🔔 مشاوره های حضوری اختصاصی سال ۱۴۰۰

❗ مدیران ارشد آراد برندینگ به شما یک نقشه راه کامل برای حرکت در تجارت ارائه می نمایند.
استراتژی داخلی و صادراتی تان مشخص می شود تا با business plan مطمئن به تجارت بپردازید.

📍 مکان: قم و تهران

▫️ سوالات آموزشی و یادگیری تجارت را برای این سفر نگذارید تا تمرکزتان بر استراتژی تجاری باشد.
آموزش ها را می توانید از طریق فایل ها فرا بگیرید و یا از پشتیبان ها بپرسید و  به صورت تلفنی با مدیران مطرح نمایید.

فرم حضور در جلسه استراتژی تجاری

✅ اسامی مدیران آراد به ترتیب الفبا

▪️ ابراهیم آقاجانی

▪️ مهرداد اصغری

▪️ حسین اطلاقی

▪️ محمد انتظام

▪️ سجاد اولادی

▪️ مصطفی حاتمی

▪️ عمار حیدری

▪️ حمیدرضا دستوریان

▪️ حامد زرافشانی

▪️ تالیا زیارکلایی

▪️ حسین صالحی

▪️ مهدی محمدی

▪️ مصطفی نظام پرور