📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

پیدا کردن مسیر درست ثروت

در زمانه ای به سر می بریم که هر کسی می تواند دانسته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد.

یکی برای صد نفر یکی برای هزار نفر و یکی برای میلیون نفر.

آیا تمام این دانسته ها که به مردم می رسد درست است؟

خودتان می دانید که اکثر اینها دروغ و فریب است و اگر کسی این را نداند معلوم می شود مردم را درست نشناخته است.


در اقتصاد و ثروتمند شدن نیز به همینگونه است.

افراد زیادی سخنها می رانند و مسیرهای مختلفی را به مردم نشان می دهند.

این موضوع مربوط به امروز نیست و از قدیم نیز به همینگونه بوده است اما امروز به جهت وجود اینترنت تعداد کسانی که ادعای راهنمایی مردم را دارند زیاد گردیده است.

اگر تعداد کسانی که به مردم راه نشان می دهند زیاد اما راه های رسیدن به ثروت محدود باشد پس یقینا تعداد دروغگویان افزایش یافته است.

زمانی که دروغگوها زیاد شوند و قدرت یابند مطمئنا پیدا کردن راه درست سخت تر خواهد بود مگر برای آنکس که خدا بر او رحم نماید.


ای مردم

بدانید که برای هر مقصدی مسیریست و مسیر خداوند مستقیم است و آنچه غیر مسیر خداست غرور و فریبی بیش نیست.

به شما وعده ی رشد می دهد اما به تاریکی ها می برد.

از آسانی راه با شما سخن می گوید و در سختی هایش تنها می گذارد.

یقینا هر جاده ای پیچ و خمی دارد که سمتی از آن دیده شده و سمت دیگرش دیده نمی شود.

بسیارند راهنمایانی که شما را به راهی می برند و در پیچ و خم های آن راه شما را تنها یافته و همچون دزدانی بیرحم چپاول می کنند و شما گمان می کنید که اینها به جهت حمایت از شماست در حالیکه می خواهند شما را فریب دهند و آنچه به زحمت در آورده اید به آسانی از چنگتان خارج نمایند.

پس در هر راهی وارد نشوید هرچند راهنمایتان خود را خیرخواه نشان دهد و از هر مسیری پیروی نکنید هرچند بلد راهتان را راستگو بدانید.


راه حق آشکار و راه باطل غبارآلود است.

اگر درستی را بشناسید خواهید دید بسیاری از کسانی که اکثر مردم آنها را خوب می دانند مردم را به سمت نادرستی ها می برند.

پس از راهی که پروردگارتان برای امرار معاش نیکو قرار داده بهره ببرید هر چند با سختی هایی همراه باشد و وعده خدا را فراموش نکنید که فرمود: سوره شرح آیه  ۵ و ۶

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا

پس یقینا همراه سختی آسانیست.

یقینا همراه سختی آسانیست./


رسول خدا فرمود: خداوند همراه هر سختی دو آسانی قرار داده چرا که دو مرتبه فرموده همراه سختی آسانیست و یک سختی بر دو آسانی غالب نمی شود پس در زمان سختی ها از خداوند طلب کمک نما تا تقدیراتت را به سمت خوبی تغییر دهد و بدان اگر مردم بخواهند به تو سودی رسانند در حالیکه مقدر او نباشد تلاششان برایت نفعی نخواهد داشت و اگر در سختی ها توان داشتی جهد و کوشش کن تا به فضل خدا به آسانی برسی و اگر توان نداشتی صبر پیشه کن و بدان اگر اندوهی به تو رسد سپس با فرح و شادمانی همراه خواهد بود./


امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که علی امیرمومنان عهده دار حکومت گردید روزی زنی نزد او آمد و از شوهرش شکایت نمود که به او خرجی و نفقه نمی دهد.

علی علیه السلام به حال آن مرد نظر کرد و دید که واقعا در سختی و تنگناست.

پس از زندانی کردن آن مرد خودداری نمود و خطاب به آن زن فرمود: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً./


شخصی از امام صادق علیه السلام درباره گروهی از مردم که در سختی ها هستند و هیچگاه از آن خارج نمی شوند سوال کرد.

امام علیه السلام فرمود:

یک سختی آنست که شخص مومن برای اطاعت فرمان خدا خود را به سختی می اندازد پس برای او در همین دنیا یا سرای دیگر آسانی زیادی به همراه خواهد آورد.

و یک سختی آنست که شخصی در راه اطاعت از شیطان خود را به سختی می اندازد پس این سختی مقدمه سختی اوست برای آخرت و عذاب آخرت بر او شدیدتر است لکن سختی دنیایش کمی از سختی های آخرتش می کاهد و این همان آسانیست که همراه سختی اوست.

پس در هر حالتی همراه هر سختی آسانیست./


برخی می گویند آراد فقط می گوید تجارت درست است و بقیه شغل ها را غلط می داند.

این ها آراد را درست نمی شناسند و کسانی هستند که نشاخته قضاوت هم می کنند.

آراد هیچگاه نگفته مابقی شغل ها غلط است بلکه گفته برای کسی که قصد دارد ثروتمند شود مسیری زیباتر از تجارت نیست چرا که تجارت سنت رسول خداست که به سبب آن ثروت زیادی به دست آورده و امامان نیز از این راه کسب درآمد زیادی نموده و نیز پیروانشان را به آن امر نموده اند.


از نظر آراد هر شغلی حلال و طیب است و درآمدش پاک جز شغلی که خداوند حرام کرده و آن ربا و نزول، خوردن سهم امام زمان بی اجازه او، درآمد از راه دین، مزد خواستن برای یاددادن قرآن و خواندن نماز، یاری ستمگران، امانتداری برای خائنان، تجارت آلات حرام و مواردی چند که در تمام کتاب های فقهی شیعه در باب مال سحت یا حرام آمده است.


از نظر ما کارگری برای غیرستمگر، کارمندی برای غیر ظالم، بنایی و نجاری و کفاشی و مغازه داری و لباس فروشی و رانندگی و خیاطی و بسیاری از شغل های دیگر پاک و حلال است و مالی که از این راه ها به دست می آید اگر صاحبش کارش را درست انجام دهد گوارای وجودش.

سخن ما اینست که این مشاغل هرچند حلال هستند اما به کمک آنها نمی توان ثروتمند شد و اگر هم کسی از این شغل ها ثروتمند شده به ندرت بوده و اگر زندگیش را دقیقتر ورق بزنی می بینی در بخشی از ایام زندگی اش تنها به همان شغلش اکتفا نکرده بلکه تجارت یا خرید و فروشی نیز انجام داده و سود خوبی از آن بدست آورده است.


تاکید ما بر تجارت سخنی نیست که با عقل خودمان به آن رسیده باشیم و ادعا کنیم راهی را یافته ایم که پیش از ما کسی نیافته است بلکه این توصیه رسول خداست و ما به جهت اعتمادی که بر رسول خدا و سنتش داریم آن را پذیرفته و خود و شما را به آن توصیه می کنیم.

رسول خدا فرمودند: روزی بر ده قسم است که نه قسم آن در تجارت است./


جمع بندی آنکه مسیرهایی برای کسب درآمد وجود دارد.

بخشی از آن ها حلال و بخشی از آن ها حرامند.

بخشی از آن ثروت زیاد می آورد و بخشی از آن ها چندان بالا نمی برد.

پس بدانید لزوما هرچه حلال است ثروتمند نمی کند و هر چه حرام است فقیر نمی گرداند.


حال دانستی که مسیرها بر چهار گونه اند.

مسیر حرامی هست که ثروتمند هم نمی کند مانند کارگری و کارمندی برای ستمگران در سطوح پایین.

این شغلیست که صاحبش را در دنیا و آخرت خوار می کند.

و مسیر حرامی هست که ثروتمند هم می کند مانند رباخواری، خوردن مال امام زمان بی اجازه او و یا کسب ثروت از راه دین و یا یاری ستمگران در سطوح بالا.

این شغلیست که ممکن است صاحبش را در دنیا ثروتمند نماید اما در آخرت یقینا ذلیل و حقیر می کند.

و مسیر حلالی که که ثروت آنچنانی نمی رساند مانند خیاطی.

این شغلیست که صاحبش در دنیا با سختی هایی هم زندگی می کند اما در آخرت خیر و سعادت می بیند.

و مسیر حلالی که ثروت هم می آورد مانند تجارت، تولید و صنعت، کشاورزی و دامپروری در سطوح بالا

این شغلیست که صاحبش هم در دنیا لذت می برد و هم در آخرت.


پس اگر مسیرها را درست بشناسی راهنماها را هم خواهی شناخت.

حال می فهمی آنکه تو را به مسیر باطلی امر می کند اهل باطل است هرچند مردم او را حق بدانند و هر کس راهی غیر از راه خدا را نشان دهد همان کسیست که خداوند درباره اش فرموده: سوره فرقان آیه ۱۷ و ۱۸

وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ وَ مَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِی هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِیلَ

قَالُوا سُبْحَانَکَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیَاءَ وَ لَٰکِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّکْرَ وَ کَانُوا قَوْمًا بُورًا

و خداوند روزی که آنان را همراه با آنچه غیر از خدا می پرستیدند، محشور می کند، پس خطاب به آنانکه این جماعت را گمراه کرده می فرماید آیا شما بندگان مرا گمراه کردید یا آنها خودشان راه را گم کرده اند؟

آنان می گویند خدایا تو پاک و منزهی

برای ما شایسته نبود که غیر تو را سرپرست و صاحب اختیار خود بگیریم اما تو آنان و پدرانشان را برخوردار و بهره مند کردی تا آنجا که فرستادگانت را فراموش کردند و این ها قوم کور و نابود شده ای بودند./


در حقیقت همان کسانی که مردم را گمراه کرده اند می گویند ما گمراهشان نکردیم بلکه اینها خودشان می خواستند گمراه باشند و خودشان بودند که یاد خدا و فرستادگانش را فراموش کردند و اگر اینها فرستادگان خدا را فراموش نمی کردند ما چه زمانی می توانستیم این ها را گمراه کنیم؟

ما توانستیم اینها را گمراه کنیم چون این ها امامشان را نشناختند و در پی او نرفتند.


گمان می کنید اگر مردم به علی امیرمومنان ایمان می آورند و او را قبول می کردند و حقانیتش را در می یافتند آیا معاویه یارانی می یافت تا در مقابل علی علیه السلام بجنگد؟

پس صفینی به وجود نمی آمد و قرآنی بر سر نیزه نمی رفت و جماعت احمق و مقدس ماب خوارج متولد نمی گردید و نهروانی نمی بود و بغض و کینه ای از امیرمومنان در قلب متعصبان خشک مغز عرب و عجم پدیدار نمی شد و علی امیرمومنان به دست آن ملعون مرادی شهید نمی گردید.

پس خداوند لعنت کند کشندگان علی امیرمومنان را.

هم ابن ملجم و اشعث و شبیب و قطام و دیگرانی که دستشان به قتل امام آلوده بود و آشکار گردید و هم تمام مردمی را که با جهلشان علی را نشناخته و یاری دشمنش کردند چه آنهایی که قبل از علی علیه السلام بودند و چه آنهایی که همزمان با امام بودند و چه آنهایی که بعد از امام آمدند و در زمانه ی ما نیز زیادند.


خداوند دشمنان و یاری کنندگان دشمنان اهل بیت پیامبرش را خوار گرداند و لعنت نماید هرچند در نظر اکثر مردم پاک و حق باشند حتی اگر خود ما باشیم.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.48 پاسخ
 1. Avatar
  سید حسین گفته:

  به نام هم او که می داند

  تسلیت بر تمام انسانها و کسانی که هنوز نمرده اند

  انشالله جگر سوخته همه کسانی که مدح اهل بیت عصمت وطهارت را میگویند به دست ساقی کوثر التیام یابد به برکت صلوات بر محمد(ص )وآل محمد(ص )

  پاسخ
 2. Avatar
  محمد دلگری گفته:

  فکر می کنم پاسخ کاملی ارائه فرمودید به سوالات برخی ها در این زمینه. الحمدلله که به سبب شما بهترین مسیر شغلی بر ما آشکار شد و سپاسگزارم از شما. و صلوات الله علی محمد و آل محمد و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

  پاسخ
 3. Avatar
  محسن خانی گفته:

  با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران آرادی عزیز

  انشالله همه در راه درست خودشناسی و جامعه شناسی قدم برداریم و درک درستی از دین پیدا کنیم و امام زمان خودمون رو بشناسیم و مطیع دورویان و ستمگران زمان خود نباشیم و در راه آنها و کمک به آنها هم قدم برنداریم.

  موفق و پیروز باشید.

  پاسخ
 4. Avatar
  احمد سماکوش گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام و خدا قوت خدمت همه عوامل و اساتید و ریاست محترم

  یاد جمله ای که در نماز می‌خونیم افتادم

  اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ‌ صِراطَ الَّذینَ أَنعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهِم الضّالّینَ

  مسیر خداوند مستقیم است و آنچه غیر مسیر خداست غرور و فریبی بیش نیست
  باور قلبی این جمله آدم رو به سعادت می‌رسونه

  ممنون از نصایح ارزشمند شما

  پاسخ
 5. Avatar
  لیلی محمدی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام
  خداوند دشمنان و یاری کنندگان دشمنان اهل بیت پیامبرش را خوار گرداند و لعنت نماید هرچند در نظر اکثر مردم پاک و حق باشند حتی اگر خود ما باشیم.

  خدایا صد هزار بار آمین
  حقیقتا التماس دعا در این شبهای آخر ماه مبارک و خصوصا فردا شب

  پاسخ
 6. Avatar
  سعیده محمودی گفته:

  خدایا ما را از شیعیان راستین و یاران امام علی (ع) قرار بده. خدایا بابت وجود مجموعه آراد، شکر

  پاسخ
 7. Avatar
  حجت حاجی نیا گفته:

  با سلام
  ممنون از راهنمایی و مشاوره خوبی که به امثال من نوعی میدین و همچنین حدیث های خوبی که از معصومین علیهم و سلام نقل میکنید خدا خیرتون بده

  پاسخ
 8. Avatar
  حسین صالحی گفته:

  به نام خدا
  سلام
  ایام شهادت امیرالمونین علی ابن ابیطالب (ع) تسلیت باد.
  خدا را هزاران مرتبه به سبب آشنایی با آراد شکر می کنیم و این که به سبب آراد، تجارت را به ما یادآوری کرد و از فریب کارانی که قصد چپاول ما را دارند رهایی یافتیم.
  انشالله که در این شب های قدر خداوند گناهان ما را عفو نماید و تقدیر نیکو و عاقبت به خیری برای ما رقم خورده و به دست امام زمان مان (ع) امضا شود.

  خداوند دشمنان و یاری کنندگان دشمنان اهل بیت پیامبرش را خوار گرداند و لعنت نماید. الهی آمین.

  پاسخ
 9. Avatar
  جمشید دیانتی گفته:

  سلام
  با تشکر بابت تمام زحماتی که برای ما کشیده می شود تا در مسیر و راه درست قرار بگیریم و بعد هم به بی راه نرویم و در مسیر بمانیم
  به حق همین روز هرچه از خداوند می خواهید بهتون داده شود
  انشالله تمام کسانی که این مطالب را می خوانند از جهل و نادانی و کج فهمی هایی که دارند رهایی پیدا کنند و ایمان قلبی بیاورند به این مطالب که کلمه به کلمه آن ارزشمند و گنجی پنهان است
  مسیر درست ثروتمند شدن تجارت و نه چیزه دیگری
  ممنون

  پاسخ
 10. Avatar
  مهدی خدادادی گفته:

  اللهم جعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد

  خداوند را شاکرم که مسیر ثروت حلال را به واسطه آراد و رئیس و مدیران ارزشمندش برای من مقدر نمود.

  در این روزها و شب ها التماس دعای خیر دارم

  پاسخ
 11. Avatar
  Majid گفته:

  سلام بسیار بسیار صحیح گفتارهای مطلوب وبه شعورآدمی می نشیند دورود بر شما مردان پاک سرشت. همیشه سپاس فراوان majid

  پاسخ
 12. Avatar
  ابوالفضل حسنی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  اللهم العن قتله امیرالمؤمنین

  واقعا خیلی جرئت می خواد گفتن اون چهار کلمه آخر پیام ( حتی اکر خود ما باشیم) اما واقعیتی است انکار ناپذیر و وقتی به گذشته خودم و حال الآن خیلی ها نکاه می کنم متاسفانه نادانسته در این جمع دشمنان یا دوستدار دشمنان اهل بیت قرار گرفته و خودمونو لعن می کنیم 😔😔

  ان شاءالله خدا توفیق و‌بصیرت شو بده که در زمره این لعن شدگان قرار نگیریم. و بتونیم یار و دوستدار امام زمان باشیم نه دشمن شان.

  آمین

  پاسخ
 13. Avatar
  نیره آشوری گفته:

  سلام
  خداوند بارها در قرآن گفته که شیطان دشمن آشکار شماست، اما نفس، دنبال چیزی می رود که مطابق با میلش باشد و شیطان و اهل باطل هم از همین شیوه استفاده کرده برای گمراهی و به سادگی می بینیم که دشمن آشکاری که خداوند بارها به ما از آن وجود آن اخطار داده، به سادگی می تواند ما را بفریبد.
  با توجه به این که افراد، خواسته های مختلفی دارند، اهل باطل هم با روش های مختلف، ظاهر شده اند تا بتوانند افراد بیشتری را به سمت خود جذب نمایند و همین می شود که عده زیادی گمراه می شوند، یک عده با دین، یک عده با ثروت و فرقه های مختلفی که امروزه ایجاد شده است.
  به حق این شبای عزیز، دعاهاتون مستجاب.

  پاسخ
 14. Avatar
  فرزاد کامیاب گفته:

  سلام
  وقتتون بخیر
  تسلیت به مناسبت ایام شهادت امیرمومنان علی (ع)

  به حقیقت اگر ما امامان و فرستاده های خدا رو کنار نمیذاشتیم این فرصت برای یزیدیان فراهم نمی شد تا بخوان حکومت رو در دست بگیرند و با فریبکاری و /امیختن حق با باطل مردم رو به گمراهی بکشونن…

  پس خداوند لعنت کند کشندگان علی امیرمومنان را…

  ممنونم بخاطر پیام های آگهی بخشتون, خداحفظتون کنه

  پاسخ
 15. Avatar
  امیر کریمی گفته:

  سلام
  ایام سوگواری امیر مومنان علی ابن ابیطالب را به شما تسلیت میگم. خدا کمک کنه و روزی ما کنه تا دشمنان پیامبر و اهل بیت را بشناسیم و با آنها عناد و دشمنی کنیم و در دل بیزار باشیم.

  یک سوال برای بنده پیش آمد. در قسمتی از متن گفته بودین خوردن مال امام زمان بی اجازه او. این مال چی هست؟ آیا منظور همون خمس درآمد که مال پیامبران و امامان هست و یا چیز دیگریست منظور؟ ممنون میشم راهنمایی ام کنید. تشکر

  پاسخ
 16. Avatar
  ناشناس گفته:

  سلام طاعاتون قبول توی متن یجا اشاره کردید پول گرفتن برای یاد دادن قرآن وخواندن نماز حرام… پس الان کسانی پول میگیرند نماز وروزه می‌خواند برای کسی که توانایی ندار یا فوت کرد حرام واشکال دار.؟..

  پاسخ
  • آراد برندینگ
   آراد برندینگ گفته:

   کسی که پیش نماز شود و پول بگیرد حرام است.
   اینکه نماز و روزه می خوانند و پول می گیرند از خودشان بپرسید طبق کدام حدیث یا روایت از اهل بیت پیامبر این کار را می کنند؟

   پاسخ
 17. Avatar
  زهرا علوی(رها) گفته:

  سلام
  ممنونم ازتون که سختی و بعدش اسانی رو برامون باز کردید و باعث قوت قلب ما شدید ، چه چیزی بهتر از حدیث رسول خدا که فرمود یک سختی بر دواسانی غالب نمی شود. واقعا دلم با این حدیث آرام گرفت ،خدا دلتون رو آرام کنه بحق امیرالمومنین
  و لعنت کنه اولی و دومی و سومی رو تا قیام قیامت ان شاءالله و هر کسی که پیروی اون ها رو در گذشته کرده و در حال حاضر هم می‌کنه حتی اگر خود من باشم

  پاسخ
 18. Avatar
  فاطمه فغانی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  سلام وقت بخیر

  در زمانه ای هستیم که اکثریت مردم خودشان را عقل

  کل می دونند و با همین دیدگاه جلو میرن و به

  قول یک بزرگی هرکسی که پرچمی علم کنه عده ای

  زیر پرچم ش جمع میشن و از اون تبعیت می کنند

  تنها مسیری درسته که امامان ع به اون امرکردن آن

  هم تجارت است و هرکسی که پیرو مسیر رهنمودهای

  ائمه ع باشد با تلاش به هدفش میرسه

  التماس دعا

  پاسخ
 19. Avatar
  خدیجه نوروزی گفته:

  سلام صبح همگی بخیر طاعات قبول باشه خیلی خوشحالم که در مسیر ثروتمند شدن به وسیله مجموعه ارات افتاده ام متن خلاصه وپر محتوایی بود استفاده کردم موفق باشید

  پاسخ
 20. Avatar
  خدیجه نوروزی گفته:

  سلام صبح همگی بخیر طاعات قبول باشه خیلی خوشحالم که در مسیر ثروتمند شدن به وسیله مجموعه اراد افتاده ام متن خلاصه وپر محتوایی بود استفاده کردم موفق باشید

  پاسخ
  • Avatar
   نجمه آل ابراهیم دهکردی گفته:

   به نام خداوند بخشنده مهربان

   پیدا کردن راه درست از نادرست به خاطر دلی پر از نگرانی و اضطراب و چه کنم چه کنم های همیشگی دل، گاها بسیار سخت و پیچیده میشه! که تشخیص برای ادم های عادی مثل من مانند همون صحبتی که حضرت علی (علیه السلام) فرمودند مانند راه رفتن مورچه ای بر روی سنگ سیاه در دل تاریکی است سخت است و پیچیده ….
   اما تجربه خودمو میگم در دل باطل های زندگی نوری در دل آدم سو سو میزنه که بعد از هر سختی آسانی است ادامه بده.
   چنانچه با امید به این ندای دورن بال و پر پرواز بدیم ارام ارام از باطل و پرتگاهها پرواز و رشد شروع میکنیم و اگر به این ندای درون باور نکنیم به همان آرامی به تاریکی های زندگی نزدیکتر می شیم .
   حال انتخاب راه با مااست …

   و من الله توفیق

   پاسخ
  • Avatar
   محمد گفته:

   سلام خیلی عالی بود
   تا امروز نمی‌دانستم مزد خواستم برای آموزش قرآن و نماز حرام است.
   و این سوال برایم پیش آمد که حقوقی که معلم قرآن مدارس میگیرند چه حکمی دارد.

   پاسخ
 21. Avatar
  ناشناس گفته:

  سلام
  ازتون سپاسگزارم که با تمام شرایطی که وجود داره بازم سعی میکنین نکاتی رو به ما یاد بدین. خداوند خیر دنیا و آخرت رو به شما عطا کنه. مثل همیشه متن زیبایی بود.
  درود خدا بر محمد و آل محمد و دوستارانشون و لعنت خدا بر دشمنان اهل بیت و یاری کنندگانشون

  پاسخ
 22. Avatar
  ناشناس گفته:

  فاطمه زمانی
  سلام وقتتون بخیر
  مسیردرست همین تجارت هست دیگه ازاین بهترالبته شغلهای دیگه هم خوبه ولی تجارت همیشه بوده وخواهد بود خیلی هم عالیه

  پاسخ
 23. Avatar
  حمیدرضا نکوفر گفته:

  با عرض سلام و قبولی طاعات
  بعضی وقتها با خودم میگم وقتی که کلام شیوای شما که تنها احادیث و قرآن رو نقل میکنید و اونهارو برای ما تفهیم میکنید که در قلب می نشینه و اینقدر برای ما آرادی ها، عزیز و دوست داشتنی هستید و در حقیقت فلشی هستید به سمت اهل بیت (ع)، حال اگر این احادیث و تفاسیر رو از زبان پیامبر و امامان میشنیدیم چقدر در قلب و وجود ما می نشست البته اگر لایق بودیم و توفیق عمل پیدا میکردیم. چون در همان عصر هم بودن کسانی کلام اهل بیت (ع) در وجودشان مینشست و پیامبر و امامان رو قبول داشتند، ولی جهالتشان باعث میشد در کنار اونها غاصبان حق امامان رو هم دوست داشته باشند.
  بدا به حال آن مردمی که پیامبر و امام زمان خود رو درک نکردن و اون هارو تنها گذاشتند و بدا به حال ما که با گناهانمون و حمایت از کسانی که خداوند اونهارو لعن کرده باعث شدیم ولی خدا و امام زمانمون در غیبت طولانی به سر ببرند.خدایا از سر تقصیرات ما بگذر.
  خداوندا ما گله داریم از اینکه بدون امام و ساربان در زمین رها شدیم، ما گله داریم از اینکه چشمانمون به جمال نورانیش خاموش است. خدا به حق این شب های عزیز دعای ما رو مستجاب بفرما و امام زمانمان رو هرچه سریعتر به ما برسان و مارو از بلاتکلیفی نجات بده و به مومنین و دوستدرانی که مناقبی از فرستادگانت ذکر میکنند و محبت این خاندان رو در دل مردم زیاد میکنند عمر با برکت عطا بفرما.
  آمین یا رب العالمین

  پاسخ
 24. Avatar
  شی ما موسوی گفته:

  چقدر بی پروا و صریح، سخن حق رو بر زبان میارین و واقعا خدا پشت و پناه راست گویان و نیکو کاران هست. واقعا مسیر الهی، مستقیم و شفاف هست و حیف ایامی که قبل از آشنایی با آراد، چقدر در گمراهی و نادانی به سر می بردیم و چه سخنانی رو به غلط باور کردیم و درست پنداشتیم. الحمدلله برای وجود شما و لطف خدا در حق ما برای قرار دادن آراد در مسیر زندگی مون و دانستن کلام قرآن و اهل بیت به واسطه ی آراد. الهی که به حق این ایام مبارک، مزد نیت خیر خواهانه و خدا پسندانه ی خودتون رو از امام زمان بگیرید و حاجت روا بشین و چه حاجت و احتیاجی بالاتر و مهم تر از ظهور امام مون به امر خداوند. الهی که باشیم و ببینیم دنیای سراسر از عدل و خالی از ظلم رو. الهی که قلب هامون از نور ایمان پر بشه و به ریسمان هیچ کس جز خدا و اهل بیتش، چنگ نزنیم.

  پاسخ
 25. Avatar
  سیده زاهده بشارتی گفته:

  فانّ مع العسر یسرا، انّ مع العسر یسرا
  اگر سختیها را تحمّل کردید، خدای متعال درهای فَرَج را خواهد گشود.
  همانطور که خداوند فروموده است پس از هر سختی آسانی است به شرط صبر و ایستادگی و تلاش، اگر به آیه (و من یتّق اللَّه یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب)ایمان داشته باشیم قطعا پس از سختی ها در های رحمت به روی ما گشوده خواهد شد

  پاسخ
  • Avatar
   مهتاب گفته:

   سلام افرین به این همت تون به این سخاوتون پس اگر راست می فرمایید اینقدر باخدای چرا به هم وطنتون کمک نمیکنید که گرسنه میخوابن .پول لباس که برای بچه هاش بخره نداره کمک معیشتی ندار .تو رو خدا صدای منو برسونید به اون بالا بالا ها ممنونم

   پاسخ
   • آراد برندینگ
    آراد برندینگ گفته:

    با خدا بودن رو درست نفهمیدین.
    فکر کردین کمک به هموطن یعنی با خدا در حالیکه وطن ما جاییه فراتر از جهان با قلب هایی که عاشق اطاعت خدان و از پیروی شیطان بیزار.
    این درد رو که بیان کردین از این کاربر سایت چرا درمان میخاین.
    از دیگران باید درمانش رو بخاین که امر رو بهشون سپردین.

    پاسخ
   • Avatar
    سیده زاهده بشارتی گفته:

    سلام عزیزم
    شما از کجا می دانید که به هموطنم کمک نمیکنم ؟ و اینکه اگر عده زیادی گرسنه می خوابند مسببش من هستم؟و یااینکه چون من کمک نمیکنم بقول شما هموطن من گرسنه می خوابند؟ یا شما بنده و وضعیت زندگی و معیشت من رو چگونه تحلیل کردین که به این نتایج رسیدین ؟
    شاید من شرایطم بدتر ازین هایی که شما بازگو کردی باشه و شاید هم خیلی بهتر از این موارد،من این را می دانم که همیشه نه فقط در عصر حاضر بلکه در همه دوره های تاریخ حق مظلوم خورده میشده و یا عده ای بودند که قشر های بسیار ضعیفی از جامعه را تشکیل می دانند و همانطور هم خیلی از بالادستان و به غیر از افراد عامی دولتمردانی بودند که نسبت به ضعفا بی تفاوت بودند من همه این هارا می دانم اما این را هم می دانم که من و شما که اشرف مخلوقات خداوند هستیم پس خیلی بیشتر باید خدای خودمان را بشناسیم و به آن ایمان داشته باشیم هیچ برگی از درخت بدون خواسته خداوند از درخت نمی افتد
    من فقط می گویم فارغ از تمام نابرابری ها بجای آن که همش دنبال مقصر کردن دیگران باشیم یا به دنبال اینکه دیگران بما کمک کنند تلاش کنیم همت داشته باشیم ،توکل کنیم و به خدایی که مارا خلق کرده ایمان داشته باشیم و به سخنانش ایمان داشته باشیم اگر در این دنیا سختی میکشیم صبور باشیم و با همت و تلاش زندگیمان را بسازیم ، قطعا کسانی که از هر لحاظی در رفاه هستند باید حداقل به اطرافیانشان توجه داشته باشند اما ما نباید به غیر از معبودمان و خدایمان دستی دراز کنیم و فقط وفقط وفقط از خداوند یاری و کمک بخواهیم،مطمعنم اگر منو تو تلاش کنیم و به خدا توکل کنیم بعد از تمام سختی ها روز های روشن هم می رسد به عدالت خدا هم شک نداشته باش خداوند خیلی عادل است و تمام مخلوقاتش را دوست دارد پس عدالت را بین همه تقسیم میکند

    پاسخ
    • آراد برندینگ
     آراد برندینگ گفته:

     اینطور نیست که فکر کرده اید خداوند تمام مخلوقاتش را دوست داشته باشد.
     خداوند خاینان و ظالمان و ناپاکان و مفسدان و کافران و منافقان و مشرکان و بسیاری از گروه های دیگر را دوست ندارد و این را در کتابش فرموده است.

     پاسخ
 26. Avatar
  منصوره السادات میرشفیعی گفته:

  با سلام و عرض ادب
  طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق ان شاء الله
  حالا که از جلسات هفتگی حضوری محروم شدیم چقدر خوبه که رهامون نکردید و ما را نسبت به این معارف ارزشمند بهره مند می کنید. خداوند اجر فراوان بهتون عطا کنه که همیشه در حق ما پدری کردید. در این روزهای ماه عزیز دعامون کنید خدا کمکمون کنه در راه کسب ثروت از راه تجارت دچار لغزش نشیم و آدابش رو همانطور که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دستور دادند رعایت کنیم.

  “خداوند دشمنان و یاری کنندگان دشمنان اهل بیت پیامبرش را خوار گرداند و لعنت نماید هرچند در نظر اکثر مردم پاک و حق باشند حتی اگر خود ما باشیم/ الهی آمین… “

  پاسخ
 27. Avatar
  همتی گفته:

  سلام
  با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
  پیدا کردن مسیر و باور قلبی و ثابت قدم ماندن در این مسیر باعث پیشرفت خواهد شد و چه بهتر که این مسیر همانی باشد که خدا از طریق اولیاء الله برای ما مشخص تموده است.
  خدا رو شاکرم که من را در راه تجارت قرار داد و از ریاست محترم مجموعه بخاطر رهنمودهایی که کاملا مطابق با قرآن و احادیث می باشد، تشکر و قدر دانی می نمایم.
  امید دارم بتوانم در این مسیر درست قدم گذاشته و این زحمات را هدر ندهم.

  پاسخ
 28. Avatar
  ناشناس گفته:

  سلام طاعات و عبادات همه دست اندرکاران مجموعه زحمت کش ودلسوزبزرگ آراد برندینگ قبول درگاه احدیت قرار بگیره و خدا ان شاء الله براشون اجر عظیم در نظر بگیره که این همه سعی در اشتغال زایی از راه حلال دارن وهیچ جا سراغ ندارم مجموعه ای به این حرفه ای و اصولی یاد بدن راه تجارت حلال رو

  پاسخ
 29. Avatar
  عطیه منفرد گفته:

  عالی و دلگرم کننده بود….انشالله که بتونیم راه درست رو پیدا کنیم و دنیا و آخرتمون رو به بهترین شکل بسازیم

  پاسخ
 30. Avatar
  محیا خانبابایی گفته:

  با سلام و عرض تسلیت برای ایام سوگواری امیرمومنان علی ابن ابیطالب (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
  مرسی از متن زیبا و پرمحتواتون واقعا عالی بود.

  گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟
  گفت: «انَّ مع العسر یسرا»
  “قطعا به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/۶)
  *
  گفتم: واقعا؟!
  گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا»
  حتما به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/۷)
  *
  گفتم: خب خسته شدم دیگه…
  گفت: «لاتـقـنطوا من رحمه الله»
  از رحمت من ناامید نشو.(زمر/۵۳)
  *
  گفتم: انگار منو فراموش کردی!
  گفت:«اذکرونی اذکرکم»
  منو یاد کن تا یادت باشم.
  *
  گفتم: تا کی باید صبر کرد؟!
  گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعه تکون قریبا»
  تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(احزاب/۶۳)
  «انّی اعلم ما لاتعلمون»
  من چیزایی میدونم که شما نمی دونید.(بقره/ ۳۰)
  *
  گفتم: تو بزرگی و نزدیکیت برای من کوچک، خیلی دوره! تا اون موقع چی کار کنم؟
  گفت: « و اتّبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله»
  حرف هایی که بهت زدمو گوش کن، و صبر کن ببین چی حکم می کنم.
  (یونس/ ۱۰۹)
  *
  ناخواسته گفتم: الهی و ربّی من لی غیرک (خدایا آخه من غیر تو کیو دارم؟!)
  گفت: «الیس الله بکاف عبده»
  من هم برای تو کافی ام.(زمر/۳۶)

  پاسخ
 31. Avatar
  امیرحسین گفته:

  باسلام خدمت همه هموطنان عزیز
  مطالبی که البته بیشتر جنبه مذهبی داشت نه مرتبط با کسب درامد تا حدودی میشد گفت درسته اونم به این جهت که امام علی (ع) درخصوص درامد و کسب روزی به صراحت فرمودند به اندازه چهار روز ذخیره برای مسلمان کافیست نه ۴۰ سال و گهگاه دیده میشود ۴۰۰سال و بلکه ۴۰۰۰سال .تجارت توصیه شده ولی نه بخاطر ثروت .چرا که اذن الهی ثروتت افزون کند وخشم وغضبش جهانی رو خاکستر .با احترام گویای رسالت همین یه مطلب کافی بود .تمام

  پاسخ
 32. Avatar
  مجید گفته:

  درود بر شما ارادی های عزیز

  آری به راستی که ثروتمند شدن و ثروتمند
  زیستن حق همه ماست
  سپاس از همه شما دست اندرکاران و زحمت‌کشان آرادی
  به امید پیروزی و تجارتی پرثمر….

  پاسخ
 33. Avatar
  محمدرسولی گفته:

  سلام به همه دوستان با خواندن نظر دوستان و متالب بالا همش مفید بود همین طوردوستان به گرسنگی اشاره کردن من یگی از اون گرسنها هستم که امشب باور کنید نلنی برای خوردن نداشتم و من هراه خانوادن سر گرسنه بریالین گذاشتیم در فکرم که با کدوم پول یا سرمایه یا عتبار تجارت کنم خدایا خودت اگاه هستی و حالو رؤز منو میبینی کمک کن توی این دنیای همه فقط نظر میدن و رد میشن بقولی شکم سیر چه داند از شکم گرسنه همه تون پایدار باشید و سلامت

  پاسخ