📌 مشاوره های حضوری اختصاصی سال ۱۴۰۰

❗ مدیران تجاری آراد برندینگ به شما یک نقشه راه کامل برای حرکت در تجارت ارائه می نمایند.
استراتژی داخلی و صادراتی تان مشخص می شود تا با business plan مطمئن به تجارت بپردازید.

✅ مکان: قم و تهران

💡 سوالات آموزشی و یادگیری تجارت را برای این سفر نگذارید تا تمرکزتان بر استراتژی تجاری باشد.
آموزش ها را می توانید از طریق فایل ها فرا بگیرید و یا از پشتیبان ها بپرسید و  به صورت تلفنی با مدیران مطرح نمایید.

فرم حضور در جلسه استراتژی تجاری

✅ اسامی مدیران آراد به ترتیب الفبا

▪️ مهرداد اصغری

▪️ حسین اطلاقی

▪️ مجید مرادی

▪️ عمار حیدری

▪️ مجید موشانی

▪️ مهدی محمدی

▪️ حامد زرافشان