📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

در تردید مانده ام که به آراد اعتماد کنم یا نه.

این موضوعیست که بسیاری از افرادی که مخصوصا تازه با آراد آشنا می شوند و نیز کسانی که سال های زیادی با آراد هستند در لحظه های مختلف به سراغشان می آید و در دلشان این شک حاصل می شود که آیا به آراد اعتماد کنم یا نکنم؟

ابتدا ببینیم که چه می شود این شک و تردید در قلب ها ایجاد می شود.


موضوعاتی که آراد مطرح می کند از منظر ارتباط عقلی با شما، سه دسته است.

دسته اول موضوعاتی هستند که خودتان هم درستی آن موضوع را درک می کنید.

شما در مواقعی که گفته ما را هم راستا با گفته خود می بینید آیا دچار شک و تردیدی نسبت به ما می شوید؟

وقتی باورهای ما را همسو با باورهای خود می بینید دچار دودلی می شوید؟

چرا در این لحظه ها دچار شک نمی شوید؟

دلیل اینکه دچار شک نمی شوید آنست که به خودتان اعتماد دارید.

در حالیکه باید ابتدا این سوال را پرسید که دلیل اعتمادتان به خودتان چیست؟


اعتماد کردن به کسی جایز است که یقین کنی اگر چشمانت را ببندی و کار را به دست او بسپاری شما را به سعادت می رساند.

چرا به خودتان اعتماد دارید در حالیکه بارها دیده اید خودتان به دستان خودتان زندگی و مالتان را نابود ساخته اید.

آیا نیاز نیست تا کمی به خودتان هم بی اعتماد شوید و اینقدر خود را میزان و ترازوی درستی قرار ندهید؟

چرا فکر می کنید اگر کسی چیزی گفت که با باورهای شما سازگار بود او درست می گوید و اگر چیزی گفت که شما آن را غلط شناختید دروغگوست؟

مگر شما ترازوی حق و باطل و جدا کننده ی آن هستید؟

اکثر مردم اینگونه اند که حق در نظرشان همانست که خود پنداشته اند و باطل نیز همانست که خود گمان می کنند.

از این روست که شیاطین و طواغیت و ستمگران سخن هایی به مردم می گویند که مردم را خوش می آید و چیزهایی را به گوششان می رسانند که در باورهای آنهاست پس مردم به آنان اعتماد می کنند و از همین ناحیه دچار ضرر و خسران عظیمی می گردند.


امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند: اعتمادی نیست مگر بر قول و سخن پروردگارم./


یعنی من و شما میزان و محور نیستیم که چون باوری با باور ما همسو شد بگوییم درست است و می شود اعتماد کرد و اگر چیزی با آن نخواند بگوییم غلط است و نمی شود اعتماد کرد بلکه می بایست همه افراد با سخن خدا سنجیده شوند و به هر میزان که با سخن خدا همسوتر باشند اعتمادپذیر ترند.

حال اگر کسی باشد که رفتار و گفتار و افکارش با کتاب خدا همسوتر از من باشد باید اعتمادم به او بیشتر باشد تا اعتمادم به خودم.

اگر اینگونه نباشم پس متکبرم و لعنت خدا بر متکبران.


و هیچ اعتماد کاملی نیست مگر خدا و کتابش و فرستادگانش که همواره بر سخن او گام بر می دارند و لحظه ای از کتاب خدا جلوتر نمی روند که خداوند درباره آنان در کتابش می فرماید: سوره انبیا آیه ۲۶ و ۲۷

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ

لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ

و گفتند خدای رحمان برای خودش فرزندی گرفته است.

پاک و منزه است او.

بلکه آنان بندگانی بزرگوارند که از سخن خداوند سبقت نمی گیرند و آنان همواره به فرمانش عمل می کنند./


علی بن ابراهیم از امام هادی علیه السلام روایت می کند که فرمود: این سخن را یهودی ها درباره عزیر نبی گفتند که پسر خداست و نصرانی ها درباره عیسی مسیح و خداوند سخنشان را رد نمود و فرمود آنان بندگان با کرامت خدا هستند./


ابن عباس نقل می کند سخنانی جامع از علی امیرمومنان در حضور مردم که بخشی از آن سخنان اینست که امام علی علیه السلام فرمود:

منم کسی که خداوند درباره اش فرموده بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ./


مفضّل گوید: من و خالد جوان و نجم حطیم و سلیمان‌ بن‌ خالد کنار در خانه‌ی امام صادق علیه السلام بودیم و سخنان ما درباره‌ی اعتقاد اهل غلوّ بود که امامان را خدا یا پاره ای از خدا می دانند و در این باره دچار شک و تردید بودیم.

ناگهان امام صادق با پای برهنه بدون رداء با عجله بیرون آمد سپس فرمود: خالد، مفضّل، سلیمان، نجم.

نه! ما نیستیم آنطور که شما می گویید.

بلکه چنین هستیم.

سپس این آیه را تلاوت فرمودند:

بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ./


و در کتاب های تاریخی از نویسندگان خاصه و عامه در چندین سند آورده اند که روزی در مسجد کوفه که محل قضاوت علی امیرمومنان بود دو نفر به اختلاف خوردند و برای اختلافشان نزد امام آمدند که یکی از آنها از خوارج بود.

آن دو نفر شکایت خود را مطرح نمودند و حکم امام علیه آن خارجی قرار گرفت و چون اینگونه شد خارجی گفت:

سوگند به خدا به تساوی حکم ندادی و عادلانه قضاوت نکردی و قضاوت تو مورد رضای خدای تعالی نیست.

امیرالمومنین به او رو کرد و فرمود: دور شو ای سگ.

در همان حال به سگ سیاهی مبدل شد و حاضران گفتند سوگند به خدا که دیدیم لباس هایش از تنش خارج شده بود و به آسمان بالا می رفت.

سپس آن مرد که سگ شده بود با تضرع به چشمان امیرمومنان می نگریست و اشک می ریخت و دمش را می جنباند.

گویا دل علی به او نرم گردید و دیدیم که به آسمان نگاهی انداخت و زیر لب سخنی گفت که ما نشنیدیم آنگاه دیدیم که دوباره آن شخص به صورت انسان بازگشت و لباس هایش به سرعت بر تنش قرار گرفتند و سرافکنده از مسجد بیرون رفت.

آنگاه امیرمومنان نگاهشان را متوجه ما نموده و فرمودند:

چه چیز موجب تعجب شما شده است؟

گفتیم این صحنه ها که دیدیم ما را به تعجب انداخته است که چگونه شما چنین قدرتی دارید؟

ایشان فرمودند: آصف بن برخیا که وصی و جانشین سلیمان نبی بود در یک چشم بر هم زدنی تخت ملکه سبأ را به نزد سلیمان آورد و این کار برایش سخت نبود و خداوند داستانش را در کتابش برایتان نقل کرده است.

پیامبر شما نزد خدا باکرامت تر بود یا سلیمان؟

گفتیم پیامبر ما.

امیرمومنان فرمود: پس جانشین پیامبر شما از جانشین سلیمان نبی باکرامت تر است و این در حالیست که آصف بن برخیا یک اسم از اسم اعظم خدا را می دانست در حالیکه من هفتاد و دو اسم آن را می دانم و یک اسم است که مربوط به خداست و خلق را از آن آگاهی نیست.

گفتیم یا امیرمومنان شما که چنین قدرتی دارید پس چرا برای شکست دادن معاویه نیاز به تجهیز قوا و مشارکت مردم در جهاد و سپس جنگیدن با او دارید؟

ایشان فرمودند: من کسی هستم که خدا درباره ام فرموده: بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ

پس از گفته خدا سبقت نمی گیرم و همواره به فرمان او عمل می کنم.

و اگر پروردگارم به من اجازه می داد در کشتنش لحظه ای تاخیر نمی دادم لکن مقدر پروردگارم اینست که حجت ها ثابت شود و مصیبت ها کامل گردد و مردم به آزمایش بیفتند از اینروست که شما را به جهاد فرا می خوانم و در مقابلش می جنگم./


پس تنها می توان بر خدا و کسانی اعتماد کامل نمود که هیچگاه از قول خدا سبقت نمی گیرند و همواره به فرمان او عمل می کنند.

درست آنست که ما بر آنان اعتماد کنیم و بر خودمان هم اعتماد نکنیم.


اگر در بین متن ها مناقب و فصیلت هایی از پیامبر خدا و خاندان باکرامتش می آوریم، می دانیم که ممکن است متن  ما طولانی شود و یا رشته کلام از دست خواننده خارج گردد و یا خواننده خوشش نیاید و صفحه را ببندد و به امور دیگری بپردازد لکن امیدمان بر آنکه خداوند به واسطه خواندن و تصدیق کردن خوبی های خوبانش بر ما رحم کند بیشتر است از آنچه می نویسیم و می خوانیم.


سخن به اینجا رسید که موضوعات مطرح شده آراد سه دسته است و درباره دسته اول که موضوعات هم جهت است صحبت کردیم.

دسته دوم موضوعاتیست که شما درباره آن تاکنون فکری نکرده اید و هیچ نظری هم ندارید و یا سخن آراد را نه مخالف می بینید و نه با آن موافقید بلکه نسبت به آن مشکوکید و درست و غلط بودنش را نمی دانید.

به اینجا که می رسید سه دسته می شوید.

دسته ای که به خاطر درستی هایی که پیشتر آراد به شما گفته بود این یکی را هم درست می گیرید و جلو می روید.

دسته ای که به خاطر نادرستی هایی که پیشتر از آراد در گمان های شما نشسته این یکی را هم نادرست می خوانید و پیش می روید.

و دسته ای که به فکر فرو می روید و اغلب مات می مانید و به نظر مشخصی درباره آن سخن نمی رسید و مانند هزاران موضوع دیگر که درباره ش نظری ندارید بی نظر می مانید.

اگر حق باشد تصدیقش نمی کنید و اگر باطل باشد تکذیبش نمی نمایید.


و دسته سوم موضوعاتیست که با ذهن های شما نمی خواند و گفته های ما خلاف باورهای شماست.

اکثر قریب به اتفاق خوانندگان و شنوندگان سخن ها و راهکارهای ما به دلیل آنکه بخش زیادی از گفته ها خلاف باورهای عمومی جامعه است دچار اختلاف شدیدی با آراد می گردند.

اکثرشان در این اختلاف بر خودشان اعتماد کرده و آراد را باطل و غلط قلمداد نموده و فاتحه اش را خوانده شده می دانند و ما زیاد شنیدیم از قدیم تا کنون که گفتند شما با این تفکرتان راه به جایی نمی برید.

و هستند گروه اندکی که بر روی این سخنان فکر می کنند و گوهر ناب عقل را به حرکت در می آورند و قلب هایشان را به خواهش از خدا می اندازند تا حقیقت موضوع را بر آنان آشکار نماید.


هر مخلوقی در این عالم بر ذات و درون خویش تا حدود زیادی آگاه است.

ممکن است شما ندانید که در درون ما چه می گذرد اما ما خودمان می دانیم.

اگر کسی باشد که درونش ناپاک باشد هیچگاه دیگران را به تفکر و تعمق و انس بیشتر با خودش دعوت نمی کند.

کسانی که ناپاکند و می خواهند مردم آنان را پاک بدانند از چهار شیوه عمومی استفاده می کنند که بین آنها مشترک است.


اول آنکه بین آنها و مردم حجابیست و فقط برای مردم حرف می زنند و حرف مردم را نمی شنوند و تازه اگر زمانی هم باشد که بخواهند حرف کسی را بشنوند پیشتر بررسی کرده اند که آن شخص چه می خواهد بگوید تا جوابی آماده کرده باشند مبادا مفتضح و رسوا گردند و جهلشان بر جماعت آشکار شود.

هیچگاه آنان را نمی بینی بدون تشریفات اجازه سوال کردن به کسی بدهند و سوال هایی که از آنها می شود از قبل به آنان رسانده اند.


دوم آنکه کسی در زندگی روزمره آنها نیست و از روز و شبشان و اینکه چه می کنند خبر ندارد مگر عده اندکی از نزدیکانش و مردم عادی را امکان همنشینی و مجالست با آنها نمی باشد.

کسی که پاک است دوست دارد که دیگران بیشتر با او بنشینند و هم صحبت شوند تا بر پاکی اش وقوف یابند و کسی که ناپاک است ترجیح می دهد تنها ساعت های مخصوصی با خودآرایی حاضر شود و در بقیه زمان ها از دسترس دیگران دور بماند تا بر طبع پلید و نیت زشتش واقف نگردند.


سوم آنکه چون سخن می گویند از راه احساسات وارد می شوند و چون حرف می زنند بر سخنانشان دلیل و سند و بینه ای نمی آورند.

از تکنیک احساسی کردن مردم استفاده می کنند و راه های عقل را با ضعف احساس می بندند.

در همه زمان ها از تاریخ و در همه مکان ها از جغرافیا که نگاه کنی تاجران کمترین فریب را از حقه بازان و شیادان زمانه خود خورده اند چرا که در تجارت یاد می گیری تا احساسات را کنار بگذاری و با عقل و درایت تصمیم بگیری و احساس را تنها برای همسر و فرزند و پدر و مادر و برادران مورد اعتمادت قرار دهی.

از سوی دیگر چون تاجران در طول شبانه روز با دسته زیادی از حقه بازی های مردم و فریب هایشان مواجه می شوند ترفندها را آموخته اند و کمتر فریب می خورند.


چهارمین اشتراک اینست که مردم را به تدبر و زیر و رو کردن کلامشان دعوت نمی کنند و از آنها نمی خواهند که دور هم بنشینند و بالا و پایین و چپ و راست کلامشان را بسنجند و با آنچه در گذشته گفته اند تطبیق دهند و ابعاد مختلفش را بررسی کنند چرا که اگر چنین کنند خرابی هایشان فاش می گردد از اینرو می خواهند تا مردم فراموشکار باشند و با سطحی نگری موضوعات را بپذیرند.


اما جان عالم به فدای امامان پاکی که در راه هدایت بشریت به خواست و فرمان خدا به سختی افتادند.

از رسول خدا و امامان روایات زیادی در این باره آمده که فرمودند:

از بهترین کارها برای شما  آنست که دور هم جمع شوید و کلام ما را بیان کنید و درباره آن بیندیشید و بر آن تدبر کنید آنگاه خواهید دید که هیچ عیبی در کلام ما نیست و جز نیکی و خیرخواهی از ما خارج نمی شود و چون چنین کنید محبتتان به ما افزون می گردد و مقامتان نزد خدا بالا می رود./


و این سخن خداست که درباره اثبات حقانیت کلام خودش می فرماید: سوره نسا آیه ۸۲

أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا 

پس آیا قرآن را زیر و رو نمی کنند و اگر این کتاب از غیر خدا بود یقینا در آن اختلافات زیادی می یافتند.


معلوم می شود آنکه باطل و غلط است چون بالا و پایینش کنی خطاهای زیادی از او می بینی و اگر پاک باشد چون زیر و رویش نمایی خوبی هایش را بیشتر می یابی.

حال با خودتان در خلوت بروید.

ما قضاوت را به شما می سپاریم.

چقدر آراد از شما خواسته تا با او بیشتر وقت بگذرانید و در جلساتش حاضر شوید و سوالاتتان را بی آنکه پیشتر از شما دانسته شود بپرسید و بر سخنانش موشکافی کنید و ابعادش را بررسی کنید و در لحظه های رسمی و غیر رسمی با او بنشینید و در تفریحات مختلف همراهش گردید؟


اگر ما می خواستیم تا شما را فریب دهیم اینقدر با افکار پوسیده مردم مقابله نمی کردیم و خود را نزد خوانندگان و شنوندگان خود مورد نقد قرار نمی دادیم بلکه چیزهایی می گفتیم شبیه آنچه شما دوست دارید و خدا می داند که می دانیم دوست دارید چه بشنوید که از ما نمی شنوید.

نمی ارزد خشم پروردگارمان را نصیب خود کنیم تا رضایت شما را بدست آوریم.

روزی ما به دست اوست هر چند به سبب شما باشد و ما بارها دیده و تجربه کرده ایم اگر چیزی بگوییم تا پروردگار ما خوشش بیاید و شما را هم خوش نیاید خداوند گروهی را به همراهی ما می فرستد که آن ها را خوش بیاید هر چند اندک باشند.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.56 پاسخ
 1. Avatar
  عبدالله مهدی بیرق دار گفته:

  سلام مطالب عرفانی ومتینی هست فقط یک نکته که کمی منفی میباشد وذهن را مشغول میکند اقتصاد مریض ایران در چهل ساله اخیر وچشم انداز اینده می باشد.

  پاسخ
  • Avatar
   majid گفته:

   سلام ممنونم ازشما به نظر من باید تمام این مقاله های باارزش رو.توی برگه بنویسیم آن چیزی که وجودمان تشنه است؟ نقش قلم کنیم، وبه ذهنیت که سالیان سال بی توجه بودیم.وبه نظر من این مقاله هااختراعی بی نظیری شده که تابه امروز نبوده وبایدچندین باربخوانیم تاازشخصیت دوست داشتنی.که زحمت کشیدند تشکربیادماندنی.به وجودمان.ببخشیم.تافراتراز. این.نابغه.الگوی وجودمان ببخشیم ونسلهای جدیدروزیباترازاین مقاله ها باارزش سبقت بگیریم.من یه شعرکوتاه.خواهم گفت.(بدبختی ماگناه بیگانه نبود)(پیوند.من.و.شماصمیمانه.. نبود)(بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن..درباطن.مانقشی.ازآن خانه نبود.)(همیشه سپاسگذارم majid

   پاسخ
  • Avatar
   Mostafaahmadi گفته:

   سرنوشت همینه و شاید همین خواهد باشد پس فکر خودمان باشیم و در همین وقت و زمان هایی که مردم فکر دولت و اینده و گذشته و … هست ، خودمان با تفکر در همه امورات زندگی چه از دنیا و اخرتی خودمان را بالا و بالاتر ببریم و برویم اما اگر بهانه ای باشد که همیشه هست و بوده و اینکه چه کسی به ما کمک میکند یا راست و دروغ را چی کسی به ما میگوید ، چه کسی بهتر و بالاتر از خداوند متعال که بواسطه آراد و رییس خیر خواه و اساتید ، خوب و بد ، مادی و معنوی را میگوید به ما .
   این روزها میگذرد و ما نمیخواهیم یا نمیتوانیم و یا هزاران بهانه دیگر که واقعا قدر و منزلت اراد را نمیدانیم و نخواهیم داشت .

   پاسخ
 2. Avatar
  حسین صالحی گفته:

  سلام
  متاسفانه امروزه چون افراد بسیاری با فریب کاری سخن های زیبا زدند و مردم با پیروی آن ها به جایی نرسیده اند الان نسبت به کسانی که می خواهند راه موفقیت را نشان دهند مشکوک هستند و چون نظرات آراد با اکثریت جامعه مخالف است آن را نمی پذیرند.
  به راستی بسیاری از مواقع که به عقل خود اکتفا کردیم دچار خسارت شده و در مسیر اشتباه وارد شدیم به این دلیل که فراموش کردیم میزان حق و باطل امیرالمونین (ع) است و برای تشخیص مسیر درست باید به ایشان متوسل شویم.
  یکی از نکات جالب آراد که از ابتدا با آن مواجه شدم این بود که برخلاف سایر شرکت های اقتصادی از آیات قرآن و روایات برای رشد اقتصاد استفاده می کرد و جناب رئیس به زیبایی آن ها را تفسیر می کردند که تا به حال نشنیده بودم و نظرات آراد با اکثریت جامعه مخالف بود.
  از همین روز اول به آراد اعتماد کامل داشتم و امیداوارم بتوانم همسو با آن و موفق در این مسیر باشم.

  پاسخ
 3. Avatar
  محمد سرابندی گفته:

  درود بر همه شما خوبان و عزیزان و ریاست محترم

  آراد.

  اعضای خانواده دوست داشتنی آراد برندینگ

  واقعاً کاش این چرایی و شکی که به ما و کارمون دارن

  کاش تو همه امور زندگی داشته باشند

  بعضی ها از صبح تا شب به دنبال درآمد بیشتر تلاش

  میکنن تا از این فقر نجات پیدا کنند

  اما تفکری که بر مبنای فقر شکل گرفته کارهای انجام

  میده در جهت فقیر تر شدن..

  دیدم کسانی رو که از

  بی پولی گریه میکنن اما حاضر نیستن حتی بپذیرند

  که راهی هست و‌ دنبال فریب دادن دیگران هستن

  تا پولی در بیارن..

  حاضران رنج فقر رو تحمل کنن اما تغییر نکنند

  کاش کارهای که در ۲۴ ساعت انجام میدادند مفید و

  موثر بود اما کلا در مسیر غلط ساعت ها هدر میدهند.

  فیلم و سریال اخبار تلویزیون و شبکه های مجازی..

  بدون این که اندیشه کنند این کار در بلند مدت موثر

  هست یا خیر نتیجه و حاصلی داره یا خیر و بیهوده زندگی میکنند

  اما جالبه دقیقاً وقتی قرار باشه تلاشی و تغییری برای

  بهتر شدن زندگی انجام بدن باید ساعت ها هفته ها و

  سالها فکر کنن..

  اگه به جای همین فکر کردن ها فقط کار میکردیم

  نتایج درخشانی کسب میکردیم.

  پاسخ
 4. Avatar
  ستاررضائی میرقائد گفته:

  سلام مطالب صادقانه وروشنگرانه بود .که البته چنین مطالب به دل افرادمتفکرمینشیند

  پاسخ
  • Avatar
   منتظر بیدبو گفته:

   سلام و عرض ادب به تمامی دوستان و خانواده آراد کلام بسیار آموزنده‌ای بود امیدوارم همواره با اطمینان امری عقلی و قلبی است من با عقل و قلبم به آراد اطمینان دارم و همچنین در این راه باید صبر پیشه کرد.

   پاسخ
 5. Avatar
  سید حسین گفته:

  به نام هم او که می داند

  مگر میخواهید چه کار کنید
  به اندازه ای که به زندگیتان آسیب جدی وارد نشود باآراد معامله کنید اگر خوب بودوبرایتان کارآمد بود خریدهایی بیشتری از آراد انجام دهید.
  اگر نبود تمام
  .نظر شخصی من تا همین الان که شاید یک ماه هم نیست با آراد کار میکنم
  اطلاعاتی بدست آورده ام که باید یک سال جای دیگر کار کنم .

  پاسخ
  • Avatar
   سحر گفته:

   اگر شما جای من باشید چه می‌کنی بااین تمام شب وروزم گذاشت باید مردم که سر امریکا بیاد پایین چمیکنیدکه الآنم هیچ ندارم

   پاسخ
 6. Avatar
  majid گفته:

  سلام ممنونم ازشما (ممنونم اززحمات این همه مقاله های بی پایان خوبتون)اما یک سوال داشتم اینکه من ازشهرخودم هستم و نمی توانم حضوری درخدمت شما مدیران.محترم.ومشاوران محترمتان حضوری داشته باشم.که ازطریق.سایت خوبتون رودنبال میکنم به واقعیت‌ وجودم و هرچه که نیازکمبودذهنیت کهنه من هست می نویسم که باسوادوجودم و جامعه کشورم باشم.اماآیابایدحضورداشته باشم درجلسات دستوربدهیدخواهم آمدزیرا من سه هفته هست که هنوزشروعی برای آماده کار ازطرف مسئولان محترم آرادبرندینگ و دلسوز ارسالی نشده، لیکن من باعشق مسیرطلایی آرادبرندینگ رودونبال می کنم، چراکه به دنبال مسیرگمشده ام بودم، لاجرم امیدوارم من ازآن گروهی باشم که احساس آزادوقلبی شجاع.وچشم بصیرت رابه وجودم تولیدکنم.وبااعمال پاک.بتوانم تاثیری ناچیزی باشم.ودرخدمت خودم درخدمت کشور عزیزم باشم.سپاسگذارهمیشه.majid.

  پاسخ
 7. Avatar
  محمد سرابندی گفته:

  ممنون از مقاله های مفید و موثر و سازنده ممنونم

  از همه شما خوبان که به ما کمک میکنید در جهت

  رشد 🙏

  پاسخ
 8. Avatar
  معصومه شاکه نیا گفته:

  سلام علیکم
  ملاک حق اشخاص و گروه ها و حزبها نیستن بلکه حق ثابته و دیگران رو بر اساس اون باید سنجید که بر حق منطبق اند یا خیر. نه اینکه دیگران ملاک باشند و حق رو براساس اونا تعیین کنیم.
  بنده چندین سال قبل شاید سال ۹۳-۹۴ بود وقتی دیدم آراد در بحث سرمایه گذاری به جای تعیین درصد سود از اول برای سرمایه گذاران، علی الحساب سود می داد و بعد ما به تفاوت اش رو حساب می کرد، دیدم داره طبق احکام اسلام و فرمایشات قرآن کریم عمل می کنه، برام یقین حاصل شد که داره در مسیر حق حرکت میکنه . انطباقش بر حق کار سختی نبود اونم در جامعه ی اقتصادی ای که احکام دینی در غالب اون جایی نداره و به فراموشی و غفلت سپرده شده. ضمن اینکه همه رو به محاسبه خمس دعوت می کرد.
  البته بار اول با شروع کار رباتیک با آراد، براساس تحقیق اعتماد کردم و خلاف نظر اطرافیان هزینه نمایندگی رو پرداخت کردم و بعد با راهنمایی های آراد و تشکیل فقط چند کلاس رباتیک چندین برابر اون درآمد کسب کردم.
  الان اونقدری که به آراد اعتماد دارم به خودم ندارم.

  پاسخ
 9. Avatar
  نیره آشوری گفته:

  سلام
  واقعا راهکارهایی که گفتین، تو هر بخش از زندگی میشه به کار برد.
  ممنونم که دلسوز ما هستین.🌹

  پاسخ
 10. Avatar
  شی ما موسوی گفته:

  قال علی علیه السلام:
  لْمُؤْمِنُ یُرضِیهِ عَلَى اللّه الْیَسیرُ و لا یُسْخِطُهُ الْکَثیرُ… وَ الْمُنافِقُ یُسْخِطُهُ عَلَى اللّه الْیَسیرُ و لا یُرضِیهِ الْکَثیرُ؛

  مؤمن از اندک خدا خشنود مى شود و بسیارش او را ناراحت نمى کند و منافق از اندک خدا ناخشنود مى شود و بسیارش هم او را خشنود نمى سازد.

  تحف العقول، ص۲۱۲

  سلام آراد عزیز
  هر عقل سلیم و هر قلب شفافی، به یقین این گفته ها رو تصدیق می کنه و اون ها رو عمیقا باور داره. همه ی ما انسانیم . جایز الخطا هستیم اما نباید به احساسات مان زیاد میدان بدیم که مانع از دیدن حقایق بشن و راه درست رو از مقابل مون دور کنن. من واقعا بارها خودم به دست خودم بدترین ضربه ها رو خوردم و واقعا از یه نقطه ای به بعد به تنها کسی که می تونستم با خیال راحت اعتماد کنم: خدا و امامش بود. از اون موقع، درصد خطا ی کمتری داشتم و حالم خیلی بهتره، پس واقعا چرا نباید سخنانی که سخن امام مون رو تکرار می کنه، نشنویم و اون ها رو رد کنیم؟ هرچند این سخنان در اغلب مواقع، عمل کردن بهشون سخت باشه و شنیدن شون سنگین و گاهی اوقات دردناک باشه اما مسیر خوشبختی و سعادت قطعا سهل و آسون نبوده و نیست. قطعا چیز های گران بها به راحتی به دست نمیان چرا که اگر به راحتی قابل دسترس بودن، نام گران بها رو نمی تونستیم روشون بذاریم . فهم این مطالب در خور هر کسی نیست و عمل به اون ها، معرفت و توفیق بالایی می خواد. الحمدلله که شایسته ی داشتن این فرصت شدیم و توانایی خواندن این کلمات و آیات رو پیدا کردیم. انشاالله که خدا بهمون توفیق روز افزون عطا کنه تا بتونیم بیش تر و بیش تر قدر آراد و نیت و عمل خالصانه اش رو بدانیم و نسبت به اطراف مون و راه های شیطانی زیادی که در طول روز ما رو تحریک می کنن تا ما رو از مسیر درست و هدایتی که به واسطه ی افراد مومن نصیب مون شده، دور کنن، هوشیارانه تر گام برداریم. از صمیم قلبم، ممنون سخنان شیوا و مطالب ارزشمند تون هستم و امیدوارم که همیشه و همیشه در پناه و امان خداوند باشید و سایه ی امام زمان و دعای ایشون چراغ راه و توشه ی مسیر تون باشه.

  پاسخ
 11. Avatar
  سجاد راد گفته:

  با نام یاد خدا
  با سلام
  انقدر این متن همانند مطالب گذشته دلنشین بود که دوست داشتم به بحر موضوع بیشتر دقت کنم.
  دوبار مطالعه کردم،
  یقینا بنده از خیلی از کلام خدا فاصله داشتم و همین موضوع طبیعتا باعث شده بود تا از کلام های غیر خدا بیشتر تبعیت کنم که لعنت خدا بر شیطان باد.
  جناب رئیس همیشه تاکید بر مطالعه ما دارند و شاید یکی از عوامل ناشی از این موضوع، اطلاعات ناچیز ما از کلام های الهی باشد.
  خدا را هزاران بار شکر که توانسته ام از هرزیات فاصله گرفته ‌و از سخنان ائمه و امامان در روایات و احادیث و جناب رئیس انس بگیرم.
  باشد که انشالله دوباره در محفل جناب رئیس که همیشه کلام حق بر باطل از دیدگاه قرآن بیان می نمودند و باعث رشد فکری ما می شدند جمع بشیم که طبیعتا فاصله گرفتن از این جلسات ما را بیشتر به لغویات دچار می کند.

  پاسخ
 12. Avatar
  احمد سماکوش گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام و خداقوت به همه عوامل واساتید و ریاست محترم آراد
  غرور و تکبر در کنار جهل انسان سد و مانع بزرگی بر سر راه رشد
  ممنون از نصایح ارزشمندتون

  پاسخ
 13. Avatar
  جمشید دیانتی گفته:

  سلام
  امیدوارم که از این اعتماد به نفس های کاذبی که داریم و خودمان الکی بالا بردیم و خود رای شدیم و فکر می کنیم که مسیر زندگی درست است را رها کنیم
  به حرف گوش دهیم و یک بار هم شده دست از خود رای بودن و این جور مسائل برداریم و از عقل مان استفاده کنیم و با دقت این مطالب بخوانید
  تا تغییری در زندگی ببینیم
  با تشکر از شما بابت این مطالب دقیق و
  درست و تمام زندگی و اصل آن همین نکات است
  امیدوارم همه که این مطالب را می خوانند سر عقل بیایند و اشتباهات کنار بگذارند

  پاسخ
 14. Avatar
  محسن گفته:

  سلام به همه دوستان عزیز آرادی
  خدا به همه شما در این ماه عزیز قوت دهد
  انشالله در مسیر کسب و کار و خودشناسی موفق و موید باشید.

  سپاس

  پاسخ
 15. Avatar
  محمد دلگری گفته:

  کلامتان را تصدیق می کنم و سپاسگزارم از روشی که در بیان مفاهیم دارید.

  پاسخ
 16. Avatar
  فاطمه فغانی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  سلام احترام خدمت بزرگان آراد

  امام على (علیه‌السلام):
  مَا خَیْرٌ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّهُ وَ کُلُّ نَعِیمٍ دُونَ الْجَنَّهِ فَهُوَ مَحْقُور وَ کُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِیَه؛ خیرى که به دنبال آن آتش باشد، خیر نیست و شرى که به دنبال آن بهشت باشد، شر نیست. هر نعمتى جز بهشت ناچیز است و هر بلایى جز آتش، سلامتى.

  (نهج البلاغه ص ۵۴۴، حکمت ۳۸۷)

  امام على (علیه‌السلام):
  اِنَّ الخَیرَ وَ الشَّرَّ لا یُعرَفانِ اِلاّ بِالنّاسِ، فَاِذا اَرَدتَ اَن تَعرِفَ الخَیرَ فَاعمَلِ الخَیرَ تَعرِف اَهلَهُ وَ اِذا اَرَدتَ اَن تَعرِفَ الشَّرَّ فَاعمَلِ الشَّرَّ تَعرِف اَهلَهُ؛ خوبى و بدى جز با مردم شناخته نمى ‏شوند. پس اگر مى‏ خواهى خوبى را بشناسى، خوبى کن تا اهل آن را بشناسى و اگر مى ‏خواهى بدى را بشناسى، بدى کن، تا اهلش را بشناسى.

  (تحف العقول ص ۲۰۴ . بحارالأنوار ج ۷۵، ص ۴۱، ح ۲۶)

  خدارا هزاران مرتبه شکر که خیر بزرگی مثل آراد رو در

  مسیر زندگی ما قرار داد و باعث رشد عقلی و دنیایی

  و آخرتی ما در همه ی ابعاد زندگیمان شد و خدارو

  سپاس به خاطر اسباب پاکیزه وجوانمردی که باعث

  شدند تا در مسیر درست گام برداریم و از خدای الرحم

  الراحمین می خوام که ما رو از اهل بیت ع دور نکنه و

  همواره در این مسیر پر از روشنی و پاکی استوار باقی

  بمانیم ان شاءالله.

  پاسخ
 17. Avatar
  زهرا بازرگانی گفته:

  سلام
  خدا قوت و ممنونم به خاطر این چراغ هایی که روشن می کنید تا ما مسیرمان را با داشتن آنها بهتر پیدا کنیم و تشخیص ما قوی سود.
  واقعا با این همه شفافیت اگر باز هم کسی اراد را باور نکند، هیچ وقت حقیقت را نخواهد یافت.

  پاسخ
  • Avatar
   غبرايي گفته:

   با سلام خدمت جناب رئیس بزرگوار
   تشکر و سپاس از خداوند منان دارم که مثل همیشه منت گذاشتند و آیات و روایات مرتبط به آن را برایمان واضح و روشن از طریق شما به گوشمان رساندند. قطع به یقین بحث اعتماد تنها به خداوند و مولای زمانمان ختم میشود و اعتماد ما به آراد بدلیل واضح گفته شده در مقالات مختلف و این مقاله بلاخص میباشد که آنچه پوشیده بود از دستورات بسیار ساده و روشن قرآن برایمان تشریح شد، هر چند برای نفسمان عذاب آور بود، ما هم روز اول ندیده و نشناخته به اراد اعتماد نکردیم که امروز اینگونه مورد نقد ی عده قرار بگیریم. آراد برای فهماندن ی موضوع ساده از فرمایشات پروردگار، رنج بسیاری را تحمل کرد تا گوشهای ناشنوایمان بشنود و دلمان به خقیقت آرام بگیرد، و اکنون حتی سنگ هم از آسمان ببارد دست از این اعتماد بر نخواهیم داشت. هر چقدر شیطان دوست دارد تلاش کند. اما وقتی ما عملا به ریسمان محکمی دست انداخته ایم و امام انقدر مهربانی داریم، وقتی بعد از سالعا پدر دار شدیم یا بهتر بگویم پدری که بود با روشهای مختلف، بر ما پوشیده نگه داشتن، که لذت عمیقی برایمان بوجود آمده، که زحمتهای فراوانی برایمان میکشد، که لعنت خدا و فرشتگان لعن کننده و انسانهای لعن کننده بر دشمنان خدا و بر دشمنان امامان معصوممان باد،
   دیگر چگونه میتوان اعتماد نکرد. اگر جایی بهتر از اینجا بود که با جوش و خروش یادتان بندازد که کجای جهانیم و چه ادابی راه سعادت هست، از ما دریغ نکنید. ما همه تشنه شناخت قرآن و امامان و خودمان هستیم. خشنودی خداوند تنها مسیر مشخص این راه هست. چرا اعتماد نکنیم. الحمدلله ٩٩ درصد جامعه ادعا بر قبول خداوند و دوستی با پرورگار را دارند. پس مشکل کجاست؟ آیا رضای خداوند در چیست؟اینهمه عناد و سرکشی برای نشنیدن حرفهای آراد از کجا نشات میگیرد؟
   خدایا از خودت به خودت از شر شیطان پناه میبرم و دعا میکنم که جناب رئیس و تیم شان هرگز از راه درست خارج نشوند و واسطه ی خوب و متعهد همیشگی رساندن فرمایشات خودت و امامانت (ع) برای ما در راه مانده ها باشند.
   درود خداوند بر محمد(ص) و اهل بیت پاک و معصومشان (ع)
   با تشکر

   پاسخ
  • Avatar
   مهرداد گفته:

   بسم الله رحمان رحیم

   خیلی ممنون از راهنمایهای،خوبتون،

   خداوند سبحان خودش تو کلامش

   میگه ای انسان از تو حرکت از من

   برکت

   پاسخ
 18. Avatar
  محمد گفته:

  درجامعه ای که ضدارزشها،ارزش شده نباید انتظار داشت مردم به دنبال تغییرهای بنیادی و نو بروند.
  ولی راه راست همیشه میماند وهمه باید ازآن ردشوند.

  پاسخ
 19. Avatar
  فرجی گفته:

  سلام
  هر کس به اندازه فهم و درکی که داشته به شناختی از آراد رسیده.
  همه می دونیم:
  هیچ کس معصوم نیست! هیچ کس کامل نیست! آراد هیچ وقت ادعای معصومیت و کامل بودن رو نداشته.
  لفظ فریب یا گول زدن به نیت آدم ها بر میگرده!!!
  پس مهم نیت هاست که در پسش خیلی چیزا نهفته داره. (ما از این غافلیم هی به اشتباه می افتیم).
  اون چه که من از ابتدای ورودم به آراد دیدم و شنیدم خصوصا از آقای رئیس، فقط رشد و بزرگ شدن بود!
  بزرگ شدنی که از مسیر الهی باشه و الان بعد از گذشت ۵ سال هنوزم همین نیت رو دارند.
  بزرگ شدنی که هدفمنده، هم عزت داره هم آخرت داره هم پول داره و … همه چیزای خوب رو با هم داره.
  آرادی که من شناختمش از اول همین رو (بزرگی ـ رشد) اول از خودش و بعد از اعضاش خواسته و الانم همینه، تغییر رویه ای نداده!
  کجاش فریب بود؟ بگن ما هم بدونیم.

  پاسخ
 20. Avatar
  لیلی محمدی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام، شبتون بخیر
  آیا نیاز نیست تا کمی به خودتان هم بی اعتماد شوید و اینقدر خود را میزان و ترازوی درستی قرار ندهید؟
  من فکر میکنم برای شخص لیلی محمدی این حرف رو نه با طلا باید با الماس و در و یاقوت بنویسم
  خداوند به حق خوبانش این خیرخواهی هاتون در حقمون رو بیش از پیش جبران کرده و خیرتون بوده
  خیلی ماهین
  خیلی
  🌹

  پاسخ
 21. Avatar
  خانم فیروزی گفته:

  سلام ممنون بابت جمله ای که گفتید آیا نیازی نیست تا کمی هم به خودتان بی اعتماد شوید و خود را اینقدر میزان ترازوی درستی قرار ندهید؟؟خیلی خیلی کمک کننده هست برای تمام اتفاقات روزانه، ممنونم ازتون
  و اینکه خیلی اتفاقاتی افتاده که باعث بوجود آمدن شبهه در ذهنم در ارتباط با آراد میشد و همون لحظه ها به خدا پناه می‌برند و امامش و چون تنها بودم کسی نبود پاسخ شبهه رو در اون زمان بده، از خدا میخاستم بهم یکجوری درستی آراد رو هم در این زمینه نشون بده و خداساهده یا همون موقع یا پنجشنبه ها سخنرانی جناب رییس تو صحبتهاسون خودشون جواب سوالم رو میدادن و شکر میکردم انقد شکر میکردم و میگفتم الحمدلله روز به روز حقانیت و درستی آراد رو خدا بیشتر بهم نشون میده ، و ازش ممنونم و جناب رییس مهندس قربانی و بقیه اساتید و دوستان همه و همه جوری تو دلم جا کردن هیچ جوره از قلبم بیرون نمیره و دعام اینه خدایا من رو از دوستان امانت جدا نکن بحق فاطمه زهرا

  پاسخ
 22. Avatar
  ابوالفضل حسنی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام
  برای بنده تفاوت دیدگاه و‌ منش و روش آراد چه در بعد اقتصادی و چه سایر شئون زندگی نسبت به عموم جامعه، به وضوح در اولین برخوردم مشخص شد.
  من از اولین بار و‌اولین لحظه ای که برای آشنایی با آراد به جلسه پنجشنبه اومدم نیتم این بود که: برم یه سوتی یا تناقضی در گفتار و‌ رفتار این شرکت پیداکنم و با خیال راحت قیدشو بزنم و میگفتم این مثل بقیه است و دین رو ابزار کردن برای رسیدن به اهدافشون (همون اعتماد به خودم و باورهام 😔) و البته بخشی از این تفکر هم به دلیل انسان ها و مجموعه های مریضی است که شیاطین فرشته نما هستند و مردم را به خدا و دین و معنویات بدبین کردن (اللهم العنهم جمیعا) اما بازهم لطف خدا بود که باعث‌شد من با پرسیدن سوالات متعدد و گاها غیر اقتصادی به تمایز آراد با سایرین در همون جلسه پی ببرم و‌فقط کمی زمان برای تثبیت اون نیاز بود.
  الحمدالله که الان مدتیه ایمان کامل دارم به آراد و‌صحبت هاش.
  اما بازهم مانند فرمایشات قبلی تون چه زیبا تفاوت افراد دغل را با انسان های سالم و شریف به ما نشان دادین در قالب اون چهار ویژگی
  بسیار دقیق و‌بسیار کارگشا.
  خداروشکر
  و ممنون از شما و همه همکاران تون

  پاسخ
  • Avatar
   ابوالفضل حسنی گفته:

   و از ویژگی های بارز و خاص آراد و عوامل محترمشون همین هست که اجازه پرسیدن سوال و طبق فرموده خودتون زیر و رو کردن صحبت ها شون رو‌ میدن و بارها شاهد بوده ایم که با وجود کمبود وقت و… جناب رییس با دقت و حوصله فراوان به سوالات حضار گوش فراداده و به بهترین نحو ممکن پاسخ داده اند و این موضوع را حتی در جلسات و آموزش های حضوری و غیر حضوری اساتید نیز میبینیم.
   اما چه زیبا فرمود خداوند سبحان:
   قلیل عبادی من الشکور.

   واقعا درک این نعمت ها و بجا آوردن شکرش توفیق می خواهد که از خداوند آن را خواستارم.

   پاسخ
 23. Avatar
  امیر کریمی گفته:

  سلام
  خیلی عالی و یک کد و کلید دیگر برای پیدا کردن راه درست تا در راه باطل قرار نگیریم.
  واقعا آدم در این عصر و زمانه باید حواسش باشد تا به دنیا و خدا فریب مون ندهند. زیبایی های دنیا باعث از بین رفتن قدرت تفکر نشه و خودمون رو بی اعتماد به خودمون بدونیم و به شخصی که قبول داریم اعتماد کنیم تا پیشرفت کنیم. طبیعی هم هست و باید بی اعتماد بدونیم. کسی باید به خودش اعتماد داشته باشه که گذشته اش خوب باشه، کارایی که کرده در راه درست بوده وگرنه گذشته خراب نشون از غلط بودن راه هست و باید افکار و راه تغییر کنند و به خودمون اعتماد نداشته باشیم.
  اعتماد نداشتن به خودمون جمله خیلی قشنگ و پند آموزی بود.

  ممنون از آموزش های خوب تون. انشاءالله خدا به آراد خیر بده.

  پاسخ
 24. Avatar
  ستایش صفری گفته:

  سلام
  بله نباید ادم به کسی عتماد کند ولی اراد تو همه مراحل کمک و پشیتبان زندگی است

  پاسخ
 25. Avatar
  مهسا سعیدی گفته:

  سلام اعتماد بی جا باعث ضرر میشه همیشه باید تحقیق کنیم تا انتخاب درستی داشته باشیم

  پاسخ
 26. Avatar
  فاطمه ناصری گفته:

  سلام و عرض ادب
  الحمدلله که به لطف خدای بزرگ، کلامش و روایات پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان (ع) بر دل و جانمان می نشیند.
  خیلی از حرف ها و نکته ها همچون تلنگری است که بار دیگر به فکر فرو رویم و بپذیریم که برای طی مسیر، نیاز به راهنمایان دلسوز و دانا داریم.
  سپاس از شما برای نحوه بیان این مطالب و آموزه هایتان.

  پاسخ
 27. Avatar
  سحر اشعری گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  برای انجام هر کاری بخصوص سرمایه گذاری باید ابتدا تحقیق کنیم تا کاملا مطمئن شویم که قابل اعتماد است و اراد یکی قابل اعتماد ترین ها در این عرصه هست و در کار خودشون حرفه ای هستن. ممنونم بابت مطلب خوبتون

  پاسخ
 28. Avatar
  ابوالفضل موشانی گفته:

  من اگر به همان اولی که با اراد اشنا شدم برگردم دوباره اراد را انتخاب میکنم اراد گنجینه ای نهان است که هر کس ان را پیدا نمیکند اراد راه درست را به نشان میدهد و کسانی که اراد را قبول ندارند متکبر و خودخواه هست چون راه درست را قبول ندارند راه که خدا ان را سفارش کرده و اراد بیان کننده حرف های قران است.
  کسایی که در اراد هستند باید خدا را شکر کرده و ایمان خود را قوی تر کنند

  پاسخ
  • Avatar
   ناشناس گفته:

   دیگه خیلی موضوع رو قرآنی و عرفانی جلوه ندین آراد هم یه شرکت تجاریه مثل هزار تا شرکت دیگه که هر کس روش خودش رو برای تبلیغات داره. اما من این روش تبلیغات یعنی به مذهب چنگ زدن رو اصلا نمیپسندم.

   پاسخ
 29. Avatar
  جواد تهمتن گفته:

  بسیار عالی و کاربردی بود. خیلی ممنونم
  در اصول حسابداری مبحث کارایی و اثربخشی بسیار مهم بود. در خصوص آراد برندینگ هم همینطور می باشد. چرا که هردو را توام باهم دارد و من از انتخابم بسیار خوشحال و سپاسگزارم
  از همه اساتیدم تشکر میکنم

  پاسخ
 30. Avatar
  پریسا عارفیان گفته:

  سلام به همه آرادی های عزیز
  بسیار زیبا
  خدا را سپاس که با آراد آشنا شدم.
  ان شاالله خدا خیر کثیر نصیبتان کند.

  پاسخ
 31. Avatar
  مرضیه صیفی گفته:

  به نام خدا
  کلام شما اینقد شیوا و صادقانه هست و اینقدر با جزئیات به همه چیز پرداختید که جای هیچ شکی برای کسی که به دنبال راه درست حقیقت باشه نمیزاره

  پاسخ
 32. Avatar
  فرزاد کامیاب گفته:

  سلام
  وقتتون بخیر

  پس تنها می توان بر خدا و کسانی اعتماد کامل نمود که هیچگاه از قول خدا سبقت نمی گیرند و همواره به فرمان او عمل می کنند.

  درست آنست که ما بر آنان اعتماد کنیم و بر خودمان هم اعتماد نکنیم.

  ممنونم که در مورد مسائل مختلف با جزئیات تمام با کلام شیواتون ما رو آگاه می کنید. خدا خیرتون بده و در این راه توان شما رو چندین برابر کنه

  پاسخ
 33. Avatar
  مسعود طاهرپور گفته:

  سلام
  مطالبتان مثل قبلی ها اموزنده است از اینکه دیدگاهتان الهی؛عقلانی؛منطقی . بر پایه ایات قران کریم و احادیث امامان معصوم میباشد.
  از اینکه زحمت میکشید تااینکه ما را علاوه بر تجارت متوجه عقل و اخرت نمایید.
  از اینکه دعوت به تفکر و اندیشه می نمایید.
  از اینکه خود را پنهان نکرده ودر معرض نقادی قرار میدهید.
  از اینکه گفتید سر تاجر را نمی شود کلاه گذاشت جون مثل سایر مردم نیستندو عوامانه فکر نمی کنند.
  خیلی جالب اینکه باور و فکر ما همیشه درست ومطلق نیستند و قابل تغییرند..
  اولین تغییر ؛تغییر در باورهاو افکار پوسیده غلط است که
  از تقلید کورکورانه؛
  عوام گرایی
  منفعت طلبی
  خود خواهی و هوسرانی سر چشمه میگیرد.
  ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
  خداوند هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه انها خودشان را تغییر دهند.
  خداوند به شما توفیق روز افزون عنایت فرماید

  پاسخ
 34. Avatar
  مینا صدیقی گفته:

  سلام و درود محضر جناب رئیس بزرگوار و دوستان آرادی
  افرادی هستند که چنین صفحاتی رو می بندند و به خیالشون میرن دنبال مطلبی که اون ها رو به سعادت و ثروت و بزرگی برسونه !
  و چنین سخنانی که برای ما ملاک های حق و باطل رو مشخص میکنه یا ما رو بیدار میکنه تا از خودپرستی روی گردان شده به خداپرستی برسیم رو برنمیتابن رو تحمل نمی کنند و فکر می کنند قواعد دیگری اون ها رو و زندگی اون ها رو سامان میده و موفق می کنه در حالی که به شرق و غرب رفتن دردی از اون ها دوا نمیکنه و جز تسلیم حق شدن راهی برای سعادت وجود نداره .

  پاسخ
 35. Avatar
  مهران مرادی گفته:

  سلام.چرا رک و پوست کنده دقیقا نمیگین شیوه کار و خدماتی که ارائه میدین چیه؟؟بهتر نست بجای نوشتن این همه حدیث و روایت (که البته بسیار کار خوب و اثر بخشیه )بیشتر از بازار و اقتصاد بگین و واضح شرح بدین کارتون چیه و چه کمکی میتونین بکنین .یه مقدار شک برانگیزه این شیوه کاریتون در تبلیغات. بیشترین محتواهایی که بارگذاری کردین تو لفافه هستن و مبهمن.ممنون

  پاسخ
  • Avatar
   مهران مرادی گفته:

   یا مثلا در سایتتون هیچ ادرس و راه ارتباطی خاصی وجود نداره و فقط یه سری شماره هست که کسی نمیشناسه این افراد را.ممنون میشم توضیح بدین در این رابطه.بنده خودم به شدت به کار بازرگانی و تجارت علاقمندم منتهی بستر و زمینه مناسبی را هنوز پیدا نکردم و پیگیر یک فضایی مناسب برای این کارم ولی شیوه کاریتون مبهمه برای بنده .لطفا واضح و شفاف از خدماتتون صحبت کنین و البته از رزومه کاریتون و اینکه چطور به مخاطیتون اعتماد میدین؟؟ممنون و متشکر

   پاسخ
   • آراد برندینگ
    آراد برندینگ گفته:

    راه ارتباطی ما با تازه واردها فقط مشاوران هستند.
    با اونها که ارتباط بگیرین دنیایی فیلم و کلیپ و ادرس دارن بهتون میدن که اعتمادتون جلب میشه.

    پاسخ
 36. Avatar
  نازنین کتابی گفته:

  سلام خدمت بزرگواران آراد
  در هر امری ابتدا باید تحقیقات لازم را انجام داد و سپس قدم برداشت،آراد این اطمینان را برای همه حاصل میکند و با راهنمایی های متعدد همراه شما خواهد بود.

  پاسخ
 37. Avatar
  سیده زاهده بشارتی گفته:

  مطلب بسیار خوبی بود با خواندن این مطالب هرروز به آگاهی هایم اضافه می شود و احساس میکنم درک عمیق تری نسبت به دین خود پیدا میکنم
  مرسی از آراد بخاطر مطالب مفیدی که در اختیار ما قرار می دهد.

  پاسخ
 38. Avatar
  تیمور گفته:

  سلام دوستان ؟ من خیلی تردید دارم دارم که شرکت کنم ! ایا کسی هست که داخل این مسیر جواب گرفته باشه ؟ خواشا اگه کسی هست بزرگواری بفرمایند با این شماره تماس بگیرند و مرا راهنمایی کنند . مچکر ۰۹۱۶۹۹۰۶۱۷۷

  پاسخ
 39. Avatar
  عرب گفته:

  با سلام خدمت تمام شما بزرگواران من تازه با آراد آشنا شدم و قصد کار کردن با آراد را دارم در هر زمینه ایی که استعدادشان داشته باشم لطفا از قدم اولی که باید بر دارم مرا راهنمایی کنید ممنون از لطف شما

  پاسخ