صدور پیش فاکتورهای صادراتی + صوتی

/
🔴 صدور پیش فاکتور ها(Proforma Invoice) 🔷 در رابطه با این مسئل…