تاثیر کرونا بر تجارت الکترونیک

🔻 امروز می خواهم کمی از آمار و ارقام با شما صحبت کنم. ادامه دار شد…
فرآیند یک تجارت