برای انجام تجارت باید به کدام یک از متغیرهای اثرگذار توجه نمود؟(سوال دکتر چراتیان – ۳آبان)

8 پاسخ(ها)

متغیرهای اثرگذار بر تجارت:

قیمت گذاری pricing
قوانین laws
مبدا origin
نرخ ارز exchange rate
بیمه insurance
اسناد و مدارک documents
هزینه حمل freight
امور گمرکی customs
هزینه ها cost
واردات import
تعرفه گمرکی tariff
برون سپاری outsourcing
جهانی شدن globalization

فعال پاسخ داده شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
متغیرهای اثرگذار تجارت شامل قیمت، هزینه های شامل هزینه حمل و غیره و نوسانات نرخ ارز می باشند که باید آن ها در نظر گرفت و با مشخص کردن تاریخ اعتبار پیش فاکتور از متضرر شدن در کار جلوگیری کرد.

مشاور پاسخ داده شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام

Tariff تعرفه ها
Customs سنت ها
Law قانون
Pricing قیمت گذاری
Import واردات

جدید پاسخ داده شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر
 1. Tariff تعرفه گذاری روی محصول
 2. Import واردات
 3. Cost هزینه ها
 4. Customs آداب و رسوم
 5. Freight بارگیری و حمل و نقل
 6. Documents اسناد
 7. Insurance بیمه محصولات
 8. exchange rate نرخ ارز
 9. origine کشور مبدا یا شهر مبدا
 10. Law قوانین در کشور مقصد
 11. Pricing نوع قیمت گذاری
 12. Globalization جهانی سازی
 13. outsourcing برون سپاری
حرفه ای پاسخ داده شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب؛

برای انجام تجارت باید متغیرهای زیر را درنظر گرفت:

تعرفه گمرکی

واردات

هزینه

امور گمرکی

کرایه کشتی و هزینه حمل

مدارک

بیمه

نرخ ارز

مبدا

قوانین

قیمت

جهانی سازی

استفاده از منابع خارج از شرکت یا کشور  یا برون سپاری

حرفه ای پاسخ داده شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و احترام

 • تعرفه ها Tariff
 • واردات Import
 • هزینه ها Cost
 • امور گمرکی Customs
 • حمل بار Freight
 • اسناد و مدارک Documents
 • بیمه Insurance
 • نرخ ارز Exchange Rate
 • مبدا Origin
 • قوانین Law
 • استراتژی قیمت گزاری Pricing
 • جهانی شدن Globalization
 • برون سپاری Outsourcing
فعال پاسخ داده شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با عرض سلام و احترام .
متغیرهای موثر در تجارت چه داخلی و چه خارجی عبارتند از :
تعرفه های گمرکی
قیمت گذاری
واردات کشور مقصد
آداب و رسوم و فرهنگ کشور مقصد
حمل و نقل
استاد و مدارک
بیمه
نرخ ارز
قوانین

جدید پاسخ داده شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

در تجارت داخلی تعرفه، هزینه، قیمت حمل و نقل و بیمه از مهترین رکن ها هستند.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۶ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید