انواع بیمه های باربری و حمل و نقل دریایی بر اساس محدوده جغرافیایی را نام ببرید؟(سؤال کاپیتان علوی – ۲۴مهر)

12 پاسخ(ها)

سلام و احترام

 1. بیمه باربری داخلی (این بیمه نامه شامل کالاهایی است که فقط در داخل ایران و در بین شهرهای داخل ایران جا به جا می شوند)
 2. بیمه حمل و نقل وارداتی (این پوشش ‌از کشور مبداء تا مقصد را شامل می شود)
 3. بیمه های باربری صادراتی (در این نوع بیمه نامه مبدا آن، داخل و مقصد آن در خارج از کشور است)
 4. بیمه باربری ترانزیت(به منظور حمل کالاهایی که مبدا و مقصد حمل هر دو خارج از مرزهای ایران باشد و ایران فقط در مسیر حمل قرار داشته باشد از این نوع بیمه نامه استفاده می شود)
فعال پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب؛

این سوال در قسمتی از فایل تدریسی بود که به جلسه آینده موکول شد.

فعال پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

انواع بیمه باربری و  حمل و نقل دریایی بر اساس محدوده جغرافیایی :

 1. بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی
 2. بیمه باربری و حمل و نقل صادراتی
 3. بیمه باربری و حمل و نقل ترانزیت
 4. بیمه باربری و حمل و نقل داخلی
فعال پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

۴ نوع بیمه باربری و حمل نقل داریم شامل:
بیمه وارداتی
بیمه صادراتی
بیمه ترانزیت
بیمه داخلی

فعال پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

انواع بیمه باربری و حمل ونقل براساس محدوده جغرافیایی:

بیمه حمل و نقل داخلی
بیمه حمل و نقل وارداتی
بیمه حمل و نقل صادراتی
بیمه حمل و نقل ترانزیت

فعال پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

سلام
انواع بیمه ها به صورت محلی یا داخلی و یا بین المللی هستند.

حرفه ای پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

انواع بیمه های باربری و حمل و نقل از نظر محدوده جغرافیایی شامل موارد زیر می شود:

 1. بیمه باربری داخلی
 2. بیمه حمل و نقل وارداتی
 3. بیمه های باربری صادراتی
 4. بیمه باربری ترانزیت

انواع بیمه های حمل و نقل دریایی:

بیمه دریائی خسارات تصادفی و غیرقابل پیش بینی مانند خطرات ناشی از دریا که مفهوم آن خسارات ناشی از سفر دریا است و هرگونه خسارت و نقصانی که احیاناً در دریا اتفاق بیفتد را پوشش می دهد. مثلاً خسارت ناشی از توقیف کشتی در دریا شامل بیمه دریائی نمی شود. ولی چنانچه ناشی از تصادم اتفاقی کشتی با کشتی دیگر باشد شامل پوشش بیمه خواهد بود. همچنین خسارت حاصل از آتش سوزی حادث در دریا ، به دریا ریختن اضطراری کالا به منظور نجات کشتی Jettison و دیگر خساراتیکه شامل خطرات عمومی Average GeneraI می باشد توسط بیمه دریائی پوشیده است به شرطیکه به دریا کلا به علت فساد و عیب ذاتی کالا نباشد.

انواع بیمه دریایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. بیمه زمانی

نوعی بیمه بوده که برای مدت مشخصی اعتبار دارد نظیر مسئولیت انجمن های پی اند آی که در تاریخ و ساعت مشخصی مثلآ ساعت ۱۲ بوقت گرینویچ در روز ۲۰ فوریه هر سال شروع و ساعت ۱۲ بوقت گرینویچ ۲۰ فوریه سال بعد خاتمه می یابد. بیمه زمانی ممکن است برای محدوده خاصی مشخص شده باشد و هر گاه شناور ازآن منطقه بیرون رود، با وجود دارا بودن بیمه زمانی، از پوشش خارج خواهد شد. ضمنآ اگرچه بیمه زمانی برای مدت خاصی اعتبار دارد ولی این امر بدان معنی نیست که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی بیمه نامه باطل نشود و از اعتبار ساقط نشود.

۲٫ بیمه سفری

بیمه هایی که برای یک سفر مشخص اخذ می شود و بیشتر جهت پوشش کالا و کرایه حمل استفاده می گردد و بیمه نامه برای همان سفر ارزش دارد و همچنین کمتر پیش می آید که کشتی تحت پوشش بیمه سفری قرار گیرد.

۳٫ بیمه ترکیبی

در این نوع بیمه نامه زمان و سفر هر دو مد نظر قرار می گیرد. مثلآ پوشش بیمه جهت یک سفر کشتی از نقطه A به نقطه B برای مدت معین مثلآ ۸۰ روز اخذ می شود. اینگونه بیمه بیشتر از کشتی جهت کالا اخذ می گردد زیرا کالا هم در کشتی و هم در خشکی تا به مقصد برسد در حال جابجایی می باشد. بخش زمانی آن برای زمان بارگیری و تخلیه و بخش سفری آن برای تردد کشتی از بندر مبدآ به مقصد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۴٫ انواع بیمه مختلف کشتی(مانند بیمه بدنه، بیمه جنگی، بیمه حمایت و غرامت، بیمه اعتصاب، بیمه کرایه حمل)

 

 

فعال پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

 • بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی
 • بیمه باربری و حمل و نقل صادراتی
 • بیمه باربری و حمل و نقل ترانزیت
 • بیمه باربری و حمل و نقل داخلی
حرفه ای پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

بیمه باربری داخلی (فقط در داخل ایران و در بین شهرهای داخل ایران جا به جا می شوند)

بیمه حمل و نقل وارداتی (حدود ۹۰ درصد از حجم کل بیمه های باربری را بیمه حمل و نقل وارداتی تشکیل می دهد)

بیمه های باربری صادراتی (در این نوع بیمه نامه مبدا آن  داخل کشور و مقصد آن در خارج از کشور است)

بیمه باربری ترانزیت (به منظور حمل کالاهایی که مبدا و مقصد حمل هر دو خارج از مرزهای ایران باشد و ایران فقط در مسیر حمل قرار داشته باشد از این نوع بیمه نامه استفاده می شود)

 

فعال پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب
انواع بیمه نامه:
۱_بیمه باربری داخلی
۲_بیمه باربری ترانزیت
۳_بیمه باربری و حمل و نقل صادراتی
۴_بیمه حمل و نقل وارداتی

جدید پاسخ داده شده 5 روز قبل.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید