اقدام های مهم تجار در زمان بروز حادثه برای اجتناب از بروز مشکل با شرکت های بیمه چیست ؟ ( سوال دکتر ترشیزی – ۲۴ دی )

11 پاسخ(ها)

تماس با سازمان آتش نشانی و پلیس ۱۱۰ در کوتاهترین زمان ممکن در هر حادثه ای برای تایید صحت حادثه . اعلام کتبی و سریع به بیمه حداکثر ظرف مدت ۵ روز . عدم تغییر در وضعیت محل حادثه . عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه . عدم امضاء صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت برآوردی.

زهرا اسکندرلو

جدید پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
۱ تماس با سازمان آتش نشانی و پلیس ۱۱۰ در کوتاهترین زمان ممکن
۲ اعلام کتبی و سریع به بیمه حداکثر ظرف مدت ۵ روز
۳ عدم تغییر در وضعیت محل حادثه
۴ عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

۱-  اعلام  سریع به سازمان آتش نشانیو پلیس ۱۱۰

۲-اعلام کتبی و سریع به شرکت بیمه( ظرف ۵روز)

۳-عدم تغییر در وضعیت محل حادثه

۴- تهیه اسناد مالکیت و ارزش گذاری شده اموال (جهت اثبات میزان و مبلغ موجودی)

۵- عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه

۶- عدم امضای صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت برآوردی

 

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و خدا قوت
اقداماتی که تجار در هنگام بروز حادثه باید انجام دهند موارد زیر را شامل می شود .
۱_ اعلام سریع به سازمان آتش نشانی و پلیس ۱۱۰
۲_اعلام سریع کتبی به شرکت بیمه حداکثر ظرف مدت پنج روز
۳_عدم تغییر در وضعیت محل حادثه
۴_تهیه اسناد مالکیت و ارزش گذاری شده اموال (جهت اثبات میزان و مبلغ موجودی)
۵_عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه
۶_عدم امضای صورت جلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت براورد شده

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام  و احترام

 • اعلام سریع به سازمان آتش نشانی و پلیس ۱۱۰
 • اعلام کتبی و سریع به شرکت بیمه (ظرف ۵ روز)
 • عدم تغییردر وضعیت محل حادثه
 • تهیه اسناد مالکیت و ارزش گزاری شده اموال (جهت اثبات میزان و مبلغ موجودی)
 • عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه
 • عدم امضای صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت برآوردی
فعال پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

اعلام سریع به آتش نشانی وپلیس ۱۱۰

اعلام کتبی و سریع به شرکت بیمه حداکثر در ظرف ۵ روز

عدم تغییر در وضعیت محل حادثه

تهیه اسناد مالکیت و ارزش گذاری شده اموال (جهت اثبات میزان و مبلغ موجودی)

عکسبرداری و فیلم برداری از محل حادثه

عدم امضای صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت بر آوردی

 

 

فعال پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر
 1. اعلام سریع به سازمان آتش نشانی و پلیس ۱۱۰
 2. اعلام کتبی و سریع به شرکت بیمه (ظرف ۵ روز)
 3. عدم تغییردر وضعیت محل حادثه
 4. تهیه اسناد مالکیت و ارزش گزاری شده اموال (جهت اثبات میزان و مبلغ موجودی)
 5. عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه
 6. عدم امضای صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت برآوردی
حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

۱- اعلام سریع به سازمان اتش نشانی و پلیس۱۱۰
۲- اعلام کتبی به شرکت بیمه ظرف ۵ روز
۳- عدم تغییر در وضعیت محل حادثه
۴- تهیه اسناد مالکیت و ارزش گذاری شده اسناد برای اثبات میزان و مبلغ موجودی
۵- تهیه عکس و فیلم از محل حادثه
۶- عدم امضای صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت بر اوردی شده

فعال پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

۱.اعلام سریع به سازمان آتش نشانی و پلیس ۱۱۰
۲.اعلام کتبی و سریع به شرکت بیمه ظرف ۵ روز
۳.عدم تغییردر وضعیت محل حادثه
۴.تهیه اسناد مالکیت و ارزش گزاری شده اموال جهت اثبات میزان و مبلغ موجودی
۵.عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه
۶.عدم امضای صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت برآوردشده

فعال پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام خسکه نباشید…
اقدام های مهم تجار در زمان بروز حادثه با شرکت های بیمه
۱- اعلام سریع به سازمان آتش نشانیو پلیس ۱۱۰

۲-اعلام کتبی و سریع به شرکت بیمه( ظرف ۵روز)

۳-عدم تغییر در وضعیت محل حادثه

۴- تهیه اسناد مالکیت و ارزش گذاری شده اموال (جهت اثبات میزان و مبلغ موجودی)

۵- عکس برداری و فیلم برداری از محل حادثه

۶- عدم امضای صورتجلسه کارشناسی در صورت عدم قبول میزان خسارت برآوردی

میتونیم چند تا ویگه هم بگیم که موثر باشه ولی این ۶ موارد مهمترین ها بودن

جدید پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید