مرور زمان را توضیح دهید. میزان آن در حمل داخلی و بین المللی چقدر است؟ در حمل جاده ای بین المللی از چه تاریخی آغاز می شود؟ ( سوال مهندس گرداب – ۲۳ دی )

9 پاسخ(ها)

سلام
مرور زمان عبارت است از سپری شدن مدت زمانی که پس از آن حق اقامه دعوای قانونی به علیه متعهد از بین می رود
در حمل بین المللی مهلت اقامه دعوای ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون ۱ سال است با وجود این در مورد خلاف عمدی یا ناشی از قصور طبق قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدی تلقی شده مهلت آن سه سال است
در حمل داخلی نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است
مهلت یاد شده از تاریخ ها در حمل جاده ای بین المللی :
۱_در مورد فقدان قسمتی از کالا،خسارت یا دیرکرد تحویل،از تاریخ تحویل کالا
۲_در مورد فقدان تمام کالاها از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده ودر صورت کم مهلتی توافق نشده باشد از ششصتمین روز تاریخ تحویل کالا به حمل کننده
۳_در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل
۴_روزی که مهلت از آن شروع به احتساب می شود جزو مهلت نخواهد بود

فعال پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

مروز زمان مدت زمانی است که پس از ان  حق اقامه دعوا علیه متهد از بین می رود (درواقع پس سپری شدن ان حق ادامه دعئای قانونی از بین می رود) فقط درصورت توافق طرفین می تواند این مدت افزایش یابد.

مثلا اگرهمچین اتفاقی افتاد و درخواستی ارائه شد خوانده می تونه بگه این پرونده مشمول مروز زمان شده و انوقت دیگه پرونده توسط قاضی پرونده  بسته می شود.

ماده ۳۲ قانون سی ام ار میگه مهلت اقامه دعوی ناشی از حمل کالا یک سال است.

فعال پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
مرور زمان عبارت است از سپری شدن مدت زمانی که پس از آن حق اقامه دعوای قانونی به علیه متعهد از بین می رود
در حمل بین المللی مهلت اقامه دعوای ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون ۱ سال است
با وجود این در مورد خلاف عمدی یا ناشی از قصور طبق قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدی تلقی شده مهلت آن سه سال است
در حمل داخلی نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است
مهلت یاد شده از تاریخ ها در حمل جاده ای بین المللی :
۱_در مورد فقدان قسمتی از کالا،خسارت یا دیرکرد تحویل،از تاریخ تحویل کالا
۲_در مورد فقدان تمام کالاها از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده ودر صورت کم مهلتی توافق نشده باشد از ششصتمین روز تاریخ تحویل کالا به حمل کننده
۳_در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل
۴_روزی که مهلت از آن شروع به احتساب می شود جزو مهلت نخواهد بود

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

مرور زمان سپری شدن مدت زمانی که پس از آن حق اقامه دعوای قانونی به علیه متعهد از بین می رود مرور زمان  اقامه ی دعاوی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون یک سال است. باوجود این در مورد تخلف یا قصوری که از نظر دادگاه یا دیوان رسیدگی کننده در حکم عمد تلقی شود، این مدت سه سال خواهد بود. مهلت یاد شده از تاریخ ها در حمل جاده ای بین المللی :
۱_در مورد فقدان قسمتی از کالا،خسارت یا دیرکرد تحویل،از تاریخ تحویل کالا
۲_در مورد فقدان تمام کالاها از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده ودر صورت کم مهلتی توافق نشده باشد از ششصتمین روز تاریخ تحویل کالا به حمل کننده
۳_در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل
۴_روزی که مهلت از آن شروع به احتساب می شود جزو مهلت نخواهد بود

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

مرور زمان در دعاوی حقوقی چه در دعاوی داخلی وبین المللی به زمانی گفته میشود که خواهان پرونده بعد از آن حق اقامه دعوا را ندارد در دعاوی داخلی علیه متصدی حمل ونقل یکسال از تاریخ خسارت وارده است در دعاوی ناشی از حمل ونقل بین المللی سه سال است که در صورت فقدان کالا از تاریخ تحویل کالا ۲- در مورد فقدان تمام کالا سی روز از تاریخ توافق شده اگه توافق نشده باشد ۶۰ روز از تاریخ تحویل کالا۳ -در موارد دیگر سه ماه از تاریخ تحویل کالا

فعال پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و احترام

مرور زمان عبارت است از سپری شدن مدت زمانی که پس ازآن، حق ادامه دعوای قانونی بر علیه متعهد از بین می رود.

فعال پاسخ داده شده در ۲۴ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

مرور زمان در حمل ونقل بین الملل منظور از بین رفتن حق اقامه دعوی قانونی بر علیه مسئول قانونی از بین میرود. و در هر دو مورد بعد از یکسال میباشد مگر انکه محرز شود ترک عمل عمدی بوده که به سه سال قابل ارتقا توسط مراجع قضایی خواهد بود.

که این مهلت چند نوع تعیین میشود:

۱- از تاریخ تحویل کالا در صورت مفقود شدن بخشی از محموله و یا خسارت و دیرکرد آن

۲-در صورت مفقودی کل محموله سه ماه بعد از تاریخ توافق شده و در صورت عدم ذکر تاریخ ۶۰ روز از تاریخ تحویل کالا به حمل کننده

۳-در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل

 

فعال پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام خسته نباشید

مرور زمان سپری شدن مدت زمانی که پس از آن حق اقامه دعوای قانونی به علیه متعهد از بین می رود مرور زمان اقامه ی دعاوی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون یک سال است. باوجود این در مورد تخلف یا قصوری که از نظر دادگاه یا دیوان رسیدگی کننده در حکم عمد تلقی شود، این مدت سه سال خواهد بود. مهلت یاد شده از تاریخ ها در حمل جاده ای بین المللی :
۱_در مورد فقدان قسمتی از کالا،خسارت یا دیرکرد تحویل،از تاریخ تحویل کالا
۲_در مورد فقدان تمام کالاها از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده ودر صورت کم مهلتی توافق نشده باشد از ششصتمین روز تاریخ تحویل کالا به حمل کننده
۳_در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل
۴_روزی که مهلت از آن شروع به احتساب می شود جزو مهلت نخواهد بود

جدید پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
مرور زمان عبارت است از سپری شدن مدت زمانی که پس از آن حق اقامه دعوای قانونی به علیه متعهد از بین می رود.
در حمل بیم المللی زمان آن سه سال و در داخلی یک سال است.
معمولا سه ماه پس از عقد قرارداد یا تحویل بار می باشد.

مشاور پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید