تاثیر زبان بدن در یک مذاکره موفق

/
یکی از اصول مذاکره موفق، شناخت رفتار مشتری است. اگر تکنیک‌های شناخ…

یادگیری تکنیک زبان بدن

/
زبان بدن هنگام مالیدن بینی وقتی افراد بینی خود را می‌مالند، یعنی موج…