تامین کنندگان کالا و خدمات از اجزای مهم بازار هستند. حیطه مسئولیت تامین کنندگان داخلی و خارجی چه مربوط به فروشگاهی مانند شهروند باشد و چه مرتبط با شرکت های بزرگ، از اهمیت نقش این گروه در خرید و فروش نمی کاهد. مدیریت ارتباط با تامین کنندگان هم از مقوله های مهم به شمار می رود.

نکات مهم شروع تجارت + فیلم

/
نکات مهم در شروع تجارت می تواند دید فردی که به تازگی قصد ورود ب…

نحوه برقراری ارتباط با تامین کننده + فیلم

/
بسته به محصولی که برای تجارت د راختیار داریم روش های متفاوتی برای برق…

مدیریت ارتباط با تامین کنندگان + فیلم

یک تعریفی تحت عنوان تامین کننده یا Supplier در تجارت داریم. تا…

چگونگی ارتباط با تامین کنندگان + فیلم

ارتباط با تأمین کنندگان یکی از مهم ترین مباحث در فعالیت اقتصاد…

نحوه خرید موفق از تامین کننده + فیلم

ارتباط با تأمین کنندگان یکی از مهم ترین مباحث در فعالیت اقتصاد…

دور زدن تحریم ها + فیلم

وقتی از صادرات در شرایط جدید صحبت می کنیم، برای تازه وارد ها…

رمز موفقیت در کسب و کار + فیلم

برخی از مردم بر این باور هستند که هر کسی دست به تولید یا کسب و ک…

نحوه مدیریت ارتباط با مشتری + فیلم

/
اولین قدم در برندسازی مشخص کردن اهداف است؛ شما چه هدفی دارید؟!از…

تکنیک های بازاریابی مویرگی + فیلم

/
بازاریابی مویرگی مزایای بسیاری دارد که سبب می شود تا افراد بسیاری …