شیوه‌های نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها

/
گاهی با اسکناس خرید و فروش می‌کنید. پول را روی میز صراف می‌گذاری…