مراحل گردش اظهارنامه در گمرک را آیتم وار بنویسید. ( سوال مهندس حیاتی – ۵ اسفند )

18 پاسخ(ها)

سلام وعرض ادب
وروداطلاعات
پذیرش اظهارنامه
کنترلهای گمرکی
پرداخت وترخیص

فعال پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
۱ تکمیل اظهارنامه توسط صاحب کالا
۲ ارائه اظهارنامه به همراه سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه
۳ ثبت اظهارنامه‌ در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد
۴ ارسال اظهارنامه به سرویس ارزیابی
۵ انتخاب ارزیاب
۶ بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق پرداخت ( و تودیع تضامین ) توسط صاحب کالا ( یا ترانزیت کننده) تایید پروانه توسط واحد صندوق
۷ امضای پروانه توسط رییس یا معاون گمرک
۸ ثبت پروانه در دفتر گمرک

فعال پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و وقت بخیر

۱: تکمیل اظهارنامه توسط  صاحب کالا

۲: ارائه اظهار نامه به همراه سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر اظهار نامه

۳: ثبت اظهارنامه در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد

۴:ارسال اظهار نامه به سرویس ارزیابی

۵:انتخاب ارزیاب

۶:بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق پرداخت(وتودیع تضامین)توسط صاحب کالا(یا ترانزیت کننده)

۷:تایید پروانه توسط رئیس یا معاون گمرک

۸: ثبت پروانه در دفتر گمرک

جدید پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام

عرض ادب

-کامل کردن اظهارنامه توسط صاحب کالا
-ارائه اظهارنامه و سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه
– ثبت اظهارنامه‌ در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد
– ارسال اظهارنامه به سرویس ارزیابی
– انتخاب ارزیاب
-بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق -پرداخت ( و تودیع تضامین ) توسط صاحب کالا ( یا ترانزیت کننده) تایید پروانه توسط واحد صندوق
-امضای پروانه توسط رییس یا معاون گمرک
– ثبت پروانه در دفتر گمرک

حرفه ای پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
کامل کردن اظهارنامه توسط صاحب کالا
ارائه اظهارنامه و سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه
ثبت اظهارنامه‌ در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد
ارسال اظهارنامه به سرویس ارزیابی
انتخاب ارزیاب
بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق -پرداخت ( و تودیع تضامین ) توسط صاحب کالا ( یا ترانزیت کننده) تایید پروانه توسط واحد صندوق
امضای پروانه توسط رییس یا معاون گمرک
ثبت پروانه در دفتر گمرک

فعال پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام  و احترام

 1. تکمیل اظهارنامه توسط صاحب کالا
 2. ارائه اظهارنامه به همراه سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه
 3. ثبت اظهارنامه‌ در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد
 4. ارسال اظهارنامه به سرویس ارزیابی
 5. انتخاب ارزیاب
 6. بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب
 7. امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق
 8. پرداخت و( تودیع تضامین ) توسط صاحب کالا ( یا ترانزیت کننده)
 9. تایید پروانه توسط واحد صندوق
 10. امضای پروانه توسط رییس یا معاون گمرک
 11. ثبت پروانه در دفتر گمرک
فعال پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام

مراحاگل گردش اظهارنامه(به صورت آیتم بندی):

۱ تکمیل اظهارنامه توسط صاحب کالا
۲ ارائه اظهارنامه به همراه سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه
۳ ثبت اظهارنامه در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد
۴ ارسال‌ اظهارنامه به سرویس ارزیابی
۵ انتخاب ارزیاب
۶ بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب
۷ امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق
۸ پرداخت (وتودیع تضمین) توسط صاحب کالا (یا ترانزیت کننده)
۹ تأیید پروانه توسط واحد صندوق
۱۰ امضای پروانه توسط رئیس یا معاون گمرک
۱۱ ثبت پروانه در دفتر گمرکی

جدید پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

تکمیل اظهارنامه توسط صاحب کالا
ارائه اظهارنامه به همراه سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه
ثبت اظهارنامه‌ در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد
ارسال اظهارنامه به سرویس ارزیابی
انتخاب ارزیاب
بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب
امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق
پرداخت و( تودیع تضامین ) توسط صاحب کالا ( یا ترانزیت کننده)
تایید پروانه توسط واحد صندوق
امضای پروانه توسط رییس یا معاون گمرک
ثبت پروانه در دفتر گمرک

فعال پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و وقت بخیر خدمت شما استاد گرامی .

مراحل گردش اظهارنامه گمرکی

صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک(فرم کاغذی،سایر حامل های اطلاعات یا اظهار از راه دور epl) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود بر اساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید.

در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه ، نداشتن بدهی قطعی،محاسبات،نداشتن خط خوردگی،احراز مالکیت،ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یاد شده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد میشود تا نسبت به اصلاح،تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید.واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه،اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر وموم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس مینماید و به سرویس ارزیابی تحویل می دهد.

با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه،کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار ماموران گمرک خارج شود.

قبل از این مرحله(اظهار کالا) صاحب کالا حق هر گونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه گمرکی را دارد.

با تشکر🌹🙏

جدید پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و احترام
تکمیل اظهارنامه توسط صاحب کالا
۲ ارائه اظهارنامه به همراه سایر اسناد مورد نیاز به واحد پذیرش اسناد در گمرک به منظور ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه
۳ ثبت اظهارنامه در دفتر گمرک در صورت نداشتن ایراد
۴ ارسال‌ اظهارنامه به سرویس ارزیابی
۵ انتخاب ارزیاب
۶ بررسی و مطابقت کالا با اظهارنامه توسط ارزیاب و انعکاس نتایج بررسی توسط ارزیاب
۷ امضای ارزیاب در صورت نداشتن مشکل و ارسال آن به واحد صندوق
۸ پرداخت (وتودیع تضمین) توسط صاحب کالا (یا ترانزیت کننده)
۹ تأیید پروانه توسط واحد صندوق
۱۰ امضای پروانه توسط رئیس یا معاون گمرک
۱۱ ثبت پروانه در دفتر گمرکی

فعال پاسخ داده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید