تکنیک (GRIT) به چه معناست؟ ( سوال دکتر مظهری – ۲۱ دی )

31 پاسخ(ها)

سلام و احترام
اقدام‌های تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش
فرض کلی در تکنیک گریت این است که طرفین در مذاکره به یکدیگر اعتماد ندارند و دیوار بلند بی‌اعتمادی میان آن‌ها شکل گرفته است.
بنابراین، نمی‌توانند روی حرف یکدیگر حساب باز کنند.
این فرض، بسیار واقع‌بینانه است. چون معمولاً تا زمانی که اعتماد متقابل میان دو‌ طرف وجود دارد، درهای مذاکره بسته نمی‌شود و شرایط پرتنش یا بن‌بست جدی به وجود نمی‌آید

تکنیک گریت این است که وقتی مذاکره به بن‌بست رسیده و تنش‌ها افزایش یافته، باید یکی از طرفین آماده شود که به شکل یک‌طرفه امتیاز بدهد.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

درود وقت بخیر

 

GRIT مخفف عبارت زیر است:

Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction

 

اقدام‌های تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و درود
GRIT به این معناست:

به اقدام های تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش

فعال پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

تکنیک گریت (GRIT) یکی از تکنیک‌های خروج از بن بست است به معنای “اقدام‌های تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش”.
وقتی مذاکره به بن‌بست رسیده و تنش‌ها افزایش یافته، باید یکی از طرفین آماده باشد که با هدف اثبات حسن نیت و خروج از بن‌بست و کاهش تنش با انعطاف پذیری، امتیازی به طرف مقابل اعطا کند.
زمانی که دو طرف به تکنیک GRIT متعهد بمانند، می‌شود گام به گام تنش‌ها را کاست و به سمت یک رابطه‌ با تنش کمتر و توافق بیشتر گام برداشت.

فعال پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
تکنیک گریت (GRIT) یکی از تکنیک‌های خروج از بن بست است به معنای “اقدام‌های تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش”.
وقتی مذاکره به بن‌بست رسیده و تنش‌ها افزایش یافته، باید یکی از طرفین آماده باشد که با هدف اثبات حسن نیت و خروج از بن‌بست و کاهش تنش با انعطاف پذیری، امتیازی به طرف مقابل اعطا کند.
زمانی که دو طرف به تکنیک GRIT متعهد بمانند، می‌شود گام به گام تنش‌ها را کاست و به سمت یک رابطه‌ با تنش کمتر و توافق بیشتر گام برداشت.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

GRIT مخفف عبارت زیر است:

Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction

که به معنی :اقدام های تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش است.
و این تکنیک نخستین بار برای رفع تنش بینکشور ها مطرح شده بود اما امروزه در همه ی مذاکره ها به کار گرفته می شود.. در فرض کلی در گریت این است که دیوار بلند بی اعتمادی میان طرفین مذاکره شکل گرفته در این تکنیک یکی از طرفین باید به طور یک طرفه امتیاز بدهد اما به شرطی که این امتیاز دوشرط زیر زا دارا باشد:
آنقدر بزرگ نباشد که اگر طرف مقابل جبران نکرد امتیاز دهنده در موضع آسیب پذیری قرار بگیرد
آنقدر هم کوچک نباشد که طرف مقابل آنرا جدی نگیرد و پیام حسن نیت نیز مخابره نشود
این تکنیک باید به طور غیر مستقیم پیامهای زیر را به طرف مقابل برساند:
این امتیاز با هدف اثبات حسن نیت و خروج از بن‌بست و کاهش تنش اعطا می‌شود؛
• شما انتظار دارید که طرف مقابل هم امتیاز متقابلی اعطا کند و یک گام از مواضع خود عقب بنشیند؛
• شما آمادگی دارید در صورت جبران امتیاز توسط طرف مقابل، امتیاز بعدی را هم اعطا کنید و گام بعدی را بردارید.
و در صورتی که طرف مقابل امتیاز شما را پذیرفت و با آن خوب برخورد کرد باید امتیاز بزرگتری اعطا کنید و بازهم نباید انتظار دادن امتیاز متقابل را داشته باشید
تا زمانی که دو طرف به تکنیک متحد بمانند میشود گام به. گام از تنش ها کاست

جدید پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
اقدام های تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش.
فرض کلی در تکنیک گریت بر این است که طرفین در مذاکره به یکدیگر اعتماد ندارند و دیوار بلند و بی اعتمادی میان آنها شکل گرفته است.

فعال پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

اقدام تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و درود
GRIT به این معناست:

به اقدام های تدریجی متقابل در راستای کاهش ت

فعال پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و احترام
اقدامهای تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش.

جدید پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید