معنای کلمات را درست بفهمیم.

در جهانی که زندگی می کنیم دو دسته کلمات داریم که یک تاجر عاقل می بایست معنای همه آنها را درست بداند.

خطر ندانستن معنای درست کلمات برای همه انسان هاست اما برای گروهی به نسبت جایگاه و مقامشان از گروه دیگر بیشتر است.

تاجران از زمره کسانی هستند که وجودشان برای سایر مردم مایه رفاه و گردش روزی خداوند است و خطر بدفهمی در آنان می تواند مایه خسران به جامعه عظیمی گردد.

 

و اما دو دسته کلمات را اینگونه تقسیم می کنیم.

دسته اول کلماتی که با حواس پنج گانه و غریزه که خداوند بین انسان و حیوان مشترک قرار داده است درک می شود.

مثل رنگ ها

مثل طعم ها

مثل اشیا و موجوداتی که با چشم می بینیم.

در فهمیدن معانی این کلمات اگر آن انسان دچار نقص آن حس پنج گانه نباشد دچار اشتباه نمی شود.

دسته دوم کلماتی هستند که محتاج فهم است و با درک و عقل فهمیده می شود مانند شجاعت، عدالت، انصاف، جوانمردی، فداکاری، وفاداری، انتظار، حق، باطل، فریب، ریا و خیلی کلمات دیگر.

درباره این دسته از کلمات اختلاف نظر بین خود انسان ها نیز زیاد است و معنای واحدی از آن در نظرها نیست.

 

خداوند در کتابش به پیامبرش می فرماید: سوره انعام آیه ۱۱۶

وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ

و اگر اطاعت کنی اکثر کسانی که در زمین هستند تو را از راه خدا گمراه می کنند./

خداوند طبق این آیه، رأی اکثر مردم را در گمراهی خوانده و نظرشان را مردود اعمال کرده است و اخبار و روایات زیادی نیز از رسول خدا و امامان در این باره نقل شده که اگر خواستی باطل را بشناسی ببین رأی اکثر مردم چیست و آنچه رأی اکثر مردم است به باطل نزدیک تر است.

 

محمد بن مسلم روایت می کند که محضر امام باقر علیه السلام رسیدم و از ایشان سوال کردم ای پسر رسول خدا زمانی که بین دو کار ماندیم و مجبور به عمل به یکی از آنها شدیم به کدامیک عمل کنیم که به حق عمل کرده باشیم؟

امام فرمودند: خداوند ابتدا حق را آفرید پیش از آنکه هیچ مخلوقی آفریده باشد و سپس باطل را خلق کرد و آنگاه حق و باطل را چنان در هم آمیخت که هیچ عقلی نتواند آن دو را از یکدیگر تشخیص دهد لکن به جهت بزرگواریش بر خود واجب نمود تا علم جداسازی این دو را به مخلوقاتش برساند چرا که در غیر اینصورت مخلوقاتش گمراه می شدند و دیگر ثواب و عذاب و بهشت و جهنم بی معنا می گردید از اینرو معرفت جدا کردن حق از باطل را به پیامبرش آموخت تا طالبان سعادت را به او محتاج سازد و نیز در این باره در کتابش فرمود عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَىٰ

آنگاه رسول خدا آن علم را در سینه علی علیه السلام به امانت قرار داد تا پس از او چراغی باشد در دل تاریکی ها و  امیرمومنان آن را به امام پس از خود سپرد و امامان یکی از پس دیگری آن را به امانت می گیرند و منظور خدا از این سخن که فرمود إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا همین است که خداوند ما را امر کرده تا قبل از مرگمان علومی که به ما از سمت خدا و رسولش به امانت سپرده شده به امام بعد از خود بسپاریم.

پس ماییم کسانی که خداوند قدرت و معرفت تشخیص حق از باطل را به آنان آموخته و جز ما کسی به تمام آن آگاه نیست.

پس ای اباجعفر ( کنیه محمد بن مسلم ) هر گاه بین دو امر ماندی به نظر امامت رجوع کن تا حق و باطل را بفهمی.

محمد بن مسلم می گوید پرسیدم فدای شما شوم اگر در آن زمان به امامی که خداوند برای هدایت مردم فرستاده دسترسی نداشتم و از آثار و رأیشان نیز اطلاعی در دسترس نبود چگونه بفهمم حق کدام است و باطل کدام؟

امام فرمودند: پس در این حالت تو نیز مانند قوم موسی آن زمان که موسی در میانشان نبود و خداوند آنان را در کتابش سرگردان خوانده سرگردان خواهی بود همچون گوسفندی که شبانش در کنارش نیست و هیچگاه نمی توانی حق را آنگونه که شایسته حق است تشخیص دهی.

محمد بن مسلم می گوید پرسیدم ای سرور من پس چه کنم تا در گمراهی کمتری قرار بگیرم؟

ایشان پاسخ دادند: آن دو کار را به مردم ارجاع بده و ببین رأی بیشترشان بر عمل به کدامیک از آن دو است و کدامیک را کمتر می پسندند؟

آن که نظر بیشتری را به خود اختصاص داده بدان که یقینا باطل است و هیچگاه مردم بی امامی از ناحیه خدا بر هیچ حقی جمع نشده اند و آنکه نظر کمتری به خود اختصاص داده می تواند حق باشد و می تواند باطل باشد اما اگر باطل باشد میزان بطلانش از آنچه رأی اکثر مردم بر آن است کمتر است./

 

و این کلام امام باقر علیه السلام راه روشنیست برای کسانی که مردم را به خوبی شناخته اند و از میزان عقل و جهلشان خبر دارند.

اما اینجا ممکن است برای خیلی ها سوال پیش بیاید که مثلا اگر مردم درباره رنگ آسمان در حالت عادی و طبیعی اختلاف نظر پیدا کنند و عده کمی بگویند رنگ آسمان قرمز است و عده زیادی بگویند رنگ آسمان آبی است باید بگوییم آبی اشتباه تر است؟

خیر اینگونه نیست.

آبی بودن رنگ آسمان جز عبارات و کلمات و مفاهیم دسته اول است یعنی جز کلماتیست که هم انسان آنها را درک می کند و هم حیوان و انسان ها نیز در درک آن واحدند.

خداوند درباره گروهی از انسان ها که عقل و درکشان به حقیقت نمی رسد و گوشی هم برای شنیدن ندارند می فرماید: سوره فرقان آیه ۴۴

إِنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا

آنها نیستند مگر شبیه چهارپایانی بلکه آنها راهشان گمراهتر است./

پس چون خداوند بین آنها و چهارپایان شباهت قرار داده از اینرو در آنچه که بین انسان و حیوان اختلافی نیست درک انسان ها غلط بیشتر نیست و نظرشان در گمراهی افزونتر نیست.

 

به طور مثال این ایام کرونا در جهان وجود دارد و اکثر مردم دوست دارند جان خود را حفظ کنند.

آیا این علاقه برای حفظ جان کار باطل و غلطیست چون اکثر مردم به آن علاقه دارند؟

خیر غلط نیست چون هم انسان علاقه به حفظ جان دارد و هم حیوان و این موضوع جز غریزه انسان و حیوان است پس نمی توان گفت چون اکثر مردم آن را دوست دارند پس باطل است.

یا شاید کسی بپرسد اکثر مردم دوست دارند غذا بخورند و یا مناظر زیبا ببینند و یا به صداهای دلنشین گوش دهند پس آیا چون اکثر مردم اینگونه اند خوردن غذای لذیذ و دیدن مناظر زیبا و شنیدن صدای دلنشینی که خدا هم شنیدنش را حلال ساخته باشد باطل و غلط است؟

نه باطل نیست چون خوردن غذای لذیذ در دسته کلمات و مفاهیم گروه اول است که بین انسان و حیوان مشترک است و دیدن مناظر زیبا را گاو و الاغ و گوسفند هم می پسندند و شنیدن صدای دلنشین با گوشی شنیده می شود که همه گوش ها در شنیدنش اتفاق نظر دارند مگر گوشی که معیوب باشد.

پس باطل بودن رأی اکثر مردم درباره اموری که بین انسان و حیوان مشترک است نیست بلکه درباره اموریست که در زمره مفاهیم دسته دوم است یعنی مفاهیمی که محتاج عقل و فهم است.

 

حال شاید کسی باز برایش سوال پیش بیاید که چگونه این حرف را می زنید در حالیکه اکثر مردم شجاعت را دوست دارند پس آیا شجاعت باطل است؟

اکثر مردم عدالت را قبول دارند پس آیا عدالت باطل است؟

اکثر مردم صداقت را دوست دارند آیا صداقت باطل است؟

اکثر مردم وفاداری را می پسندند آیا وفاداری باطل است؟

اکثر مردم فداکاری را می پسندند آیا فداکاری باطل است؟

و اکثر مردم بسیاری از این کلمات زیبا را دوست می دارند و خدا هم این کلمات را در کتابش ستوده پس آیا این کلمات زیبا باطلند؟

 

از این قمست تا انتهای متن را دقیق تر بخوانید چون درکش سخت تر است.

این دسته از کلمات چون با حواس پنچگانه و غریزه درک نمی شوند محتاج عقل هستند و چون عقل ها با یکدیگر اختلاف دارند فهم انسان ها درباره این کلمات با یکدیگر متفاوت است.

 

به طور نمونه از عدالت مثال می زنیم که اکثر مردم می گویند ما عدالت را می پسندیم و دوست داریم اجرا شود.

درست است که اکثر مردم می گویند ما عدالت را دوست داریم اما اگر از آنان بپرسی می شود همین عدالت را که می گویی دوست داری برای ما بشکافی و ابعاد و حدود و کیفیتش را برای ما بیان داری می بینی هر یک از عدالت تعریفی دارد و چیزی می فهمد و آنچه یکی از عدالت می گوید با آنچه دیگری از عدالت می گوید زمین تا آسمان فرق دارد و بسیار با یکدیگر متفاوت و در بسیاری از اوقات حتی مخالف و متضاد است.

خداوند نیز عادل است و عدالت را دوست دارد.

آیا آنچه خداوند از عدالت می فهمد همان است که مردم از عدالت می فهمند؟

حال از شما سوال می پرسیم آیا فرستاده خدا را عادل می دانید یا نمی دانید؟

آیا رسول خدا که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش باد عادل بود یا نبود؟

آیا علی امیرمومنان عدالت را پیاده سازی کرد یا به ظلم با مردم رفتار نمود؟

اگر از مردم زمان پیامبر هم می پرسیدی شما عدالت را دوست دارید اکثرشان می گفتند بله دوست داریم پس چرا عدالت را در غیر علی علیه السلام دیدند و او را کنار گذاشته و دیگری را برگزیدند؟

و زمانی که دیگران را برگزیدند گفتند ما در حکومت آنان عدالت فراوانی می بینیم.

و چون علی امیرمومنان به خلافت رسید خیلی از مردم از شیوه عدالتش بر آشفتند و علیه او به جنگ برخواستند و این ها همان هایی بودند که پیشتر ادعای عاشقی عدالت را داشتند.

پس معلوم می شود عاشق عدالت حقیقی نبودند بلکه عاشق عدالتی بودند که در واقع ظلم بود و آنان با هوا و هوس خود آن را عدالت دانسته و در نظر خویش تزیین داده بودند.

خداوند خدایی است که می فرماید من مثقال ذره ای ظلم در حق کسی روا نمی دارم و عدالت او بی انتهاست.

همین خدا که عدالت بی انتها دارد سوره ای در کتابش دارد به نام انفال.

انفال به معنی بریدن بینی است و اشاره دارد به حدیث رسول خدا که فرمود اگر من و علی بن ابیطالب بینی آن کس که به خدا ایمان آورده است را ببریم تا با ما دشمن شود دشمن نخواهد شد.

و نیز امام صادق فرمود کسی که به واقع به سوره انفال ایمان بیاورد هیچگاه از ایمان خارج نخواهد شد./

در این سوره نمونه هایی وجود دارد از کلام خدا که همه آنها مصداق عدالت است و چون امام زمان بیاید همه اجرا خواهد شد حال می خواهیم ببینیم آیا مردم چنین موضوعاتی را عدالت می دانند یا نمی دانند؟

خداوند در این سوره یک پنجم سودهایی که مردم در زندگی اقتصادی خود به دست می آورند متعلق به خداوند و رسولش می داند که به اختیار پیامبر در هر راهی که می خواهد خرج شود.

آیا اگر از همین اکثر مردمی که می گویید عاشق عدالتند یک پنجم حقوق و درآمدشان را هر ماه بگیری باز هم عاشق عدالتند؟

می گویی یک پنجم زیاد است اگر یک دهم را بگیریم چه نظری درباره عدالت دارند؟

اگر یک بیستم را بگیریم و بگوییم عدالت اینچنین ایجاب می کنند باز هم عاشق عدالت می مانند؟

خداوند در این سوره می گوید آنچه به مسلمانان برسد از غنایم گروهی که بدون جنگ تسلیم شوند به هیچ مسلمانی سهمی نمی رسد و همه از آن رسول خداست و اگر پیامبر بخواهد می تواند به کسی بدهد و اگر نخواهد می تواند ندهد و این عین عدالت است.

آیا اکثر مردمی که می گویید عاشق عدالتند این را عدالت می دانند؟

خداوند همه منابع زمین را اعم از نفت و گاز و منابع و معادن زیرزمینی را از طلا و نقره و مس و منافع هر آنچه در آسمان هاست از باد و منافع آنچه در درون دریاهاست مانند آب ها همه را متعلق به رسول خدا می داند و برای مردم سهم واجبی قرار نداده جز آن مقدار که خود پیامبر به مردم ببخشد.

آیا مردم این را عدالت می دانند؟

مردم ایران نفت را متعلق به خودشان می دانند یا متعلق به رسول خدا؟

خداوند می گوید عدالت آنست که نفت متعلق به رسول خداست و اکثر مردم می گویند عدالت آنست که نفت بین مردم پخش شود و متعلق به مردم است.

به واقع کدام سخن راست تر است درباره عدالت؟

سخن خدا یا سخن اکثر مردم؟

هر چند در همان زمان هم پیامبر همه درآمدهای ناشی از آنها را به مردم بخشید و برای خود چیزی برنداشت در حالیکه می توانست چیزی نبخشد و همه را برای خود بردارد و این کلام خداست که می فرماید سوره ص آیه ۳۸

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ

این عطای ما به توست پس ببخش یا برای خودت نگاه دار بدون حساب./

یعنی اگر ببخشی بر تو حساب و کتابی نیست و اگر برای خودت نگه داری باز هم بر تو حساب و کتابی نیست و به هرگونه که میل خودت می باشد عمل کن.

و نیز خداوند در کتابش به مردم امر کرده: سوره حشر آیه ۷

وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

و آنچه رسول به شما داد پس از او بگیرید و آنچه شما را از آن نهی کرد از آن دست بردارید./

آیا مردم این را عدالت می دانند که هر چه پیامبر نخواست به آنها بدهد بی اعتراض به آن راضی شوند؟

و کلامیست از رسول خدا که مظهر عدالت است و خداوند به او بی حساب بخشیده و در کتاب های شیعه و سنی روایت شده که رسول الله فرمودند: آبهای جهان مهریه دخترم فاطمه است پس هر کس می خواهد آبی بنوشد باید دخترم از او راضی باشد.

آیا مردم این را عدالت می دانند که برای نوشیدن جرعه آبی باید رضایت یک نفر را جلب نمایند و اگر او راضی نباشد آب خوردنشان حرام است؟

پس می بینی که اکثر مردم چیزی از عدالت می دانند و می خواهند و خداوند منظور دیگری از عدالت دارد و عدالت همانست که خدا می گوید و گفته های مردم حدس و گمانی بیش نیست.

اکثر مردم همان هایی هستند که چون حق امیرمومنان را دیگران غصب کردند از آن حکومت ها راضی بودند و می گفتند به به چه حکومت خوبی.

 

امام صادق علیه السلام می فرماید: چون علی علیه السلام به حکومت رسید دو گروه اندک از نحوه حکومتش راضی بودند و اکثر مردم در نارضایتی به سر می بردند.

یکی بینوایانی که عدل علی موجب شد تا آنها به نوایی برسند و رضایت آنها نه به خاطر ایمانشان بود بلکه به این سبب بود که بی زحمت دارایی بیشتر نسبت به گذشته به آنها رسیده بود و دیگر مومنان اندکی که قلبشان از محبت علی پر شده بود و برایشان فرقی نمی کرد که عدالت علی از اموالشان بکاهد یا بر اموالشان بیفزاید./

 

و اما قسمت انتهایی متن و نتیجه گیری اقتصادی ما:

در تجارت بخش هایی پیش می آید که نمی دانی باید چه کنی و کدام راه را بروی و بین چند راه مردد می مانی و نمی دانی خدا به کدام راه راضی تر است و موفقیت تو در گرو کدام مسیر است.

بیا آن کارها و چند راهی ها که در آن قرار گرفتی به گروه مختلفی از مردم ارجاع بده و نظرشان را بپرس.

آنچه نظر اکثر مردم بود و درصد بالاتری به آن راضی بودند از آنها دوری کن چرا که بطلانش زیاد است.

با این نوع نگرش به کمال حق نمی رسی اما از باطل و گمراهی و ضرر زیاد دور خواهی شد و خسارت هایت اندک می گردد و توفیقت بالاتر می رود.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

58 پاسخ
 1. لیلی محمدی
  لیلی محمدی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  سبحان الله
  تمام این شب های ماه مبارک باید دعا کرد که خدای بزرگ رحمان و رحیم کمک کن و بزرگی کن از سر فضل تا عقل هامون اضافه تر بشه و در تشخیص هامون اون راهی رو بریم که خودت برامون رضایت داری.
  و راهی که به اون راضی نیستی حتی برای ثانیه ای و لحظه ای و صد هزارم لحظه ای هم به فکرمون خطور نکنه.

  التماس دعای خیر

  پاسخ
  • majid
   majid گفته:

   سلام مجدد دورود می فرستم
   به رسول خدا.ودورود.میفرستم
   به احساس پاک باسواد شما؟
   که بتومعنینه ای بیان میکنید ممنونم ازشما و متشکرم ازهمه توضیحات. باارزش شما؟ دوستون دارم majid

   پاسخ
 2. محمد دلگری
  محمد دلگری گفته:

  سلام خداوند متعال بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش که حق با آنهاست، حق سخنان و سیره آنهاست، حق در آنها، از آنها و به سوی آنهاست. ان شاء الله ما را یاری بفرمایند در تمییز حق از باطل و با توجه به توصیه آن بزرگواران، در این ایام بتوانیم از تصمیمات و راه های باطل به دور باشیم. از شما بسیار سپاسگزارم که این مفاهیم بسی ارزشمند و گرانبها را با ما به اشتراک می گذارید.

  پاسخ
 3. ابوالفضل حسنی
  ابوالفضل حسنی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام و عرض ادب خدمت نگارنده محترم و ناشرین این پیام های بسیار دقیق و زیبا و البته به حق

  متن در عین سادگی و واضحی اینقدر سنگین است که واقعا حرفی برای گفتن نمی گذارد جز تفکر بر آن و درخواست از خدای متعال که خودش ما را هدایت کند به مسیری که رضایت او و رسولش و اهل بیت علیهم السلام را در پی داشته باشد هرچند که به دل ما و دیگران خوش نیاید.

  پاسخ
  • ناشناس
   ناشناس گفته:

   باسلام
   فقط میتونم بگم “احسنت” به ریاست محترم آراد…
   حلالتان، شیر پاکی که به واسطه آن، سخن حق بر زبانتان جاری می‌شود و بدین زیبایی روشنگری میکنید…
   سایه تون مستدام ان شاء الله
   یاعلی ?

   پاسخ
 4. محمد حسین رنجبر
  محمد حسین رنجبر گفته:

  سلام علیکم
  طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق تعالی
  مطلب زیبایی بود و جای تفکر دارد
  انشاالله که فرصتی شود تا هم با امامان واحادیث بیشتر مانوس شویم وهم بیشتر بیندیشیم
  باتشکر

  پاسخ
  • فاطمه انتصاری
   فاطمه انتصاری گفته:

   به نام خدا
   سلام
   به واقع متن بالا ما را به تفکر وادار می کند تا بیشتر به کارهایی که در روز انجام میدیم و حرفهایی که میزنیم دقیق بشیم و از روی عادت و یا پیرو مسیری که اکثر مردم بر آن هستند قرار نگیریم شناختن حق و باطل واقعا در این زمان به علت غیبت امام عصر کاریست بس دشوار و این راه اشاره شده در حدیث امام باقر ع واقعا می تواند مسیر شناخت حق و باطل را برایمان روشنتر سازد .
   و من الله توفیق

   پاسخ
 5. الهه پوررستمی
  الهه پوررستمی گفته:

  به نام خدا
  این مطلب کاملا درست است چون اکثریت مردم تعریفی که از عدالت دارند چیزیست که به نفع خودشان تمام خواهد شد. در واقع در دنیای امروز کمتر کسی به حق و باطل بودن امری توجه می نماید و افراد بیشماری فقط به فکر منفعت خود در انجام کارها هستند حال اگر این منافع در راه باطل باشد هم چون درک درستی از عدالت ندارند برایشان اهمیت چندانی نخواهد داشت. این مطلب را دو سال پیش جناب رئیس بزرگوار زمانی که در موضوعی دچار تردید شدم به من اموخته بودند و الحمدلله که با استفاده از آموزه های ایشان تا به امروز چیزی جز خیر نصیبم نشده. در جامعه امروز کمتر کسی به درستی و غلط بودن مطلبی فکر کرده و چنانچه آن را با سود خود ضد و نقیض ببیند منکر حقانیت شود تعداد زیادی از انسان ها همان راهی را میروند که اکثریت جامعه رفته و استدلالشان هم این است که من از بقیه عقب نمانم. اما زمانی به خود می آیند که کار از کار گذشته و دچار ضرر زیادی شده اند که در بیشتر موارد قابل جبران هم نیست.

  پاسخ
 6. حسین صالحی
  حسین صالحی گفته:

  سلام
  بله متاسفانه بسیاری از مردم فقط در ظاهر می گویند به کلماتی مانند عدالت، امانت داری و غیره علاقه دارند در حالی که در صدر اسلام نتواسنتد حکومت عدل امیرالمونین علی (ع) را طاقت بیاورند و یا زمانی که فردی از نظر آن ها در حقشان ظلم کرده باشد، امانت داری را برایش رعایت نمی کنند.
  انشالله هر چه زودتر امام زمان ما (ع) ظهور کند تا از این سردرگمی خارج شده و بتوانیم به حقایق فراوانی که بر ما پنهان شده آگاه شویم.

  پاسخ
 7. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام و درود خدمت ریاست محترم آراد
  خدا را شکر میکنم که راه تشخیص حق و باطل را از طرق مختلف، از طرف بندگان برگزیده خود به ما نشان میدهد.

  پاسخ
 8. خانم فیروزی
  خانم فیروزی گفته:

  سلام بر جناب رییس عزیز مجموعه و اساتید گرامی
  از خدا میخام خیر زیادی بهتون بده که درسته امکان برقراری سخنرانی مثل گذشته در روزهای پنجشنبه نیست اما شما باز خیر مارو میخاید و به صورت متن هم که شده مسایل رو باز به گوش ما می رسونید تا هم تلنگری بشه هم شاید کسی با خوندنشون به راه حق اگه خدا بخاد هدایت بشه.
  من اکثر متن هایی رو که داخل کانال میگذارید رو منتشر می کنم بین مشتری ها و تامین کننده هام و میگم خدایا شاید یک نفر باخوندنشون حقیقت رو فهمید.
  و واقعا خوشحالم که تا الان دونفر از صد تا دویست نفری که براشون متن ها رو مینویسم تقریبا با حقیقت آشنا شدن و خودشون به من اذعان میکنن که این متن اینجاش که این نوشته شده، ینی فلان؟؟
  منم تایید میکنم و خدا روشکر به قلبشون هم خدا عنایت کرد و پذیرفتن بخصوص متن عبدالغفور که واقعا تاثیر گذار بود.
  از خدا میخام به شما عزت و آبروی بیشتر بده روز به روز بین مردم جایگاهتون رو بالا ببره که اینجوری در حق ما و بقیه خیرخواهی می کنید.
  خود من یک مشکلی داشتم و نمیدونستم که این اتفاق بر حق هست که از من میخان انجام بدم یاخیر ولی وقتی گفتید به مردم ارجاع بدید، سریع یادم اومد که همه اطرافیانم و فامیل در این باره موافق ان و سعی دارن من رو هرجور شده مجاب کنن و با این توضیحتون سریع به دلم افتاد که پس این کار باطله و حق نیست که همشون انقدر اصرار دارن بهش.
  واقعا ازتون ممنونم خدا خیر زیادی بهتون بده

  پاسخ
 9. مهدی خدادادی
  مهدی خدادادی گفته:

  بسیار زیبا بود، من با این نگرش موافقم
  مصداق حدیثی از پیامبر رحمت بود که خطاب به عمار فرمودند :
  اگر دیدی همه مردم در یک مسیر هستند و علی علیه السلام تنها در یک مسیر دیگر، تو به همان مسیری برو که علی قدم گذاشته و همواره حق با اوست

  پاسخ
 10. عباسی
  عباسی گفته:

  به نام خدا
  سلام
  ممنونم از راهنماییتون
  اما یه سوال دارم:
  اگر در مسیر دو کار قرار گرفتیم و نتونستم تشخیص بدیم راه درست کدومه، و طبق سفارش این متن “بیا آن کارها و چند راهی ها که در آن قرار گرفتی به گروه مختلفی از مردم ارجاع بده و نظرشان را بپرس.”
  اگه شرایط واسه شخص فراهم نباشه چه کار کنه؟
  منظور م این که اون گروه مردم رو از کجا انتخاب کنه و در مورد اون کار نظرشونو بپرسه؟
  و اصلا چجور با اون مردم میتونه ارتباط بگیره، البته باید در نظر داشت که بعضی وقتها واسه انتخاب راه، فرصت آنچنانی وجود نداره
  اینجا چه کسی میتونه راهنما باشه و راه درست کدومه؟

  پاسخ
  • ابوالفضل حسنی
   ابوالفضل حسنی گفته:

   سلام
   تا جایی که من متوجه شده قرار نیست مردمی را جمع کنیم و بگیم نظر شما چیه و اصطلاحا نظر سنجی کنیم.

   همین که بببینی عامه و اکثریت مردم عکس العمل و تصمیممشون تو این موقعیت چیه کافیه دیگه.

   پاسخ
  • Majid
   Majid گفته:

   سلام مجدد به دوست خوبم
   واستادارجمندم.وقتی خردسال بودم، تمام فرستادگان خداوند روبه نوعی توی قلبم فرشته‌ای بیش نمی دیدم.که به زمین فرستاده شده اندوهمیشه زمزمه.(قرآن کریم)در عالم کودکی میخواندم.اماگذرزمان .به نوعی کسی نتوانست.وجودسرکشم روالتیام ببخشه که امروزتسلیم شدم لیکن امروزمدلینگ.است.برای شعوربهترچیزی که قلب زیبای کودکان رویکسان.تاآخرعمرپایدارنگه
   میداره.تفسیربیان ریاضی
   صحیح است؟وقتی قدرتمندبازگوشودوجودی پایدارخواهدداشت.وقتی دقت میکنم به واقعیت انسان ذات نیست.شایدغریزه چهره باشداماانسان زیبا تربیت است؟ لیکن ذهن تقدیمش شده؟و امیدوارم کشورم به نوعی قدرتمندتر فاکتوراعمال شناختن روبه همراه با
   تفسیر ی.مانندآرادبه وجود
   کودکان و نوجوانان تنظیم وجودشان کنه؟ تاازوجودگمشده اش باسواد
   جامعه روزیبادونبال.کنه.سپاس بیکران majid

   پاسخ
 11. فرامرز خرقانی
  فرامرز خرقانی گفته:

  با سلام درود خدا بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی ص و خاندان پاک و مطهر ایشان خداوند را شکر گزارم که در این ماه سرشار از رحمت و فراوانی ارزاق معنوی و مادی زنده هستم تا بتوانم از این مطالب ناب شما دوستان بزرگوارم که در مجموعه ی اراد برندینگ فعالیت میکنید کمال بهره را ببرم و انشالله چراغی باشد در تاریکی جهل و نادانی تا به حق امیرالمومنین علی ع وبه حق حجت غائب آقا بقیت الله اعظم بتوانیم در این زمانی که تعداد اندکی حق را شناخته اند ما نیز با این مطالب نورانی در زندگی و کسب کارمان بتوانیم رضای مقدس خداوند تبارک و تعالی را به دست بیاوریم با تشکر فراوان یاحق

  پاسخ
 12. الهام فردی
  الهام فردی گفته:

  همانطور که در متن هم اشاره شد بهترین روش برای تمیز دادن درست و غلط از یکدیگر همان است که امام باقر فرمودند.

  پاسخ
 13. سمانه محمدی
  سمانه محمدی گفته:

  بسیار تامل برانگیز بود..سپاس از اساتید آراد بابت چنین مطالب مفیدی که در اختیار همگان قرار میدهند.

  پاسخ
 14. فاطمه ناصری
  فاطمه ناصری گفته:

  سلام
  امید است که با یاری خدا و پیامبر بر حقش و مولایمان علی علیه السلام، با دیدگاه عوامانه به موضوعات نگاه نکنیم و بتوانیم همواره در مسیر درست تر گام برداریم.
  سپاس از شما بزرگواران برای انتشار این مطلب و یادآوری تفکر برای انتخاب مسیر حق.

  پاسخ
 15. زهرا قاضی لو
  زهرا قاضی لو گفته:

  سلام

  بعضی از مردم فقط به ظاهر توجه دارن.کلماتی مانند شجاعت عدالت اینا را در ظاهر دوست دارند ولی به آن عمل

  نمیکنند.مانند واقعه کربلا.امام حسین و اهل بیت پیامبر قبول داشتند ولی مردم آنان را تنها گذاشتند.

  پاسخ
 16. سجاد دارابی
  سجاد دارابی گفته:

  با سلام دقیقا همانطور است اکثر کار هایی که مردم بر آن اجماع دارند قطعا باطل است و کسانی که این کار ها را انجام دادند در زندگیشان دچار شکست و بدبختی شده اند.

  پاسخ
 17. پریسا میلانی
  پریسا میلانی گفته:

  سلام روزهای زیادی هست از خدا می خوام که

  من رو از این حیرانی که درش گیر کردم نجات بده

  تنها کاری که به فکرم می رسید توسل و هدیه

  کردن سوره از قرآن به آقا رسول الله بود.

  مطمعن هستم این متن برای من نوشته شده

  مساله که چند ماه هست اذیتم می کرد خود

  آراد بود می بخشید ولی واقعا شک کرد بودم

  این حرف ها واقعی هستند یا مثل خیلی های

  دیگه خدا و پیغمبرش برای شما هم وسیله برای

  کسب وکارتون هست.

  خدا رو شکر مثل همیشه در تاریک تر زمان ها

  دستم رو گرفت انشاالله که قدر دان و نشانه

  شناس باشم

  باز هم عذر می خوام مدیون بزرگواری شما

  هستم

  پاسخ
 18. جمشید دیانتی
  جمشید دیانتی گفته:

  با سلام
  خدمت همه ی دوستان عزیز
  کاملا این متن واضح گفته است که تمام مسائلی که مردم با عقل شون دارند تصمیم می‌گیرند اشتباه است، چون اکثرا مردم به دنبال این موارد هستند.
  این به یقین درست است که افرادی که امام علی علیه السلام را در آن زمان کنار گذاشتند و رفتند به سمت گمراهی از همان موقع بدبختی را برای خودشان آوردند و تا الان در گمراهی هستند
  همین مردمان هم هر روز دم از مردی و عدالت و بزرگی می زنند پس مطمن باشید همه شون گمراه هستند چون اصل رها کردند و جهل و گمراهی روی آوردند
  با تشکر از شما بابت این متن های عالی و خوبتان ممنون

  پاسخ
 19. امین خلیلی
  امین خلیلی گفته:

  صمیمانه از ریاست محترم آراد برای هدایت اینجانب و دوستان عزیزی که در آراد پیدا کردم تشکر میکنم و از خداوند میخواهم ریاست محترم و اساتید گرامی و عزیزان مشاور را توفیق روز افزون عنایت فرماید.

  پاسخ
 20. احمد سماکوش
  احمد سماکوش گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام خدمت همه بزرگواران و ریاست محترم
  راهکار بسیار جالب و کاربردی پیشنهاد شد
  سپاس از درس های آموزنده شما

  پاسخ
 21. محمود
  محمود گفته:

  با سلام خدمت دوستان آرادی
  واقعا همینطور هستش.برا خود من زیاد اتفاق افتاده،وضرر زیادی از اعتماد به اکثریت بردم

  پاسخ
 22. فاطمه فغانی
  فاطمه فغانی گفته:

  سلام احترام خدمت بزرگان آراد

  هرکس بر مدار ولایت مولا علی ع و امامان پس از او

  قرار بگیرد و تا مادامی که ائمه ع را الگو و پیشوای

  مسیر خودش قرار دهد هرگز گمراه نشود و کسی که

  قلبش شیرینی محبت اهل بیت ع و فضایل آنها را

  چشیده هیچگاه به سوی امام دیگری کشیده نمی

  شود و قلب تنها عضوی است که هیچ جبری بر او

  نمی توان کرد و خوشا بحال کسی که قلبش مملو از

  عشق علی و اولاد علی است.

  اللّهُم صلِّ علی محمَّد و آل محمَّد

  پاسخ
 23. سید حسین
  سید حسین گفته:

  به نام هم او که می داند

  تبارک الله
  احسنت
  مرحبابکم

  مثال .:تو این دوره زمانه که اکثر مردم بفکر این هستند از دیگران ویااز بانک وام
  بگیرند ومثلا ماشین خانه و….بخرند
  اگر کسی برود بدون اجبار خانه یاماشینش رابفروشد بدهی های را تصفیه کند تا آرامش بگیرد همه به اواینگونه رفتار میکنند?
  ولی نمیدانند چه بسیار خانه و ماشینهایی
  به دست دیگران افتاد به خاطر جوش وغصه و مرگ های زود هنگام …..

  متن بالا بسیار متین بود چرا که ارزش ها واژگون بین مردم دهان به دهان میچرخد

  واین واژگونی ارزش اعمال معکوس را به همراه دارد و با خیل جماعت رفتن به نا کجاآباد رفتن است.

  پاسخ
 24. پریسا عارفیان
  پریسا عارفیان گفته:

  سلام خدمت رئیس بزرگوار و اساتید محترم آراد
  با تشکر از متون زیبایی که می نویسید. دقیقا تفاوت عدالت مردم در زمان ما با عدالت حضرت علی علیه السلام از زمین است تا آسمان و جالب اینجاست که همه دم از عدالت میزنند و از دیگران انتقاد میکنند اما متاسفانه وقتی که نوبت خودشان یا اطرافیانشان میشود اصلا به خودشان زحمت نمیدهند که در موردش فکر کنند.در اینجا میخوام یه خاطره دردناک را برای عزیزان تعریف کنم: یک روز برای کاری به یک اداره رفته بودم که در آنجا باید در صف می ایستادیم اما صف خیلی منظم نبود و متاسفانه اکثرا میخواستند که بدون نوبت کارشان انجام شود و در صف نایستند
  در همون جا من گفتم که هرکسی بدون نوبت برود حق الناس مرتکب شده است.
  شاید باورتان نشود که همه به من خندیدند مانند این بود که حرف عجیبی زده باشم نگاه عاقل اندر سفیه به من انداختند. اما من چون به حرفم یقین داشتم به آنها اعتنایی نکردم. این واقعیت اکثر مردم ماست.
  ان شاالله خدا به همه خیر و برکت عطا کند

  پاسخ
 25. حانیه قاسمی
  حانیه قاسمی گفته:

  با سلام
  با خوندن قسمتی از متن که در مورد تشخیص کار حق و باطل بود یاد اتفاقی افتادم که الان در این زمان اکثر مردم ایران درگیرش هستند و برای کسب سرمایه از طریقی اقدام کرده اند باتوجه به سخنان قبلی جناب رییس پی بردم که کار غلطی است
  از انجایی که تشخیص حق از باطل در بعضی موارد کار دشواری هست چه بسا اکثر مردم هم اگاهی ندارن و نااگاهانه از موضوعی تبعیت می کنند
  مواردی که در متن اشاره شد، برای تشخیص حق از باطل بسیار مفید خواهد بود

  پاسخ
 26. Mostafaahmadi
  Mostafaahmadi گفته:

  سلام
  همینطور که آراد فرمود ولی اما اگر چه قشنگتر و زیبا میشود که خواننده و شنونده ای کمی به فکر فرو رود و همین جملات زیبا و حق را در زندگی خود اجرا کند ، یقینی باور میکند که نباید مانند عوام مردم فکر یا کاری انجام دهد زیرا که یک آرادی در همه امورات زندگی که به مشکلی بر بخورد مث عوام ، عجول رفتار نمیکند که با فکر کردن عیب را پیدا کرده و برطرف میکند .
  همیشه ، در همه وقت و همه جای دنیا رییس ، اساتید و آراد نسبت با ما آرادی ها و غیر آرادی خیر خواه بوده و خواهد بود و ما را لحظه به لحظه به خدا و پیامبرش نزدیک تر میکند که انشاالله به حق محمد و خاندان پاک و مطهرش ، رییس و آراد ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه بالا و بالاتر برود و پله های ترقی را یکی پس از دیگری فتح کند .
  آمین یا الرب العالمین

  پاسخ
 27. معصومه شاکه نیا
  معصومه شاکه نیا گفته:

  سلام علیکم
  وقت به خیر

  انسان تو دنیایی که حق و باطلش درست مشخص نیست، امکان نداره بدون راهنمای خدایی بتونه درست رو از نادرست تشخیص بده. آدم سیره اش که مشخص نباشه به بیراهه میره. اسوه حسنه به قول قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) هستن که همه آنچه که قراره ما متوجه بشیم و عاقیب بهش برسیم رو دیدن و به بشر رسوندن. ایمان به غیب لازمه که بشر به راه مستقیم هدایت بشه.

  پاسخ
 28. معصومه شاکه نیا
  معصومه شاکه نیا گفته:

  قصد نداشتم این پیامو ارسال کنم فقط خواستم برای خودم ذخیره کنم که اشتباهی فرستاده بودم برای دوستی و بازخوردش مجابم کرد اینجا بفرستم:

  سلام علیکم
  وقت به خیر

  چند روز پیش در پی چیزی که در حد ثانیه از سرم گذشت فکری کردم. اینکه توی یه فضای بسته قرار گرفته ام و دربش مث آسانسور بسته شد. دوباره یه در دیگه از داخل روی درب اولی بسته شد. باز یه در دیگه از جهت دیگه هم بسته شد. همینطور چندین درب از جهات مختلف به روم بسته شد که نه یارای باز کردنشونو داشتم نه کلیدی چیزی براش سراغ داشتم. یه گیرافتادن محض که هیچ کاری از دستت بر نمیاد. به اینجا که رسیدم به این فکر میکردم که ادم اینجا فقط با این دید می تونه زنده بمونه که چیزی که اینجا محبوسه جسمشه ولی روحش بالاخره یه روزی ازینجا آزاد میشه- گویا دیگه با اون همه بند و حصر و پیچیدگی ای که اصلا ازش سر درنمیارم امیدی به بازگشایی اون درب ها نبود- . به یه چیز دیگه هم فکر کردم. اینکه مسیر درست یه راهه و ما اگه به غیر اون راه میریم در واقع بعضیامون داریم تو این دنیا به روی خودمون دربهایی رو می تنیم که بعدا راحت شدن از دستشون سخته و حتی غیر ممکنه. اینقد پیله های بی مصرف دور خودم تنیدم که دیگه درومدن ازش برام کار راحتی نیست. بهتره زودتر به خدا برگردیم و ازش بخوام ازین وضع بیام بیرون. بهش بگم من تلاشمو می کنم تو هم کمکم کن چون به تنهایی کا نشدنیه باز کردن این همه بستگی!

  و تا انسان از خدا میخواد راهنمایی سر راهش قرار میده، مثل همین پیام امروز آراد.
  الحمدلله

  پاسخ
 29. عطیه منفرد
  عطیه منفرد گفته:

  مرحله بعد از تشخیص حق و باطل شنا کردن در جهت خلاف جریان عامه مردم است…وقتی که اکثر مردم به باطل رو می اورند واقعا دنبال حق رفتن کار مشکلی است…اما تفاوت انسان های سعاتمدند با دیگران تحمل همین سختی هاست

  پاسخ
 30. غبرایی
  غبرایی گفته:

  سلام به بهترین های دوران و تشکر از جناب رییس
  با تمام وجود از خداوند مهربان و امام زمان (ع) تشکر میکنم که راههای حق و باطل را روشن و واضح بیان کرده اند، و توفیق شنیدن کلام حق، هر چند مخالف نفس مان باسد، مهیا کرده اند. ارزو دارم و انتظار میکشم که هر چه سریعتر با حضور و ظهور امام حق و تعیین شده خداوند، فقط حق بشنویم و اجرای حق ببینیم و دل ۱۴ معصوم که وجه خدا هستند، خوشحال و راضی بشه، سوالهامون جواب داده بشه، احساس میکنم مغز ما اگر خدای منان، نخواهد، هیچ اشرافی به حق و باطل ندارد، راهکار یاد شده از امام معصوم (ع) هم اگر خداوند توفیق ندهد، بوسیله بندگان خوب و عاشقی همچون جناب رئیس به گوشمان نمیرسد، خدا رو شاکرم که توفیق شنیدن کلامهایی که تکانمان دهد، رو بهمون عطا کرده‌ است.اما بحث خمس که چه ما خوشمان بیاید و چه نیاید، لازم الاجراس، دستور واضح و روشن است. و گردن من از مو باریکتر.اما پرداخت خمس که به گردنمان هست چطور و چگونه اجرا بشه مهم هست که توفیق شناخت مسیر درست اجرای این امر واجب را نیز از خداوند خواستارم
  با تشکر
  علی یارتان

  پاسخ
 31. طاهرپور
  طاهرپور گفته:

  سلام
  متن بسیار خوبی بود که در بردارنده ایات وروایات بود .
  موضوع اکثریت و عدم اعتبار نظرات انان در معانی دسته دوم که مختص انسان میباشد ؛طبق مستفاد از متن روایات زمانی است که دسترسی به امام معصوم نباشدو باز در زمان امام معصوم ملاک تشخیص حق از باطل امام معصوم است بجهت اینکه نظرش مطابق حق و ا زطرف خدا میباشد .انشالله با ظهور امام زمان از گمراهی نجات یابیم.

  پاسخ
 32. محسن موحد نسب
  محسن موحد نسب گفته:

  سلام وقت بخیر
  عالی بود ممنون.
  این خیلی خوبه که میزان رو شخص و جایگاه دیگه ای قرار بدیم که یقین داریم در عدالت مطلقه و اگر بهش عمل کنیم دیگه دغدغه ای از بابت درست و غلط بودن اون نداریم.
  اما الان به دلیل عدم ظهور آقا امام زمان از این موضوع فاصله داریم و تشخیص در بسیاری از موراد سخت و حتی غیر ممکن شده و تنها راهکاری که نزدیک به عدالت باشه همینه که در متن بهش پرداخته شد.
  ممنونم

  پاسخ
 33. حسن
  حسن گفته:

  جناب نویسنده متن بالا
  سلام
  ببین شما داری راه و روش انتخاب یک مسیر به عهده باور و رای مردم برمیگردونی، که این امر علمی نیست
  امروزه تمام علوم و تجربیات در اختیار انسان ها هست که تکیه بر آن ها ، انسان میتواند راه درستش انتخاب کند.
  آیه قرآنی که به عنوان دلیل آوردید به موضوعی پرداخت میکند که ربطی به تجارت و کسب و کار ندارد. لطفا برای قانع کردن خوانندگان از دلایل منطقی و رک استفاده فرمایید. و اینکه آب های جهان مهر حضرت فاطمه علیها السلام چیزی تغییر نمیکند، یعنی مثلا شما الان که آب مینوشید رضایت حضرت جلب کردی تا نوشیندن آب حلال باشد؟ مگه نیست خدا هر آنچه روی زمین برای انسان حلال کرده و از ان میتواند استفاده کند؟
  چرا شما میایید و حلال خدا رو حرام میکنید؟ تا کجا میخواهید دیگران رو ببرید؟ همه چیز براشان حرام کردید؟
  چطور میشه رضایت حضرت جلب کرد؟ شما میگی یا خودش میگه و چطور؟
  این نگاه به امور، عقل انسان رو به تخیلات و تصورات واهی میکشه و از واقعت ها رو دور میکند.

  در قرآن آیاتی نیز هست که نشان از اینکه انسان ها بر فطرتی که خداوند منان و رحیم برای آنها گذاشته و به آنها عمل میکند “فطره الله التی فطر الناس علیها”
  انسان ها بر فطرت خود عمل میکند، خوبی ها رو دوست دارند، بدی ها رو دوست ندارند
  اینطوری نیست که هر چی اکثریت رای میدهند یعنی غلط است (متاسفانه آموزش های که یاد گرفتید اینطوری میگه)
  امیدوارم که اطلاعات به درستی و صحیح به دیگران انتقال داده شود

  موفق و مؤید باشید

  پاسخ
  • آراد برندینگ
   آراد برندینگ گفته:

   حرف هایتان جدید نیست و قران می گوید که چون از ایات ما می گویی می گویند اینها افسانه گذشتگان و تخیلات است.
   اما آنجا که از تجربیات و علوم گفتید که انسان می تواند به کمک آنها راه درست را تشخیص دهد اولا که عالمان و کاشفان علم خودشان اذعان کرده اند که در حال حاضر یک درصد علم را کشف نکرده اند. چگونه چیزی که هنوز یک درصدش کشف نشده می تواند حق را که پیچیده ترین موضوع این خلقت است به ما نشان دهد؟
   ما چندین آیه آوردیم و نگفتیم درباره تجارت است و گفتیم که این ها در تمام امور زندگی جریان دارد و تجارت هم یکی از این امور است.
   و ما نگفتیم که آب خوردن بر ما حلال است و بر شما حرام.
   اگر ما هم رضایت فاطمه سلام الله علیها را نداشته باشیم همه آبهایی که خوردیم حرام است و بین ما و شما در این زمینه فرقی نمی کند.
   اما آنجا که گفتی چگونه رضایت حضرت جلب می شود از وجود زهرا سلام الله علیها در این باب سخن ها فراوان است که همه آنها به یک موضوع اشاره می کند.
   که امام صادق علیه السلام فرمود از مادر ما فاطمه درباره آب ها پرسیدند که خدا آن را مهر شما قرار داد و بی رضایت شما حرام است. چگونه رضایت شما حاصل می شود؟
   فرمودند: هر کس که بر ولایت همسرم علی بن ابیطالب باشد بر او حلال است و هر کس که نباشد حرام.

   و نیز در قران آیاتی هست که خدا فرموده ما انسان را بر فطرتی پاک آفریدیم و آیات زیادی هم هست که می گوید اما انسان این فطرت پاک را در طول زندگی به سمت ناپاکی کشاند از اینرو مستحق آتش گردید مثل ماهایی که دندان سالمی که خدا به ما می دهد را بعد از گذر زمان با بی مراقبتی خراب می کنیم.
   و گفتید اینطور نیست که هر چی اکثریت رای می دهند غلط باشد شما یک نمونه بیان کنید تا ما قانع شویم چرا که ما سخنی بی استدلال نمی پذیریم.
   و اما درباره جمله آخرتان.
   ما اطلاعات درست دادیم اما چون درک شما درباره آنها کوتاه است آنها را نادرست پنداشتید و این موضوع تازه ای نیست.

   پاسخ
 34. اسفهلان
  اسفهلان گفته:

  مقاله خوب و آموزنده ای بود
  الناس اکثرهم لایعقلون
  خدا همه مان را هدایت کند
  اولش فکر کردم مقاله در مورد کلمات است. و چون آیات را دیدم فکر کردم در مورد کلمه کلمه در قران صحبت میشود
  کلمه الله هی العلیا
  در قرآن زیاد به کلمات اشاره شده
  عیسی بن مریم کلمه الله ….
  کلمه طیبه …
  کلمه خبیثه …
  و تلقی آدم کلماته …

  در این مورد خیلی حرفهای جالبی هست که نیاز به تفکر زیاد است
  به امید توفیق

  پاسخ
 35. طیبه عراقی
  طیبه عراقی گفته:

  آراد عزیز
  ممنون که سنگ محک ها رو به دستمون میدی تا در گرفتاری ها و سردرگمی ها و شک ها و تردید ها ازشون بهره ببریم
  و می تونیم الان بفهمیم تا کنون شبه حیوان زیستــــــــــــیم یا نه
  الهی خدا توفیق بده آنچه فهمیدیم رو در لحظه عمل به یاد بیاریم و به درستی پیاده کنیم

  پاسخ
 36. محیا خانبابایی
  محیا خانبابایی گفته:

  با سلام
  کاملا درسته قطعا همیشه اکثر مردم راه درست را نمیروند
  گاهی لازم است که ذهنمان را باز کرده و به سخن و حرف های انسان هایی که برخلاف اکثر مردم جواب میدهند گوش کنیم شاید موفقیت و برد ما در گرو همان شخص باشد
  همانطور که مثال زدید در همه ادوار امامان نیز ما شاهد این موضوع به کرار بودیم

  پاسخ
 37. مرضیه صیفی
  مرضیه صیفی گفته:

  با سلام
  تو این چند سال بارها از جناب رییس شنیدیم راهی رو که اکثر مردم میرن اشتباهه و من واقعا بارها برام ثابت شده
  ممنون از آراد عزیز

  پاسخ
 38. فرزاد کامیاب
  فرزاد کامیاب گفته:

  سلام
  وقتتون بخیر
  خداوند امیرالمومنین(ع) و اهلبیت رو میزان قرار داد و قدرت و معرفت تشخیص حق از باطل فقط به اونها عنایت کرد و ما تنها با تمسک وتاسی به آن بزرگواران هست که میتونیم در مسیر درست و راه مستقیم قرار بگیریم.

  و خداوند فرمود: ای پیامبر اگر از حرف اکثر مردم پیروی کنی تو را از مسیر حق گمراه می کنند…
  اطاعت بی قید و شرط،اطاعت بی چون و چرا، وقتی به درستی مسیر یقین حاصل شد حتی با بریده شدن بینی هم دست از ایمان به خدا برنداری … این سخنان جای دیگه گفته و شنیده نمیشه و گنج با ارزشیه خدایا معرفت پذیرش و توفیق عمل کردنش رو به ما عطا کن…آمین
  با تشکر از زحماتتون

  پاسخ
 39. شی ما موسوی
  شی ما موسوی گفته:

  به گفته ی مولا امیر المومنین در کتاب میزان الحکمه, ج۶, ص۷۸ :
  إنَّ العَدلَ مِیزانُ اللّه ِ سُبحانَهُ الَّذی وَضَعَهُ فی الخَلقِ، و نَصَبَهُ لإِقامَهِ الحَقِّ، فلا تُخالِفْهُ فی مِیزانِهِ، و لا تُعارِضْهُ فی سُلطانِهِ .
  همانا که عدالت، ترازوى خداى سبحان است که آن را در میان خلق خود نهاده و براى بر پا داشتن حقّ، نصب کرده است. پس، برخلاف ترازوى او عمل مکن و با قدرتش مخالفت نورز.

  و چه زیبا فرمودند در نهج البلاغه, نامه۵۳
  و لایکونن المحسن والمسىء عندک بمنزله سوإ فان فى ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فى الاحسان و تدریبا لاهل الاسأه على الاسأه و الزم کلا منهم ما الزم نفسه))
  مبادا نیکوکار و بدکار در دیده ات برابر آید که آن رغبت نکوکار را در نیکى کم کند و بدکردار را به بدى وادار نماید. درباره ی هر یک از آنان، آن را عهده دار باش که او بر عهده خود گرفت.

  با وجود همه ی این نیکی ها و صفات بی نظیر امیر المومنین
  در جنگ جمل هم که یکی از مهم ترین وقایع تاریخ به شمار رفته چرا که برای اولین بار، دو گروه مسلمان در برابر هم قرار گرفتند، عده ای خون خواه قتل خلیفه ی سوم یعنی عثمان بودند و بر ضلالت و شوم بختی خود اصرار ورزیدند و در این میان، تنها عده ی کمی بودند که شیعه ی علوى نام داشتند و مطیع على علیه‏ السلام بوده و در جنگ ‏هاى داخلى آن حضرت، حضور فعال داشتند و آنان، امام را نمادى از پیامبر صل ‏الله‏ علیه و آله و سلم‏ می دانستند و به حقانیت آل رسول خدا با همه ی وجود ایمان داشتند و عده ی زیادی از مسلمانان نیز به دلایل مختلف: سیاسی و عافیت طلبی و ترس از جنگ و کشته شدن خانواده… ادعا کردند که توانایى تشخیص بر حق بودن هر یک از دو طرف جنگ را ندارند و از جنگ در برابر دشمن و یاری امیر المومنین کناره گیری کردند.پس به یقین تبعیت از کثرت تبعیت از باطل است.

  پاسخ
 40. علیرضا فروزان تبار
  علیرضا فروزان تبار گفته:

  روزنامه خراسان : … به سراغ یک حقوق دان رفتیم. طبق گفته وی بر اساس اصل 45 قانون اساسی کوه ها و جنگل ها (و نفت و گاز و مراتع و بیشه ها و دشت ها و معادن و رودخانه ها و دریاها) جزو انفال و ثروت های عمومی به شمار می رود که در اختیار حکومت اسلامی است. لازم به ذکر است که قانون اساسی بر اساس نظر فقهای انقلابی و تراز اول شیعه و پیرو ۱۴ معصوم، در اول انقلاب تهیه شده و نه افراد عادی. آیا اینها مال پیامبر و امامان را به ناحق به مردم بخشیده اند؟

  پاسخ