اهمیت و کاربرد کلمات ربطی در چیست و نویسنده چگونه متوجه میشود که نیاز به استفاده از کلمات ربطی در نامه خود دارد؟(سوال دکتر اصغری – ۳۰مهر)

11 پاسخ(ها)

اهمیت و کاربرد کلمات ربطی:
بیان دقیق و واضح خواسته ها در نوشتن نامه ها اهمیت زیادی دارد. کلمات ربطی با ایجاد ارتباط منطقی بین کلمات، جملات، پاراگراف ها و بخش های مختلف نامه، باعث می شود تا سریعتر به اهداف خود دست یابید و منظور خود را دقیق تر بیان کنید. این کلمات نه تنها نوشته را زیبا می کند بلکه جذاب تر نیز می کند. علاوه بر زیبایی و جذابیت، خواندن نوشته نیز راحت تر می شود.
با استفاده از کلمات ربطی، خواننده منطق شما را در رساندن نظر و ایده شما دقیق تر متوجه می شود.

نویسنده با توجه به موارد زیر متوجه می شود که به کامات ربطی در نامه نیاز دارد:
۱٫ ساختار جملات منقطع بوده و منظور نویسنده را درست نمی رساند.
۲٫ افرادی که نامه را می خوانند گوشزد می کنند که منظور نامه را به درستی درک نمی کنند.
۳٫ همان طور که فکر می کنید، می نویسید و معمولا ذهن سریعا از یک موضوع به موضوع دیگر منحرف شده و این امر در نگارش تاثیر سوء می گذارد.
۴٫ نامه طولانی، درهم و منقطع می شود و نویسنده مجبور خواهد بود تا دوباره قسمت های مختلف را حذف کرده و قسمت های باقیمانده را به سختی کنار هم قرار دهد.
۵٫ زمانی که نویسنده قصد دارد چند موضوع را در کنار هم قرار دهد و برای این کار مشکل دارد.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب؛

هدف از نوشتن یک نامه، انتقال وضعیت موجود و درخواست ها و یا پاسخ ها است.

برای این که نامه موثرتر واقع شود، باید از نوشته های اضافی و طولانی کردن نامه ها اجتناب شود.

در این میان اهمیت و کاربرد کلمات ربطی مشخص می شود.

با استفاده از کلمات ربطی، متن نوشته یا نامه دارای پیوستگی و انسجام خواهد شد و از استفاده زیاد حروف و کلمات و طولانی و ملال آور شدن نامه جلوگیری می شود.

همچنین استفاده از کلمات ربطی به نویسنده کمک می کند تا موضوع و مفهوم را واضح تر به خواننده منتقل کند.

و استفاده از کلمات ربطی این امکان را فراهم می آورد تا موضوع های یکسان و غیر یکسان به راحتی از یکدیگر تشخیص داده می شود.

با توجه به موارد زیر، نویسنده متوجه می شود که باید از کلمات ربطی استفاده کند.
۱- ساختار جملات منقطع بوده و منظور نویسنده را درست نمی رساند.
۲- افرادی که نامه را می خوانند گوشزد می کنند که منظور نامه را به درستی درک نمی کنند.
۳-همان طور که فکر می کنید، می نویسید و معمولا ذهن سریعا از یک موضوع به موضوع دیگر منحرف شده و این امر در نگارش تاثیر سوء می گذارد.
۴-نامه طولانی، درهم و منقطع می شود و نویسنده مجبور خواهد بود تا دوباره قسمت های مختلف را حذف کرده و قسمت های باقیمانده را به سختی کنار هم قرار دهد.
۵-زمانی که نویسنده قصد دارد چند موضوع را در کنار هم قرار دهد و برای این کار مشکل دارد.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
برای پیوستگی و انسجام نوشته ها و واضح تر شدن نوشته از کلمات ربط استفاده می شود. و معمولا برای ارتباط دادن بین چند بخش در نوشته های طولانی به کار می رود.

مشاور پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام وقتتون بخیر، مهم ترین حسنش برقرار کردن ارتباط منطقی بین کلمات هست، وقتی می خواهیم نامه های رسمی به زبان انگلیسی یا حتی فارسی بنویسیم، استفاده از کلمات ربطی ضروری می شود و بدون کلمات ربط ممکن است منظورمان را به درستی به طرف مقابل نرسانیم. و جملات دارای ابهام شوند، مثلا نمونه ای که استاد گرامی گفتند: بخشش، لازم نیست اعدامش کنید (معنای آن بدون کلمه ربطی یا کاما، کاملا عوض می شود)، بخشش لازم نیست اعدامش کنید.
وقتی مکاتبه می کنیم خیلی مهم است که منظور خودمان را درست بفهمانیم، چون مزیت های مذاکره که زبان بدن و نوع لحن است، را ندارد‌.
ما همانطور که فکر می کنیم، می نویسیم و ممکن است، ذهن از یک موضوعی به موضوع دیگر منحرف شود و این امر در نگارش تاثیری سوء، می گذارد‌، بنابراین، نویسنده، به این نتیجه می رسد که از کلمات ربط استفاده کند.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

اهمیت این کلمات در این لست که باعث بیان واضح و اشکار خواسته ه و مواضع در نوشته ها و نامه ها میشود. کلمات ربطی با تشکیل ارتباط منطقی و دقیق بین کلمه ها، جمله ها، پاراگراف ها و بخشهای متفاوت نامه ها، سبب می شوند تا خیلی سریع تر به هدفهای خود دست یابیم و منظور و هدف خود را دقیقتر و واصح تر اشکار کنیم. این کلمه ها هم نوشته را زیبا و دلپسند می کند بلکه جذابتر و مورد علاقه تر نیز می کند. علاوه بر زیبایی و مورد علاقه بودن خواندن و فهمیدن نوشته نیز اسوده تر خواهد شد. با استفاده و بکار بردن کلمات ربطی، خواننده متن منطق ومنظور شما را در رساندن نوشته شما را بهتر متوجه می شود.نویسنده متن با توجه و دقت به موارد زیر متوجه می شود که به کلمات ربطی در نامه نیاز دارد یا نه:
الف)ساختار و شکل جمله ها منقطع است و منظور نویسنده متن را درست نمیرساند.
ب)کسانی که نامه را می خوانند تذکر میدهند که منظور نویسنده نامه را دقیق درک نکرده اند
همان طوری که فکر می کنیم، می نویسیم و عموما ذهن سریعا و بدون درنگ از یک موضوع به موضوع دیگر منحرف میشود و این کار در زمان نگارش اثر سوء و نا مطلوب می گذارد.
نامه بسیار طولانی، بدون نظم و منقطع و منفصل میشود و نویسنده نامه مجبور خواهد شد تا دوباره قسمتهای متفاوت را حذف کند و مابقی قسمتها را به سختی کنار هم قرار میدهد.
وقتی که نویسنده نامه میخواهد چند موضوع را کنار هم بگذارد و برای این کار با دردسر روبرو میشود.

فعال پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

اهمیت این کلمات در این لست که باعث بیان واضح و اشکار خواسته ه و مواضع در نوشته ها و نامه ها میشود. کلمات ربطی با تشکیل ارتباط منطقی و دقیق بین کلمه ها، جمله ها، پاراگراف ها و بخشهای متفاوت نامه ها، سبب می شوند تا خیلی سریع تر به هدفهای خود دست یابیم و منظور و هدف خود را دقیقتر و واصح تر اشکار کنیم. این کلمه ها هم نوشته را زیبا و دلپسند می کند بلکه جذابتر و مورد علاقه تر نیز می کند. علاوه بر زیبایی و مورد علاقه بودن خواندن و فهمیدن نوشته نیز اسوده تر خواهد شد. با استفاده و بکار بردن کلمات ربطی، خواننده متن منطق ومنظور شما را در رساندن نوشته شما را بهتر متوجه می شود.نویسنده متن با توجه و دقت به موارد زیر متوجه می شود که به کلمات ربطی در نامه نیاز دارد یا نه:
الف)ساختار و شکل جمله ها منقطع است و منظور نویسنده متن را درست نمیرساند.
ب)کسانی که نامه را می خوانند تذکر میدهند که منظور نویسنده نامه را دقیق درک نکرده اند
همان طوری که فکر می کنیم، می نویسیم و عموما ذهن سریعا و بدون درنگ از یک موضوع به موضوع دیگر منحرف میشود و این کار در زمان نگارش اثر سوء و نا مطلوب می گذارد.
نامه بسیار طولانی، بدون نظم و منقطع و منفصل میشود و نویسنده نامه مجبور خواهد شد تا دوباره قسمتهای متفاوت را حذف کند و مابقی قسمتها را به سختی کنار هم قرار میدهد.
وقتی که نویسنده نامه میخواهد چند موضوع را کنار هم بگذارد و برای این کار با دردسر روبرو میشود.

فعال پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام

برای بیان شفاف، کوتاه و ابعام زدایی استفاده از کلمات ربطی لازم می شود.

معمولا در نوشتار، در جایی که توضیحات طولانی می شود برای ایجاد شرایط مناسب برای تفهیم مطالب کلمات ربطی خیلی راهگشا هستند.

 

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

در موارد زیر نویسنده متوجه می شود که باید از کلمات ربطی استفاده کند:
۱- هنگامی که ساختار جملات منقطع باشد و نتواند منظور نویسنده را به درستی برساند.
۲- خواننده نامه بیان کند که منظور نامه را به درستی درک نمی کند.
۳- هنگامی که نویسنده همان گونه که فکر می کند، می نویسید و ذهن از یک موضوع به موضوع دیگر منحرف میشود، استفاده از کلمات ربطی ضروری می شود.
۴- هنگامی که نامه طولانی، درهم و منقطع می شود، نویسنده با حذف قسمت های مختلف و با استفاده از کلمات ربطی، قسمت های باقیمانده را کنار هم قرار می دهد.
۵-زمانی که نویسنده قصد دارد چند موضوع را در کنار هم قرار دهد استفاده از کلمات ربط را ضروری میبیند.

بنابراین استفاده از کلمات ربط مناسب در متن سبب ایجاد ارتباط منطقی بین جملات، پاراگرافها و سایر اجزای متن میشود و جهت بیان تفاوت ها و شباهت ها، روابط علت و معلولی، نتایج، توضیحات بیشتر و تضادها به کار می روند. از این رو متن را قابل درک کرده و منظور نویسنده را واضح تر به خواننده می رساند و همچنین بر جذایبیت متن می افزاید.

فعال پاسخ داده شده در ۲ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

این حروف برای وصل کردن جمله ها استفاده میشه و برای اینکه جملات هم پایه معنی و مفهوم خوبی رو منتقل کنند و جلوگیری از بریده بریده بودن جمله ها از حروف ربطی استفاده میشه و چندین نوع حروف ربط وجود داره
که بستگی به متن داره که بخواهیم نتیجه نشون بدیم یا تضاد و تفاوتها و خیلی چیزای دیگه

جدید پاسخ داده شده در ۲ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

نویسنده با توجه به موارد زیر متوجه می شود که به کامات ربطی در نامه نیاز دارد:

  • نامه طولانی، درهم و منقطع می شود و نویسنده مجبور خواهد بود تا دوباره قسمت های مختلف را حذف کرده و قسمت های باقیمانده را به سختی کنار هم قرار دهد.
  • همان طور که فکر می کنید، می نویسید و معمولا ذهن سریعا از یک موضوع به موضوع دیگر منحرف شده و این امر در نگارش تاثیر سوء می گذارد.
  • افرادی که نامه را می خوانند گوشزد می کنند که منظور نامه را به درستی درک نمی کنند.
  • ساختار جملات منقطع بوده و منظور نویسنده را درست نمی رساند.
    زمانی که نویسنده قصد دارد چند موضوع را در کنار هم قرار دهد و برای این کار مشکل دارد.
مشاور پاسخ داده شده در ۲ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید