برندسازی و مدیریت برند از مقوله های مهم عصر کنونی اند. برندسازی محصول، برندسازی شخصی و حتی برندسازی محتوا هم اکنون انجام می شود. برندسازی انواع محصولات غذایی، پوشاک، فرهنگی و … جایگاه جهانی برای بسیاری از شرکت ها ایجاد کرده و هزینه تیلیغات و بازاریابی را کاهش داده است.

ارزش برند و تاثیر بر رفتار مصرف کننده + فیلم

🔸 سلام وقتتان بخیر امیدوارم هر جایی که هستید حالتان خوب و جیبتان پ…