مفهوم چارترینگ و چارتر پارتی (chartering and charter party) در صنعت حمل و نقل دریایی چیست. ( سوال کاپیتان علوی – ۱۷ دی )

12 پاسخ(ها)

چارترینگ به قرارداد بین مالک کشتی و صاحب بار گفته میشه . که میتونه : سفری ، زمانی و به شرط تملیک باشه. چارتر پارتی قراردادیست که مالک کشتی موافقت میکنه طی قراردادی با مبلغ مشخص به عنوان اجرت یا کرایه ، کالایی را بین بنادر و یا محدوده های مشخص حمل کنه .

جدید پاسخ داده شده در ۱۸ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
به قرارداد بین مالک کشتی و صاحب بار را چارترینگ می گویند که میتونه : سفری ، زمانی و به شرط تملیک باشه.
چارتر پارتی نیز قراردادیست که مالک کشتی موافقت میکنه طی قراردادی با مبلغ مشخص به عنوان اجرت یا کرایه ، کالایی را بین بنادر و یا محدوده های مشخصی حمل کنه.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۱۸ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

قراردادی که فی ما بین مالک کشتی و مالک بار بسته میشه چارتینگ گفته میشه و   چارتر پارتی قرارداد است که مالک کشتی موافقت میکنه طی قراردادی با مبلغ مشخص به عنوان اجرت یا کرایه ، کالایی را بین بنادر و یا محدوده های مشخص حمل کنه .

حرفه ای پاسخ داده شده در ۱۸ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

چارتینگ قرار دادی است بین مالک کشتی و صاحب بار بستع می شود و در چارتر پارتی قراردادی است که مالک کشتی توافق می کند با گرفتن مبلغ معینی به عنوان کرایه یا اجاره کشتی کالا را بین بندرها یا محلهای یی که در قرار داد ذکر گردیده حمل نمایید .

فعال پاسخ داده شده در ۱۹ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

چارتینگ قرار دادی است که بین مالک کشتی و صاحب بار بسته می شود و در چارتر پارتی مالک کشتی توافق می کند با گرفتن مبلغ معینی به عنوان کرایه یا اجاره کشتی، کالا را بین بندرها یا محلهایی که در قرار داد ذکر شده حمل نماید.

فعال پاسخ داده شده در ۱۹ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

چارتر کردن فعالیتی در صنعت حمل و نقل است که به موجب آن مالک یک کشتی استفاده از کشتی خود را به یک شخص (چارترکننده) اجاره می‌دهد. قراردادی که بین دو طرف بسته می‎شود را پیمان‌نامه اجاره کشتی تجارتی (برگرفته از لغت فرانسوی charte partie) می‌نامند. که شامل سه مورد مهم یعنی نوع سفر، زمان و اجاره کشتی است.در این مطلب قصد داریم به بررسی چارترینگ کشتی، نکات مهم در مورد اجاره کشتی و انواع بارنامه بپردازیم.

جدید پاسخ داده شده در ۱۹ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

چارترینگ قراردادی است که بین مالک کشتی و صاحب بار بسته می شود و در قرارداد چارتر پارتی مالک کشتی توافق می کند با گرفتن مبلغ معینی به عنوان کرایه یا اجاره کشتی، کالا را بین بندرها یا محلهای ذکر شده در قرار داد حمل نماید.

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
به قرارداد بین مالک کشتی و صاحب بار را چارترینگ می گویند که میتونه : سفری ، زمانی و به شرط تملیک باشه.
چارتر پارتی نیز قراردادیست که مالک کشتی موافقت میکنه طی قراردادی با مبلغ مشخص به عنوان اجرت یا کرایه ، کالایی را بین بنادر و یا محدوده های مشخصی حمل کنه.

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

چارترینگ برای قرارداد بین مالک کشتی و مالک کالا هست و چارتر پارتی قرارداد اجاره کشتی برای حمل کالا به هر نقطه مورد نظر صاحب کالا.

فعال پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

چارترینگ برای قرارداد بین مالک کشتی و مالک کالا هست و چارتر پارتی قرارداد اجاره کشتی برای حمل کالا به هر نقطه مورد نظر صاحب کالا.

فعال پاسخ داده شده در ۲۱ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید