تاکتیک های فریب کارانه در مذاکرات تجاری را نام ببرید؟(سوال دکتر مظهری – ۳۰ مهر)

13 پاسخ(ها)

۱٫ فریبکاری آگاهانه
۲٫ جنگ روانی
۳٫ فشار روی مواضع

حرفه ای پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

۱- فریب کاری آگاهانه
که شامل:
الف) اطلاعات نادرست و ساختگی
ب)اختیارات مبهم و مشکوک
ج) مقاصد مشکوک

۲- جنگ روانی
که شامل:
الف) موقعیت‌های اضطراب آور
ب) حملات شخصی
ج) بازی تکراری آدم خوب/آدم بد(پلیس خوب/پلیس بد)
د) تهدید

۳- فشار روی مواضع
که شامل:
الف) امتناع از مذاکره
ب) درخواست افراطی
ج) خواسته های فزاینده
د) مواضع غیر قابل تغییر
ه) شریک سرسخت
و) تاخیر حساب شده
ز) یا بپذیر یا رد کن

جدید پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام وقتتون بخیر، خدا قوت، هدف از یادگیری تاکتیک های فریبکارانه به این دلیل است که اگر مشاری اقدام به چنین کارهایی نمود ما چگونه مذاکره را پیش ببریم یا مذاکره را ترک کنیم و مهم ترین نکته این است که بدانیم بیان بخشی از حقیقت اقدام فریب کارانه نیست.
بنابراین تاکتیک های فریب کارانه شامل فریب کاری آگاهانه، جنگ روانی (در زمانی که مشتری تلاش می کند، از جنگ روانی استفاده کند، آرامش خود را حفظ کرده و برخی مواقع خود را برای ترک مذاکره آماده کنیم.) و فشار روی مواضع ( در این مورد هم لازم است بدانیم بر منافع تمرکز کنیم نه بر مواضع)، می شود‌.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب؛

تاکتیک های فریبکارانه در مذاکرات تجاری شامل موارد زیر می باشد:

  1. فریب کاری آگاهانه
  2. جنگ روانی
  3. فشار روی مواضع
حرفه ای پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
مواردی مانند ارائه اطلاعات نادرست و موهوم، ایجاد فشار و غیره است که طرف مقابل برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند.

مشاور پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

علیرصا جوادی
انواع این فریبکاری ها شامل فریبکار اگاهانه و جنگ روانی و فشار روی مواضع می باشد

فعال پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

تاکتیک های فریبکارانه در مذاکرات تجاری شامل فریب کاری آگاهانه، جنگ روانی، و فشار روی مواضع می باشد.

فعال پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

۱) فریب کاری اگاهانه -اطلاعات نادرست و ساختگی -اختیارات مشکوک و مبهم -مقاصد مشکوک -بیان بخشی از حقیقت ۲)جنگ روانی -موقعیت های اضطراب آور -حملات شخصی -بازی تکراری ادم خوب /ادم بد ۳)تاکتیک های فشار روی مواضع -تهدید

فعال پاسخ داده شده در ۱ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با عرض سلام و ارادت
۱. فریب کاری آگاهانه
۲.جنگ روانی
۳.فشار روی مواضع
ضمنا هدف از بیان این تکنیکها این میباشد که اگر طرف مقابل از چنین تکنیکهایی استفاده کرد ما به چه شیوهای عمل کنیم

جدید پاسخ داده شده در ۲ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

  • فریبکاری آگاهانه
  • جنگ روانی
  • فشار روی مواضع
مشاور پاسخ داده شده در ۲ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید