تامین کنندگان کالا و خدمات از اجزای مهم بازار هستند. حیطه مسئولیت تامین کنندگان داخلی و خارجی چه مربوط به فروشگاهی مانند شهروند باشد و چه مرتبط با شرکت های بزرگ، از اهمیت نقش این گروه در خرید و فروش نمی کاهد. مدیریت ارتباط با تامین کنندگان هم از مقوله های مهم به شمار می رود.

چه زمانی به سراغ تامین کننده و تولید کننده برویم؟ + صوتی

🔴 چه زمانی باید سراغ تامین کنندگان و تولید کنندگان برویم؟ 🔻 زما…