در اصطلاحات چارترینگ،یک کشتی چه زمانی کشتی وارد شده یا (Arrived ship) محسوب میشود. ( سوال کاپیتان حاتمی – ۲۴ دی )

10 پاسخ(ها)

سلام – Arived Ship از زمانی لحاظ می شود که سه شرط زیر محقق شود :

  1. کشتی به Port Limit برسد ( به بندر یا اسکله ای که در قرارداد بین مالک کشتی و چارتر قید شده است ولی معمولا همان محدوده بندر می باشد)
  2. کشتی آمادگی بارگیری را داشته باشد. ( مثلا انبار کشتی برای بارگیری کالا مناسب باشد)
  3. فرمانده کشتی پیام رسیدن را به Charterer و یا نماینده آن ایمیل کند وهمچنین Charterer و یا نماینده آن پیام دریافت  پیام فرمانده ، ، تایید و پذیرفتن آنرا ارسال کرده و توسط فرمانده کشتی دریافت شود. (البته تمامی ذینفعان از جمله کارگو ، صاحبان کالا و … همگی در CC ایمیل قرار دارند. )
جدید پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و احترام

در قرارداد چارتر پارتی، زمان رسیذن کشتی به بندر بارگیری مشخص می شود. وکشتی باید قبل از موعد مقرر وارد بندر بارگیری شود تا محموله به موقع و طبق زمان بندی بارگیری شود

فعال پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
زمانی که کشتی به بندر یا اسکله ای که در قرارداد ذکر شده است رسیده باشد و مدتی قبل از رسیدن از طریق ایمیل به تمام افراد در charter party agreement زمان ورودش را اطلاع رسانی می کند.

فعال پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
در قرارداد چارتر پارتی، زمان رسیدن کشتی به بندر بارگیری مشخص می شود. وکشتی باید قبل از موعد مقرر وارد بندر بارگیری شود تا محموله به موقع و طبق زمان بندی بارگیری شود

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

از نظر قانونی یک کشتی فقط وقتی( کشتی وارد شده) در نظر گرفته میشود که کشتی به بندر بارگیری یا  تخلیه( اجاره سفری از بندر) با اسکله تعیین شده (اجاره سفری از اسکله) رسیده باشد وکشتی برای شروع بارگیری یا تخلیه باراز همه لحاظ آماده بوده  فرمانده کشتی اعلامیه آمادگی را برای هر طرف های زیربط ارسال کرده باشد .

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

در قرارداد چارتر پارتی، زمان رسیذن کشتی به بندر بارگیری مشخص می شود. وکشتی باید قبل از موعد مقرر وارد بندر بارگیری شود تا محموله به موقع و طبق زمان بندی بارگیری شود

فعال پاسخ داده شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام –

Arived Ship از زمانی لحاظ می شود که سه شرط زیر محقق شود :

  1. کشتی به Port Limit برسد ( به بندر یا اسکله ای که در قرارداد بین مالک کشتی و چارتر قید شده است ولی معمولا همان محدوده بندر می باشد)
  2. کشتی آمادگی بارگیری را داشته باشد. ( مثلا انبار کشتی برای بارگیری کالا مناسب باشد)
  3. فرمانده کشتی پیام رسیدن را به Charterer و یا نماینده آن ایمیل کند وهمچنین Charterer و یا نماینده آن پیام دریافت  پیام فرمانده ، ، تایید و پذیرفتن آنرا ارسال کرده و توسط فرمانده کشتی دریافت شود. (البته تمامی ذینفعان از جمله کارگو ، صاحبان کالا و … همگی در CC ایمیل قرار دارند. )
حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۷ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سه شرط را داشته باشد می گوویم کشتی Arrived ship شده:

۱- کشتی رسیده به بندر یا اسکله ای که در قرارداد چارتر نوشته شده .

۲- کشتی اگر رسید باید آماده عملیات تخلیه و بارگیری باشدبر طبق قرارداد اجاره چارتر پارتی

۳- فرمانده کشتی اعلام آمادگی را به محض رسیدن به بندر میکند.

فعال پاسخ داده شده در ۲۸ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
زمانی که کشتی به بندر مورد رسیده و آماده بارگیری باشد و از طرفی از طریق ایمیل رسیدن کشتی اطلاع رسانی شود.

مشاور پاسخ داده شده در ۲۹ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام

Arived Ship از زمانی لحاظ می شود که سه شرط زیر محقق شود :

  1. کشتی به Port Limit برسد ( به بندر یا اسکله ای که در قرارداد بین مالک کشتی و چارتر قید شده است ولی معمولا همان محدوده بندر می باشد)
  2. کشتی آمادگی بارگیری را داشته باشد. ( مثلا انبار کشتی برای بارگیری کالا مناسب باشد)
  3. فرمانده کشتی پیام رسیدن را به Charterer و یا نماینده آن ایمیل کند وهمچنین Charterer و یا نماینده آن پیام دریافت  پیام فرمانده ، ، تایید و پذیرفتن آنرا ارسال کرده و توسط فرمانده کشتی دریافت شود. (البته تمامی ذینفعان از جمله کارگو ، صاحبان کالا و … همگی در CC ایمیل قرار دارند. )
فعال پاسخ داده شده در ۳ بهمن ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید