استفاده از واسطه های تجاری برای صادرات + صوتی

/
🔷 مهم ترین دغدغه مشتری خارجی نحوه تعاملات مالی ایشان با ایران …