هر هفته پنج شنبه ها ساعت ۱۴ میزبان آرادی های عزیز در دفتر مرکزی آراد برندینگ هستیم.

نزدیک ترین جلسه: به دلیل جو سنگین کرونا موقتا تعطیل می باشد.

آدرس: قم، سالاریه، اقاقیا ۱، پلاک ۶۳

با حضور ریاست آرادبرندینگ، مدیرعامل، اساتید برندینگ و صادرات، مشاوران تجاری و آرادی های قدیمی و جدید

برای شرکت در این نشست نیاز به هماهنگی و ثبت نام خاصی نمی باشد.

امیرعلی قربانی مدیرعامل گروه شرکت های آراد

گردهمایی قم

گردهمایی قم 1

گردهمایی قم 2

گردهمایی قم 6

گردهمایی قم 4

گردهمایی قم 5