ارتباط با مشتری و مدیریت آن بسیار مهم است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یا crm انجام آن را ساده تر می کند. آموزش این مقوله در قالب کتاب فیلم و دوره آموزشی برگزار می گردد. شرکت های معتبر مانند اپل نحوه برقراری ارتباط موثر با مشتری و اصول و مهارت های آن را به کارکنان خود آموزش می دهند.

عامل اصلی نگهداشتن مشتری چیست ؟ + صوتی

🔻 تا اینجا ما گفتیم در مرحله اول با مخاطب خود باید تماس صوتی بگی…
روش پیگیری مشتری صادراتی
قیف فروش یعنی چه