سلام خدمت همه دوستان و آرادی های عزیز دستوریان هستم از م…